Photocure: Er gjennombruddet er faktum?


Cysview fikk refusjon i USA 1.januar 2018. Denne nyheten har gått relativt upåaktet hen i Norge. Både kursmessig og omtalemessig. I midten av mai får vi den første rapporten som viser salget etter refusjon. Hva kan vi forvente av salgsøkning i TURBT markedet? Noe mindre enn 50% omsetningsvekst vil jeg anse som alt for svakt og at en da bør gå ledelsen etter i sømmene.

Hva er standingen til Cysview blant de ledende klinikkene i USA?

68% av de 25 beste klinikkene innen urologi for voksne bruker Cysview som "standard of care". Cysview er også standard of care blant NCCN nettverket (62%).

Et klarere bevis for at Cysview er godt mottatt kan man ikke få.

Er det mulig at Photocure kan feile innen TURBT? Det skal ikke være mulig å feile.

Spørsmålet er hvor stor suksessen blir. Hva er ambisjonene til ledelsen?
Redigert 15.04.2018 kl 12:07 Du må logge inn for å svare

TURBT markedet:

Photocure konsentrerer seg om de de 25 største markedene i USA (metropolitan areas). Der utføres det 130 000 TURBT prosedyrer per år med et markedspotensial på 1 mrd NOK per år. Når 20% markedsandel er nådd i dette markedet så er omsetningen per kvartal 50 mill. Dette er i følge guidingen til Photocure målet man skal nå i 2020!! Denne målsettingen er uten refusjon og med minimalt bidrag fra surveillancemarkedet.

Hva betyr det for aksjonærene hvis dette målet innfris? Da omsetter Photocure for ca. 80 mill. per kvartal. Kostnadene vil ligge på ca. 60 mill. per kvartal (det er 50 mill. per kvartal nå). Net profit blir da 20 mill. per kvartal og 80 mill. per år. Med en PE på 10 så kan vi forvente en markedsandel på 800 mill. i løpet av 2020.
Dette er målsettingen til selskapet!!???! Dvs. dette er det høyeste anslaget til selskapet for 2020! 25 MUSD!!!

Er dette noe ledelsen og de ansatte skal jobbe etter? Er dette noe eierne skal godta som et mål? Hvis de ansatte når disse målene får de da saftige bonuser, gode lønnsøkninger og et klapp på skulderen for å nå målsettingen? Jippi, vi klarte det!!!! :)

Dette er hovedgrunnen til at man må gjøre noe med ledelsen i selskapet. Photocure vil aldri bli en suksess ved å sette seg kunstige lave mål.

Nå skal ledelsen revidere disse målene når de har sett hvordan refusjonen påvirker salget, men her gjør nok ledelsen det samme. En nølende og forsiktig oppjustering. Det vil ikke bli noen annet enn nølende og forsiktig med Hestdal som CEO.


Hvorfor skal man ha så lave ambisjoner som 20 % markedsandel for de 25 største MSA i 2020?

Hva burde målsettingen være?

30% markedsandel med refusjon. Dvs. 76 mill. per kvartal.

Så burde man klare minimum 5% markedsandel for surveillancemarkedet. Dvs. 52 mill.

Da omsetter man for 128 mill. per kvartal i USA. Totalt ca. 148 mill. Kostnader 70 mill. per kvartal om man sitter da igjen med 78 mill. per kvartal og 312 mill .per år. Da kan man betale utbytte på kr. 15 per aksje og en lett forsvare en kurs på 150.

Hva er poenget mitt med disse innleggene?

1: Et selskapet, en organisasjon og en person styrer etter mål. Man planlegger etter mål og man jobber etter mål.
2: Ledelsen til Photocure er lite ambisiøs, setter kunstig lave mål og får styret med på dette.
3: Har Hestdal den rette personligheten til å være offensiv og aggressiv eller skal han alltid ha lave målsettinger som han vet han kan nå?


Jeg tror Hestdal må fjernes fra selskapet og der man får inn en leder som vil noe. Håper High Seas AS ikke tvinner tommeltottene nå, men kjører tøft på i generalforsamlingen. Fjerner valgkomiteen og setter inn sine folk i styret som skal få inn en ny ledelse. Dette bør være noen som opererer fra USA så kan Oslokontoret være et salgskontor for Norden.

