Thon drept av netthandel?


Kvarud kom for noen dager siden med omsetningstallene for 1. kvartal i år for de 60 største kjøpesentrene i Norge. Av de 60 kjøpesentrene eier Olav Thon Eiendomsselskap (OLT) helt eller delvis 15 av dem. Og flest av de største. OLT eier helt eller delvis 5 av de 6 største kjøpesentrene i Norge.

En rask kikk på listen fra toppen og litt nedover gir følgende resultat når man ser på omsetningen i 1. kvartal i år mot 1. kvartal i fjor:

OLTs og norges største kjøpesenter Sandvika Storsenter hadde et omsetningsfall på 1,0 %.

OLTs nest største og norges 3. største kjøpesenter Amfi Moa hadde et omsetningsfall på 0,2 %.

OLTs 3. største og norges 4. største kjøpesenter Lagunen Storsenter hadde et omsetningsfall på 3,7 %.

For de som har investert i Kolonial.no og Amazon er nok lesingen av kjøpesenteromsetningen i Norge slutt med dette. "Vi tar rotta på Thon" planlegges til åpningen av neste vekkelsesmøte i foreningen for de netthandelsorienterte. Et vekkelsesmøte hvor hele første rad er okkupert av dresskledde gutter som investerer andres penger.

Men hva er den faktiske omsetningsutviklingen til Thons kjøpesentre?
Redigert 20.01.2021 kl 19:38 Du må logge inn for å svare
Olav2
23.04.2018 kl 21:38 4896

Fremst i rekken dresser med overdreven rentestigningsfrykt står beklageligvis DnBs eiendomsanalytiker Simen Mortensen. Simen Mortensen som ellers er så fornuftig at han de siste 10 årene har hatt OLT som sin top pic blant eiendomsaksjene. Simen Mortensen må ha svelget noe renterart da han den 15. mars i år kom med sin analyse om Entra. Med overskriften "Lost years ahead" gned ihvertfall jeg meg ekstra godt i øynene da jeg leste:

"The current swap rate yield curve indicates that NOK 5-year swaps should increase by c80bp in the next three years".

På vårt språk sier Simen Mortensen at siden swaprenten er høyere jo lengre rentebindingen er vil 5 års swaprente stige med 0,8 prosentpoeng de neste 3 årene.

Det virker kanskje riktig for noen, men er det så absolutt ikke. Det at den faste renten stiger jo lenger rentebindingen er sier ikke at rentemarkedet forventer oppgang i de lange rentene. Det sier bare at rentekurven er normal. Til tilnærmet alle tider har den faste renten vært høyere jo lenger rentebinding. Noe alle låntakere som har fastrentelån eller som har vurdert fastrentelån har fått erfaring med. Det koster i form av høyere rente å binde renten i lengre tid.

Norges Bank har daglige registreringer av statsobligasjonsrenter som de også har samlet i årlige gjennomsnittsrenter. Etterfølgende er: 10-års rente - 5-års rente = differanse.

20.04: 1,95-1,46=0,49
2017: 1,64-1,07=0,57
2016: 1,33-0,84=0,49
2015: 1,57-0,99=0,58
2014: 2,52-1,82=0,70
2013: 2,58-1,93=0,65
2012: 2,10-1,59=0,51
2011: 3,12-2,56=0,56
2010: 3,52-2,83=0,69
2009: 4,00-3,33=0,67

På fredag var 10-års renten 0,49 % høyere enn 5-års renten. I 2017 var 10-års renten 0,57 % høyere i gjennomsnitt enn 5-års renten. osv inntil helt tilbake i året etter finanskrisen i 2009 da 10-års renten var 0,67 % høyere i gjennomsnitt enn 5-års renten. I SAMTLIGE år etter finanskrisen har differansen mellom 10-års og 5-års renten i gjennomsnitt vært lik eller høyere enn sist fredag. Ser man alle de siste 9 årene samlet har 10-års renten i gjennomsnitt vært 0,60 % høyere enn 5-års renten. Dvs 0,11 % høyere differanse enn sist fredag.,