Photocure vil aldri bli en suksess (hvis man da ikke anser mellom 20-25 mill. omsetning i USA i 2020 som suksess) når Hestdal leder selskapet. Nå kan han trekke seg med "æren" i behold.
Redigert 15.04.2018 kl 12:08 Du må logge inn for å svare
focuss
15.04.2018 kl 13:09 5207

MM
Helt enig i at guidingen virker utrolig lite ambisiøs og det regner jeg med at Photocure synes selv også, men brent barn skyr ilden og vil nok nå heller komme i en situasjon hvor de overpresterer i stedet for ikke å oppnå markedets forventninger. Lett å forstå at å guide meningsfullt uten å ha historie å bygge på, verken med refusjon i TURBT eller godkjennelse for surveillance, blir en vanskelig oppgave og kan ikke baseres på annet en gjetning. Her er din og min gjetning like god som Photocure sin.

Men, Photocure gjør noe for å imøtekomme dine og mine skriblerier på HO. De viser resultat av alternative scenarier. Dette mener jeg viser at de er på ballen.

Nå velger ikke PHO å legge til grunn hele USA markedet i første omgang, bare de 25 mest befolkede områdene som tross alt omfatter 400 sykehus og ca 40% av det totale Cysview markedet i USA. Så viser de verdi av salg ved scenarier fra 5 til 20% markedsandel i dette begrensede markedet og sier det gir inntekter fra 268 millioner Nok til 1072 millioner Nok per år. Så sier de selv at de nå har betydelige vekstmuligheter.

Jeg kan ikke tenke meg at en situasjon hvor kun 40% av befolkningen i USA kan få tilgang til den beste behandlingen kan opprettholdes over tid.. Derfor regner jeg med at de 400 sykehusene som nå er lagt til grunn vil se en vekst i sitt pasientgrunnlag samt at PHO vil fortsette å penetrere også andre deler av USA når de er godt etablert med salg i de mest befolkede områdene. Slik at pasientgrunnlaget PHO har lagt til grunn etter hvert kan multipliseres med 2,5. Tror heller ikke 20% markedsandel er noe øvre grense like lite som at jeg tror at en pris på 1000 USD ikke skal økes.
Redigert 15.04.2018 kl 13:25 Du må logge inn for å svare
focuss
15.04.2018 kl 13:19 5178

MM
PHO mener BLC Cysview også har en terapeutisk effekt. Har du noe syn på hvordan det kan påvirke prisen på Cysview?

For å få optimal terapeutisk effekt så må man endre bølgelengden på lyset man bruker. Før man lanserte Hexvix så undersøkte man HAL både som PDT og PDD og man konkluderte mdd at PDD var mest hensiktmessig. Kanskje er det en mulighet å førdt fjerne lesjoner og når jobben er gjort så endrer man bølgelengde på lys og bruker noe tid på PDD. Da er det største lesjonene fjernet og kanskje får man effekt?

Dette er langt opp og frem og ikke så veldig interessant å diskutere mener jeg.

Det viktige er at ledelsen ikke får lov å være defensiv. De må sette seg tøffe mål da de har et fantastisk produkt som har fått en unik standing hos de verdens ledende sykehus.
focuss
15.04.2018 kl 14:52 5069

MM grunn til at jeg tar det opp er at Photocure mener å ha observer effekten basert på de tusenvis av behandlede pasienter. Nå er de i ferd med å dokumentere det med prekliniske studier som skal presentere på AUA18 i mai.
15.04.2018 kl 17:06 4919

Helt enig, men hvordan skal en få forklart dette til ledelsen på en sikkelig måte ?
focuss
15.04.2018 kl 17:27 4870

Må jo si at PHO ledelsen er fremoverlente og ambisiøse når de bygger salgsorganisasjon til å dekke 400 sykehus i USA. Ikke minst når dette arbeidet var godt i gang allerede før de fikk innvilget refusjon og før de hadde fått FDA godkjennelse for surveillance. De tok faktisk en betydelig risiko da ingen har noe garanti for hva FDA beslutter. Alt klart til lansering kort tid etter at de får stor oppmerksomhet på AUA 18.. Jeg synes faktisk det er grunn til å være imponert jeg. Ja det synes jeg virkelig.
bravi
15.04.2018 kl 18:15 4783

La oss gå tilbake til Q3-17, før presentasjonen steg kursen jevnt, det kom også en bekreftelse på at refusjon var innvilget for turbt før presentasjonen. Etter presentasjonen gikk kursen fra 32 til 26. Årsaken til det kursfallet var guidingen. Hvorfor kommer ikke Hestdal med en oppdatert guidingen basert på at de har refusjon for turbt, det er nå snart 5 mnd side refusjonen startet og over 7 mnd. siden de fikk vite at de kom til å får refusjon. I tillegg er det nå over 2 mnd. siden de fikk refusjon for Surveillance. Nå må vi vente til etter GF med å høre noe om salget etter refusjon, det er for sent. Hadde vært greit å vite før GF.
focuss
15.04.2018 kl 18:43 4744

Bravi
Fda beslutningen var ikke at PHO fikk refusjon i surveillance markedet. Beslutningen fra fda var at BLC Cysview slippes inn i surveillance markedet. Det hadde de ikke før. Refusjon inkludert. Så fikk de refusjon i TURBT markedet. Mye nytt og din guiding er like god som Hestdal sin. Tror du at pasienter tar kreftdiagnose på alvor? Da tror du dette blir bra.
Redigert 15.04.2018 kl 18:55 Du må logge inn for å svare

Som MM skriver så blir guidingen oppdatert når de ser hvilken effekt refusjonen har, samme når de ser effekten av fda godkjenningen.

MM, vet du hvor mye salget gikk ned i usa når de mistet refusjonen i 2013? Inntektene falt vel en del fra 2013 til 2014?samt utplasseringstakten av skop?
focuss
15.04.2018 kl 19:18 5099

Veksten i USA fra 2016 til 2017 var 40%. Veksten bør bli enda høyere fra 17 til 18. Når vi ser det bør vi få en reprisig av aksjen.
Redigert 15.04.2018 kl 19:20 Du må logge inn for å svare

En betydelig risiko? Hvilken alternativer hadde man?

Hestdal har kjørt Cevira i grøfta.
Hestdal har kjørt Visonac i grøfta.
Hestdal har kjørt Lumacan i grøfta.
Hestdal har kjørt Allumera i grøfta.
Han solgte PCIB.
Han solgte Metxiv.
Han solgte aksjene i Algeta.

Dette har han rotet bort på mislykkede produkter.

Han hadde et kort igjen på hånda og det var Hexvix/Cysview. Han eneste mulighet til å lykkes og han valgte å satse på USA og solgte muligheten i Europa. Det har gått trått i USA der man mistet refusjon pga at man aldri fikk ut fingeren og lanserte Cysview.

Hestdal kunne ikke annet enn å satse på USA og surveillancemuligheten kom i grevens tid.
focuss
15.04.2018 kl 20:46 4991

MM
Visonac og Cevira er ikke i grøfta. De er begge ferdige med fase 2 og klar for fase 3. Så har Hestdal skjønt at skal man lansere noe med blockbuster potensiale og i USA så trenger man penger. Da er det viktig å prioritere. Ambisjonen har vært å klare det uten å vanne ut aksjonærene og derved ødelegge aksjonærverdier. Vi er nå i mål og det med kun 21 millioner aksjer noe som kan gjøre den oppgangen vi har foran oss eventyrlig. Posisjoneringen av vår blockbuster kandidat kunne ikke vært bedre. Aksjonærer som kjøpte seg inn i Photocure for 10-15 år siden og er misfornøyd med avkastningen bør se seg selv i speilet og spørre. Hvem tok mine investeringsbeslutninger? Photocure har gjennomført fase 3 studier med mange 100 pasienter betalt med egne penger, uten emisjoner. Det er dette som nå har posisjonert oss som investorer i ett selskap med ett av de størst potensialene på Oslo Børs.
focuss
15.04.2018 kl 20:53 4970

Det betyr at også de som investerte for mange år siden nå kan få flott avkastning da de ikke har blitt utvannet i mellomtiden.
focuss
15.04.2018 kl 21:02 4929

Photocure lisensierte ut lavpris markedet i Europa og beholdt selv høypris markedet i USA.
trigger1
16.04.2018 kl 08:37 4618

MM, din opplisting er to the point så det holder. Føyer til at vi nå har passert ett-årsdagen for meldingen om at de ga opp å få til partneravtaler for Cevira og Visonac. Siden har det vært blabla. At ledelsen ikke har greid å utrette mer med et produkt som til de grader fikk fremsnakket sitt blockbusterpotensiale av KH, er forstemmende. Kanskje håpet ligger i at de tenker å ta dette selv når det er tilstrekkelig penger på bok til å gjøre det. Med de hårete ambisjonene ledelsen har for Cysview kan man glede seg over mange år med frustrasjon før det skjer. Nei, nå må nok være nok. Spørsmålet er om selskapet lenger er attraktivt for en leder med en kapasitet som ønsket.