Dagens rentemarked viser så absolutt ikke at man har høyere forventning om de fremtidige rentene. Tvert imot viser markedet at man har lavere forventning om de fremtidige rentene i dag enn tidligere. Dog ikke veldig mye lavere. Dagens påslag for å få 5 års lengre rentebinding er 0,1 % lavere enn normalt fordi man forventer at 5 års rente skal være ca 0,2 % lavere om 5 år. Den økte renten jo lengre rentebinding man har er en forsikringspremie for låntakerne. For långiverne (obligasjonseierne=rentemarkedet) er påslaget den økte renten man vil ha når man binder renten lenger. Et påslag for obligasjonseierne ved lengre rentebinding pga den økte kursrisikoen lengre rentebinding gir.

Stiger rentenivået 1 % så får obligasjonseierne ca 5 % i kursfall hvis de har låst renten i 5 år.. Har de låst renten i 10 år så blir kursfallet ca 10 %. Den økte tapsrisikoen får obligasjonseierne betalt for i form av en høyere rente jo lengre rentebindingen er.

Det tragikomiske er at Simen Mortensen har fått gehør for sitt feilaktige rentesyn som da selvfølgelig har smittet over til et mer negativt syn på de som lever dårligere av høyere rentenivå. Simen Mortensens feilaktige rentesyn ser vi igjen i en svakere kursutvikling for alle de norske eiendomsaksjene.

https://www.norges-bank.no/Statistikk/Rentestatistikk/Statsobligasjoner-Rente-Arsgjennomsnitt-av-daglige-noteringer/
Redigert 20.01.2021 kl 19:38 Du må logge inn for å svare
ynot
23.04.2018 kl 10:24 5022

OLT 4/18

Olav2
Jeg tar av meg hatten for deg fordi du kommer med et seriøst, velbegrunnet svar!
Mange her inne ville ha skjelt meg ut fordi jeg ikke vurderer deres favoritt-aksje slik de gjør.

Jeg er faktisk ikke uenig i mye du skriver. Og har man planer om å gå inn i OLT så er nok kanskje tiden inne nå, ja! Og risikoen er ikke stor.

Men...
Først til Investeringsdirektør Robert Næss (din link) som ikke bare nevner OTL som en kjedelig aksje (Minst newsflow/markedsverdi), men også bla ORK.

I min portefølje er den kjedelige aksjen representert ved ORK, som har steget 8,7% det siste året, pluss et vesentlig høyere utbytte enn OLT. Sistnevnte har i samme periode falt 12,63%.

Jeg tror du er for optimistisk til fremtiden for OLT.
Nå er det en stiftelse som eier OLT og Olav Thon selv har jo ikke styringen slik han hadde. Skulle bare mangle, mannen er jo snart 95 år!
Og bla derfor blir nok noe av magien og lønnsomheten (ugunstige betingelser for stiftelser i Norge) borte etter hvert. Og bla derfor er ikke interessen for OLT aksjen det den var.
I tillegg kommer også bla at kjøpesentrenes fremtid ikke vurderes så rosenrødt som de engang gjorde.

Lykke til!

RT: 145,60 +0,69%
Redigert 20.01.2021 kl 19:38 Du må logge inn for å svare

Det var en over her et sted som trøstet seg med at barn ville på biblioteket for å oppleve virkelige bøker.

Men bokhandlerne legger jo ned i full fart nå, det er bare en kjede igjen?

Lekebutikker sliter. Tidligere hadde de kunder opp til 13-14 års alder, nå er det kun Lego som selges til unger over 6-8 år. Eldre barn enn det vil ikke ha tradisjonelle leker lenger.

Snart bare klesbutikker igjen i kjøpesentre, men en midlertidig redning er å få kjempet til seg et Vinmonopol.
Redigert 20.01.2021 kl 19:38 Du må logge inn for å svare
Olav2
22.04.2018 kl 23:29 5186

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea svarer bedre på dette enn meg ynot. Næss satser på kjedelige aksjer fordi de har en bedre utvikling over tid. Om OLT har han bl.a. sagt følgende:

"Skal du skrive om eiendomsselskapet Olav Thon, er det ikke så lett å skrive om noe nytt hele tiden. Det er ikke så mye å skrive om fordi det ikke skjer så mye, de kjedelige selskapene er veldrevne og har en god forretningsmodell, sier Næss."

https://www.dn.no/nyheter/2017/06/20/1600/Finans/mener-mediedekning-kan-gjore-deg-fattigere

Jeg er vel enda rarere enn Næss i form av at jeg ikke synes OLT er kjedelig i det hele tatt. OLT er og har vært det mest interessante selskapet for meg i dette årtusen. Bare et norsk selskap er i nærheten av så interessant og det er Entra. Begge to eiendomsselskaper og begge to rasende godt drevet med en verdiskapning som slår det meste.

Det er ikke OLTs svekkede økonomi som er årsaken til kursfallet ynot, men noe helt annet. Noe annet som jeg kaller hodeløs frykt i dress. De dresskledde som styrer andres midler på børs har fått det for seg at OLT kneler under børen av en voksende netthandel. Med ytterligere dressfrykt av økte lange amerikanske renter, som dressene har bestemt seg for at vil få norske renter i himmelferd, har dressene torpedert OLT-kursen ned til et rabattnivå aksjen aldri tidligere har opplevd. OLT prises av dressene til halv pris på Oslo Børs og det har man aldri tidligere opplevd.

Skal man investere i verdiskapningsmaskinen OLT så er tiden nå ynot. Nå når dressfrykten har gruset aksjen og fremtiden er lystig. Det er ikke bare omsetningen på kjøpesentrene som setter rekorder på slutten av året. Leieinntektene vil følge etter i rekordsetting etterhvert som de nye arealene tas i bruk av nye leietakere.
Redigert 20.01.2021 kl 19:38 Du må logge inn for å svare
ynot
21.04.2018 kl 22:23 5355

OLT har falt 11,02% de siste 6 månedene, mens det er mange aksjer på OSE som har hatt betydelige oppganger i samme periode.
Sluttkurs fredag: 144,600 -0,28%
Og selv med denne lave kursen utbetaler OLT utrolig lave 1,52% i utbytte (24. mai).

Olav 2, skjønner ikke at du har giddet å kaste bort masse tid i mange år på denne kjedelige aksjen!
(Selv om netthandelen definitivt ikke vil være en stor trussel for OLT med det første).

Finn deg en mer interessant aksje å bruke tiden din på!
Redigert 20.01.2021 kl 19:38 Du må logge inn for å svare
Olav2
21.04.2018 kl 17:27 5443

I går åpnet Zara på Sandvika Storsenter. Antall kvadratmeter handelsareal i bruk økte i går med 5,2 %. Omsetningen på senteret øker minst like mye. Fra 1. kvartals omsetningsfall på 1 % blir det nærmere 10 % vekst i 2. kvartal i forhold til fjorårets omsetning. I fjor var omsetningen i 2. kvartal hemmet av utvidelsen av lokalene til XXL slik at man i år får en dobbel vekststimulans i form av både Zaras oppstart tidlig i årets 2. kvartal og XXLs utvidelse i fjorårets 2. kvartal. På toppen av Kvaruds omsetningsliste for 1. halvår 2018 vil Sandvika Storsenter trone med en omsetningsvekst på ca 4 % fra i fjor. Kvarud gir halvårstall som blir et gjennomsnitt av 1. kvartals 1 % fall og 2. kvartals nærmere 10 % stigning. I forhold til fjorårets tall blir det kraftig vekst for Sandvika Storsenter i alle de 4 kommende kvartalene fra årets 2. kvartal til neste års 1. kvartal.

Fra årets 4. kvartal blir Sandvika Storsenter forbigått i vekstprosent både av nummer 3 Amfi Moa og nummer 4 Lagunen Storsenter på Kvaruds omsetningsliste da deres gigantutbygginger blir ferdige. Som også utbyggingene på nummer 25 Amfi Madla, nummer 26 Amfi Steinkjer og nummer 59 Oasen Storsenter blir ferdige i 4. kvartal 2018 med etterfølgende 2-sifret omsetningsvekst.