Det burde vært åpenbart for alle, og spesielt for High Seas AS, at Hestdal har utspilt sin rolle i Photocure. Han bør få en blomsterkvast, en flott takk for samarbeidet tale der en forteller hvor fantastisk den mannen har vært for selskapet og så får man på plass en ny mann.

Det ser du også foccuss, men du liker ikke å innrømme det .Du vil aller helst være positiv for enhver pris.

Jeg setter min lit til High Seas, hvis ikke så blir det bra, men ikke fantastisk å være Photocureaksjonær.

Det er klart at Photocure vil være svært attraktivt. Hvis du setter deg inn i hvordan de ledende klinikkene bruker Cysview så sier det alt. Cysview er standard of care blant de fremste klinikkene i verden. Det er rett og slett suverent og en fantastisk mulighet.

Finner man rette personen som skal sitte i USA. Gir han en god porsjon opsjoner som kan løses inn om tidligst 2 år og der gevinsten blir fantastisk når resultatene og kursen blir bra.
focuss
16.04.2018 kl 10:21 4497

MM skrev"
"Det ser du også foccuss, men du liker ikke å innrømme det .Du vil aller helst være positiv for enhver pris. "

Du kan jo høre med nano folket om jeg vil være positiv for enhver pris. Var vel den mest forhatte skribenten der siden jeg skrev om elendig ledelse fra Juni 17 og til jeg solgte alt i Nano i vinter.

MM jeg skriver det jeg mener. Nå har vi den ledelsen vi har og kritikken går på snøen som falt i fjor. Vi vet hva vi har men vi vet ikke hva vi får. Det jeg ønsker meg mest i Photocure er en stor kompetent eier som kan ta plass i styret. Også ønsker jeg å vite hvorfor i all verden vi har den styreformann vi har og hva han har tenkt å bidra med.
focuss
16.04.2018 kl 10:35 4477

MM
Vi har jo vår mann i USA. Er det noe galt med ham. "Refusjon, Priority Review, FDA godkjennelse, Trykket til brystet av pasientene, Sykehus reklamerer og awarness of Cysview er stigende, flere artikler i fag litteraturen

Ambaw Bellete
President, Photocure Inc. and Head, US Cancer Commercial Operations
Ambaw Bellete joined the Company in 2012. He has over 26 years of experience in the biopharmaceutical and medical device industry. He has held senior executive positions across multiple therapeutic areas in business development, commercial operations, managed care, marketing and sales at companies such as Pharmacia and Sanofi. Prior to joining the company he was the President of Medical Compression Systems.
Ambaw Bellete holds 2,000 shares in Photocure. He holds 76,600 share options in the Company.
16.04.2018 kl 10:38 4466

ja, men 2000 aksjer . ungana mine har mer enn det.
focuss
16.04.2018 kl 10:53 4441

Tåka
Det er derfor jeg ønsker meg en stor aksjonær med interesse for styreplass. Når vi ser hva som skjer med NAS om dagen så er det lett å forstå at PHO med sin åpne eierstruktur ikke har mye å stå imot med om noen skulle prøve seg.
16.04.2018 kl 11:02 4425

MM, kan jeg tilføye et par modererende punkter:
- Fase 3 studien og fda-godkjenningen ble gjennomført litt foran tidsrammen.
- Da pcib ble skilt ut var jeg aksjonær og fikk et antall pcib aksjer. Alternativet var så vidt jeg husker å gjennomføre en relativt stor emisjon.
- Det er lett å se i ettertid at salget av Algeta var dumt; men ikke like lett å se i forkant. Mange fornuftige og oppegående folk har gjort svært dårlige kjøp og salg på børsen. Også folk som ellers har god måloppnåelse – her snakker jeg for en venn…
- PHO var heller ikke en veldig god aksje å sitte med før Hestdal ble CEO.

Poenget mitt er at et og et punkt på listen din ikke i seg selv er ødeleggende. Men når du lister dem opp i sammenheng ser det unektelig ikke pent ut. Likevel sitter jeg med en fornemmelse av at det er et annet momentum nå, enn jeg har sett tidligere.

Jeg er også av den oppfatning at hestdal bør få en annen rolle i selskapet.
Men det er jo ikke bare han alene som kan klandres for en del ting, alt dette har vel vært vedtatt i styret.
16.04.2018 kl 11:23 4397

Men har han egentlig ikke allerede en annen rolle, i kraft av omstruktureringen og nyansettelsene som Focuss viser til?