Det blir omsetningsrekorder på norske kjøpesentre i fleng i 4. kvartal 2018 som trolig vil passe godt inn i forlengelsen av den omvendte situasjonen innen netthandel. F.eks. vil man neppe se mere til Kolonial.nos bilpark når fellesferien starter. Ryktene om at den største innen matvarer på nett må legge inn årene før fellesferien medfører riktighet hvis ikke Rasmussengruppen enda en gang slenger inn noen hundretalls millioner i det fremtidige konkursboet. Men så dumme kan de vel ikke være nå som selv sentralt plasserte i Kolonial.no har mistet troen.

https://www.facebook.com/SandvikaStorsenter/videos/10156213458493480/
Redigert 20.01.2021 kl 19:38 Du må logge inn for å svare

Thon drept? Lever ikke han i beste velgående da?
Redigert 20.01.2021 kl 19:38 Du må logge inn for å svare
Olav2
19.04.2018 kl 13:50 5637

Den kvartalsvise løpende avkastningen på 3,06 % tilsvarer en årlig avkastning på 12,24 %. Hadde OLT hatt samme utbyttepolitikk som Entra hadde utbyttet blitt 7,34 % av børsverdien. Langt høyere enn for noe annet eiendomsselskap i vår del av verden. Og det til tross for den tross alt forsiktige utbyttepolitikken i form av bare å dele ut 60 % av løpende overskudd.

I tillegg til den løpende avkastningen av utleievirksomheten driver OLT med en omfattende utvikling av eiendomsmassen. Som man bl.a. ser i den gjennomgangen jeg har gjort av de 15 største kjøpesentrene til OLT. En eiendomsutvikling som øker eiendomsverdiene og fremtidig løpende overskudd. Samtidig som utviklingen hemmer dagens løpende overskudd i form av lavere leie i dag på de sentrene som utvikles og i form av kapitalkostnadene på verdien av det som er til utvikling. OLTs løpende overskudd har vokst kraftig som følge av utviklingen og vil fortsette med det. Hvis da ikke de får rett de som tror at kjøpesentrene dør av konkurransen fra netthandelen.

Kjøpesentrene har i årevis spist markedsandeler av de enkeltstående butikkenes omsetning. En tendens man også har i dag og som da gir en motvekt til netthandelens økte markedsandel. I sum har markedsandelen til kjøpesentrene neppe falt siste år. Den dårlige omsetningen på 1,3 % i fjor skyldes at uvanlig mange store sentre var hemmet av utbygging, at prisfallet på klær og sko slo sterkere ut i omsetningsverdien på sentre enn i detaljhandelen totalt og at det var en mindre handelsdag i fjor enn i 2016 pga skuddår. En skuddårseffekt som Kvarud ikke har justert for i motsetning til statistisk sentralbyrås detaljhandelsstatistikk. Årets omsetning på de sentrene som ikke utvikler fremstår som betydelig høyere enn den nasjonale veksten i detaljhandelen. I år har trolig kjøpesentrene økt markedsandelen igjen.

Kjøpesentrene er langt fra bare butikker. Mange sentre har hatt betydelig innslag av annen næringsvirksomhet og mange sentre øker innslaget av annet i disse dager. Mange av kjøpesentrene utvikler seg i retning innendørs sentrum med alt det inkluderer. Som gjør kjøpesentrene langt mindre sårbare for eventuelt fall i butikkhandel enn hva rene butikkarealer i f.eks. de "utendørs" handlegatene opplever. Fall i leie og ledighet fremstår som en langt større problemstilling i handlegatene enn på kjøpesentrene.
Redigert 20.01.2021 kl 19:38 Du må logge inn for å svare

besøkstallene til noen så traust og kjedelig som bibliotek er på høyeste nivå, forklaringen ligger i at barn & unge ønsker en fysisk bok å lese i kontra alt det "ikke fysiske" de opplever i hverdagen.
Når sånne som kollegaen din finner ut at det mest effektive er å gå 50m kontra to km vil slike "tabber" bli oppveiet.
Selv sjefen for ett av verdens største netthandelsaktør, Alibaba sier at de aldri kan konkurrere med effektiv fysisk butikker.
Så din påstand står faktisk ikke i stil med hva aktørene innenfor netthandel sier.
«Physical stores serve
an indispensable role
during the consumer
journey and should be
enhanced through
data-driven
technology and
personalized services
in the digital
economy»
Daniel Zhang, CEO
Alibaba Group

Musikk & film er eksempler på ikke-fysiske artikler som passer mye bedre på internett enn fysisk butikk, hvem vil vel ha en VHS kassett når man kan streame hos netflix
Redigert 20.01.2021 kl 19:38 Du må logge inn for å svare

På litt lengre sikt har jeg tro på at fysiske butikker vil slite. Musikk/ film- butikker er borte allerede, men resten kommer etter. Selvsagt vil mange overleve, men volumet vil gradvis gå nedover.
Matbutikkene overlever lengst.

Vi som drev rundt ute sammen med vennene våre da vi var unge og gikk i butikker for å se om vi fant noe å kjøpe er en utdøende rase. Unge som alltid sitter hjemme og spiller går heller ikke i butikker. Kroneksempelet er en på kontoret her som bestilte på nett en vare fra en bedrift i samme bygg. Han tenkte ikke engang på å gå å kjøpe den over disk. Han måtte i stedet vente en uke og så hente den på postkontoret to km unna.

Redigert 20.01.2021 kl 19:38 Du må logge inn for å svare
Olav2
19.04.2018 kl 08:49 5756

Resultat før skatt og verdiendringer er leieinntekter minus alle løpende kostnader. Dvs egenkapitalens løpende avkastning som bl.a. eiendomsselskapet Entra bruker som grunnlag for beregning av utbyttets størrelse. Entra utbetaler 60 % av resultat før skatt og verdiendringer i utbytte. Skal man sammenligne eiendomsselskaper vil en sammenligning av resultat før skatt og verdiendringer gi en viktig input.

Resultat før skatt og verdiendringer i 4. kvartal 2017 for de 3 norske eiendomsselskapene NPRO, Entra og OLT:

NPRO: 80 millioner kroner
ENTRA: 314 millioner kroner
OLT: 469 millioner kroner

OLT gjør det desidert best i kroner. Resultat før skatt og verdiendringer er egenkapitalens løpende avkastning. En egenkapital som på børsen prises til selskapets børsverdi. Resultat før skatt og verdiendringer i prosent av børsverdien gir børsens løpende avkastningskrav.

Resultat før skatt og verdiendringer i 4. kvartal 2017 i prosent av børsverdien 18. april 2018:

NPRO: 80 / 5.593 = 1,43 %
Entra: 314 / 20.541 = 1,53 %
OLT: 469 / 15.333 = 3,06 %

Børsen har nå priset OLTs aksjer så lavt at den løpende avkastningen i prosent av børsverdien har blitt nøyaktig dobbelt så høy som hos Entra og mer enn dobbelt så høy som i NPRO. Dvs at skal OLT bli priset likt Entra i forhold til løpende avkastning må børskursen til OLT dobles. Skal OLT bli priset likt NPRO i forhold til løpende avkastning må børskursen multipliseres med 2,14. OLT børskurs må havne på 290 kroner hvis den skal prises som Entra og 310 kroner hvis den skal prises som NPRO.
Redigert 20.01.2021 kl 19:38 Du må logge inn for å svare