I alle slike prosesser så er det ledelsen som lager en plan, forslag som vedtas av styret.Jeg er rimelig sikker på at Hestdal står bak det som er gjort, selv om styret har gjort vedtakene.

Hestad har holdt på i 12 år. Det vi kan si er at det KAN bli bra fremover og det er ikke godt nok. Nå må noen andre få ta styringen!
bravi
16.04.2018 kl 12:40 4319

focuss skriver vi vet hva vi har. Vi gjør kanskje det når det gjelder Hestdal men ikke når det er snakk om styreformann Egberts. Forundrer meg at all kritikk og kommentarer rettes mot ledelsen og ikke mot styret. Jeg har iallefall ikke fått med meg at styreformannen har kommet med så mye som et lite pip. Hva er det han har gjort og hva har han bidratt med utover å heve honorar? Hvilke resultater han har oppnådd med refusjon får vi ikke vite noe om før GF, det skal vi få vite etterpå.

Merker meg at formann i valgkomiteen er Bøhn, han er styreformann i Pcib og var den som fant Egberts til styreformann i Pho, Egberts eget selskap Veritas Investments driver med oppkjøp av nettopp slike selskaper som Photocure. I tillegg har vi den ytterst moderate guidingen fra Hestdal. Er det en sammenheng her?
bravi
16.04.2018 kl 12:41 4317

dobbelpost
Redigert 16.04.2018 kl 12:41 Du må logge inn for å svare
16.04.2018 kl 12:45 4306

eg er ikke så redd for oppkjøp.
Topp 20 sitter på 50+% av aksjene
Topp 50 sitter på ca 68%..

resten under topp 50 deler 32% eller ca 7millioner aksjer.

Bedre guiding, litt innsidekjøp og stabil vekst i salg så er vi på vei.

Og et par av de tingene kunne de opplyst med en gang. Spesielt hvor mye de solgte i januar, også februar også mars,

OG VI MÅ SE ØKNING HVER Måned-
focuss
16.04.2018 kl 13:41 4260

Det er nå ett år siden styret påtok seg å vurdere alternative strategier for Cevira og Visonac og det er på tide at styret informerer om status på det arbeidet. Så bør de helst vise at de ikke har brukt året til å tvinne tommeltotter. Synes begge fortjener en plass i markedet. Om vi ikke får en status før så må det komme på GF. Som kjent var PHO i ferd med å søke partnerskap for produktene og en due diligence prosess var i gang. Prosessen ble avsluttet da PHO ikke fikk det partner resultatet de ville ha. De aktuelle partnerne mente risikoen var for stor
Jeg ser dette som et resultat av at PHO ikke ønsket å investere i videre de-risking alene. Dette fordi alt de kunne skrape sammen av penger skulle brukes til å gjøre Cysview til en suksess i USA. Det viser seg nå å ha vært en god beslutning.
gruk
16.04.2018 kl 14:39 4202

Det er en tolmodighetsprøve å få frem potensialet i denne type aksjer -lange prosesser med mage fallgruver - Pho har kommet gjennom og har et ledende produkt - dette kan ikke gå galt

Styret skal ikke gjøre en aktiv jobb for selskapet og det er heller ikke styret sin jobb å informere om status i slike prosesser. Det er Kjetil Hestdal som styrer showet, men det han gjør er forankret i et styrevedtak. Styret skal ha kontroll med at Hestdal gjør jobben sin.
focuss
16.04.2018 kl 15:33 4167

Styrets kanskje viktigste oppgave er å vurdere CEO sin stilling. Så har selskapet informert at styret skal vurdere alternative strategier for Cevira og Visonac. Det vil være naturlig om organisasjonen frembringer deler av beslutningsgrunnlaget. Heller ikke unaturlig om styreformann diskuterer mulige alternativer med sine forbindelser, hvis han har noen. Uansett så er det snart på tide at aksjonærene får en oppdatering.
En mulig konklusjon er at de venter på at cash fra Cysview fyller opp kontoen og derfra gjør mer de-risking selv.
focuss
16.04.2018 kl 15:38 4151

Det kan jo tyde på at styreformann mener han er bedre til å gjøre det strategiske vurderingene selv. Ofte er det viktigere å gjøre de riktige tingene enn å gjøre tingene riktig. Hjelper lite å male veggen pen dersom man maler feil vegg.
trigger1
16.04.2018 kl 16:14 4108

Og så siger vi nedover igjen. Samma gamle leksa....