Aksjemarkedet priser nå inn en nærsagt kollaps i OLT sine kjøpesentre, en frykt for at netthandel skal ødelegge livsgrunnlaget for OLT. Robert Næss i Nordea plukker frem OLT som sin favoritt i FA idag med samme begrunnelse som han mener er sterkt overdrevet.
Kreditmarkedet gjør det motsatte, ikke siden før finanskrisen har OLT fått lån med lavere margin enn i går, en kreditmargin på 0,52%
Hva er grunnen til denne skjevheten?
Grunnen ligger nok i at OLT er flinke til å "pleie" sine kreditaktører, vise de at belåningsgraden er lav og fallende. At de hele tiden gjør de rette grepene som gjør at de fremstår som en enda mer solid aktør. At de transformerer kjøpesentre til opplevelsesentre som ikke netthandel kan konkurrere med.
Aksjemarkedet blir desverre ikke foret med samme type info som aksjemarkedet liker. Aksjemarkedet liker informasjon om at OLT knuser konkurrenter. At f.eks Citycon og Klepierre sine norske kjøpesentre hadde en omsetningsfall i 2017 på bekostning av OLT som hadde en økning.
OLT er avhengig av ett velfungerende kreditmarked, derfor blir de prioritert, mens OLT kommer aldri til å hente ny aksjekapital og er derfor ikke avhengig av egenkapitalmarkedet. Egenkapitalmarkedet ser nesten ut som gamle herr Thon ser på som en byrde. En byrde som gjør det dyrere for han å eventuelt kjøpe opp restene av OLT, eller en byrde som fører til mer formueskatt for hans stiftelse.
Ynot har ett kjempepoeng, aksjen er kjedelig. Grunnen til den kjedelige aksjen er nok at sjefen sjøl ikke har noe motiv for å drive aksjekurser oppover. Heller ikke den eierløse ledelsen i OLT hvor CEO heller har kjøpt aksjer og tapt penger på en konkurrent enn å kjøpe aksjer i OLT. Det hadde vært verdens enkleste sak å fortelle aksjemarkedet hvor utrolig bra det går i OLT iform av høy vekst, voksende inntjening, tilbakekjøp av egne aksjer, parametere som aksjemarkedet bryr seg om.
Ett godt eksempel er når OLT kjøpte 600k aksjer av Folketrygdfondet. Da var headlineren i media at folketrygdfondet dumper OLT. Når Christian Ringnes gjør ett tilsvarende tilbakekjøp i sitt Eiendomspar er headlineren i media at dette er tidenes kupp.
Redigert 20.01.2021 kl 19:38 Du må logge inn for å svare
ynot
16.04.2018 kl 14:15 5989

Olav2
Jo da, du har et poeng.
Men for meg er OLT en kjedelig aksje.
Dessuten har utbytte alltid vært for dårlig.
Redigert 20.01.2021 kl 19:38 Du må logge inn for å svare
Olav2
16.04.2018 kl 14:13 5994

Gjennomgangen av OLTs 15 største kjøpesentre viser 1 senter som nettopp har blitt ferdig utbygget og 6 sentre som bygges ut eventuelt endres vesentlig i sammensetning. I tillegg har man det største senterets tilrettelegging og venting på klesgiganten Zara. Av de 7 sentrene som ikke endres har man også store endringer knyttet til Storo Storsenter hvor man bygger 50 tusen kvm på nabotomten Vitaminveien 11. En nabotomt som får en gigantisk XXL-butikk, hotell, kontorer, restauranter og 3-sifret antall leiligheter. I tillegg til norges største og råeste kinoanlegg som allerede har åpnet og gjort suksess så det holder i det som fortsatt er en byggeplass. OLT gjør grep hele tiden som både får omsetning og leie til å vokse langt mer i det som i dag er nedvurderte kjøpesentre. Nedvurderte av netthandelsfrykt som omsetning og leieutvikling viser er frykt uten realiteter.

I fjor reduserte OLT ledigheten i eiendomsporteføljen fra 3,6 % i begynnelsen av året til 2,7 % i slutten. Som isolert sett drar omsetningen på kjøpesentrene opp med 1 % i volum. Nettoleien til OLT var i 4. kvartal i fjor 15 % høyere enn 1 år tidligere. Resultat før skatter og verdiendringer var 32 % høyere i 4. kvartal i fjor enn 1 år tidligere. OLTs økonomiske utvikling er mildt sagt meget imponerende og er totalt forskjellig fra den netthandelsfrykten som har festet seg hos de dresskledde som investerer andres midler.
Redigert 20.01.2021 kl 19:38 Du må logge inn for å svare
Olav2
16.04.2018 kl 13:20 6039

Av de 10 øvrige kjøpesentrene til OLT på listen over norges 60 største må man ta ut Jessheim Storsenter som har blitt utvidet og derfor viser unormalt sterk omsetningsvekst (+7,2%) og sentrene Amfi Steinkjer, Amfi Madla, Amfi Alta og Oasen Storsenter som utvides/endres og derfor viser unormalt svak omsetningsutvikling (+0,7%, +0,7 %, -1,7 % og -0,6 %).

Det er 7 olt-sentre på topp 60-listen som verken venter på store leietakere, er under utvidelse eller som nettopp har blitt utvidet. De 7 sentrene er Sørlandssenteret, Storo Storsenter, Sartor Storsenter, Vestkanten Storsenter, Åsane Storsenter, Bergen Storsenter og Amfi Roseby.

De 7 sentrene har samlet hatt en omsetningsvekst på 3,9 % fra 1. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Dvs en volumvekst på 3,1 % fra i fjor.
Redigert 20.01.2021 kl 19:38 Du må logge inn for å svare
Olav2
16.04.2018 kl 13:00 6068

Det er ikke nødvendigvis riktig bruk av verbet å sitte ynot. Det har vært en prøvelse å sitte med olt-aksjer fra 170 kroner og ned til dagens 145. I dag er det ikke nødvendigvis en prøvelse å sitte der den har havnet.

Vi har opplevd en av kursfallene til OLT de siste månedene. Disse kursfallene til OLT som tidligere har vist seg å være forbigående. Denne gangen også forbigående. Vi står foran en oppgang vi neppe noen gang tidligere har opplevd i OLT. Når de dresskledde forstår at kjøpesentrene ikke bare overlever, men øker i omsetning, så går kursen i himmelferd mot en mer normal prising.

OLT har blitt utbombet av netthandelsfrykt den siste tiden. Dagens 145 kroner gir en rabatt i forhold til substansverdien per 31.12.17 på 129 kroner. En rabatt som kun har vært større for noen dager siden da OLT-kursen var enda litt lavere. I tidigere tider har OLT aldri vært billigere sett i forhold til underliggende verdier enn i dag. Selv ikke finanskrisen bombet OLT-kursen slik vi har sett den siste tiden.
Redigert 20.01.2021 kl 19:38 Du må logge inn for å svare
ynot
16.04.2018 kl 12:46 6091

Olav2

Men aksjen er ikke noe å sitte med.
RT: 145,000 0,00%
Har falt jevnt og trutt siden den lå på 170 i august i fjor.
Redigert 20.01.2021 kl 19:38 Du må logge inn for å svare
Olav2
16.04.2018 kl 12:38 6109

OLTs 5. største og norges 6. største kjøpesenter Sørlandssenteret er ifølge Olav Thon en av hans dårligste investeringer. Noe man kanskje bør ta med en bøtte salt så lenge det ble uttalt i forkant av en rettsak hvor noen ønsket å loppe Thon for noen kroner i forbindelse med hans kjøp av senteret. En rettssak som Thon forøvrig, og ikke veldig overraskende, kom seirende ut av. Omsetningsetningsutviklingen på Olav Thons dårlige investering Sørlandssenteret var en vekst på 4,1 % fra 1. kvartal i fjor til 1. kvartal i år.

Sørlandssenteret opplevde i 1. kvartal en volumvekst i omsetningen på 3,3 % fra i fjor. Noen vil vel påstå at det er utrolig bra for dårlig investering å være. Noen inkluderer selvfølgelig ikke dresskledde som investerer andres penger. De dresskledde sitter på første netthandelsrad og selger OLTs aksjer i bøtter og spann inntil de ikke har noen igjen.

https://www.nettavisen.no/nyheter/olav-thon---en-av-mine-darligste-investeringer/3423348295.html
Redigert 20.01.2021 kl 19:38 Du må logge inn for å svare
Olav2
16.04.2018 kl 12:20 6142

OLTs 4. største og norges 5. største kjøpesenter Storo Storsenter har ikke store ledige lokaler i påvente av innflytting og bygger ikke ut. Derimot bygger OLT massivt ut på nabotomten til Storo uten at det virker å hemme omsetningen i nevneverdig grad på oslos største kjøpesenter.

Storo Storsenter hadde en omsetningsvekst fra 1. kvartal i fjor til 1. kvartal i år på 3,8 %.

Det er nominell omsetningvekst, dvs i kroner og ører. Det siste året har KPI JAE vært på 1,2 % som for det som omsettes på kjøpesentre blir 0,8 %. Forskjellen skyldes i hovedsak prisfallet på klær og sko (- 5,6%). Prisfallet på klær og sko slår kraftigere ut på prisutviklingen på kjøpesentre enn i nasjonen totalt.

Med 0,8 % prisvekst opplevde Storo Storsenter en økning i omsetningsvolumet på 3 % fra 1. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. En meget sterk omsetningsvekst som man egentlig også ser når man justerer tallene for Zaras innflytting og den massive utbyggingen hos OLTs tre største sentre Sandvika Storsenter, Amfi Moa og Lagunen Storsenter.
Redigert 20.01.2021 kl 19:38 Du må logge inn for å svare
Olav2
16.04.2018 kl 12:01 6180

I OLTs kvartalsrapport for 4. kvartal i fjor står det om OLTs nest største og norges 3. største kjøpesenter Amfi Moa følgende: På Amfi Moa oppføres det et næringsbygg på 36.000 kvm. som binder sammen Amfi Moa Øst og Amfi Moa Syd. Bygget som også inneholder 12.000 kvm. parkeringsarealer ferdigstilles i 4. kvartal 2018.

Leser man enda mer i OLTs kvartalsrapport står det om OLTs 3. største og norges 4. største kjøpesenter Lagunen følgende: Senteret utvides med ca. 40.000 kvm. i tillegg til 10.000 kvm. parkeringsarealer. Prosjektet ferdigstilles i ulike deltrinn i 2018 og 2019.

Både OLTs nest største og tredje største kjøpesenter utvider så det holder og litt til. Det forunderlige er ikke at omsetningen i denne meget omfattende utbyggingen faller. Det forunderlige er at fallet er såpass lite. Man handler i dag på en byggeplass.

http://www.olt.no/globalassets/rapporter/2017/q4/ote-kvartalsrapport-og-forelopig-arsresultat-4.-kvartal-2017.pdf
Redigert 20.01.2021 kl 19:38 Du må logge inn for å svare
Olav2
16.04.2018 kl 11:38 6210

De som ofte er innom Bærums kjøpesenterstolthet Sandvika Storsenter vil nok riste oppgitt på omsetningshodet. 1 % omsetningsfall fra i fjor er ikke dårlig i det hele tatt for de som til stadighet går forbi de best plasserte 3 tusen kvadratmetrene handelsareal i senterets "nye" del. 3 tusen av de beste kvadratmetre handelsareal står ubrukte i påvente av at ingen ringere enn klesgiganten Zara skal flytte inn i lokalene. Zara som alltid legger butikker der lokalene er dyrest skal for første gang i Norge inn på et kjøpesenter. Og da selvfølgelig inn på det største, og for mange fineste av dem alle, Sandvika Storsenter. Når Zara er inne om en måned eller så slår omsetningen på norges største kjøpesenter alle tidligere rekorder i Norge. Da går det lille fallet over til en betydelig oppgang. Uten å ha bygget ut en eneste kvadratmeter.

https://www.budstikka.no/nyheter/sandvika/sandvika-storsenter/klesgigant-overtar-to-etasjer-pa-sandvika-storsenter/s/5-55-535024
Redigert 20.01.2021 kl 19:38 Du må logge inn for å svare