Photocure: Generalforsamling 2018


Ved forrige generalforsamling så fant man følgende nyhet som nå er fjernet fra årets generalforsamling:

"Valgkomiteens forslag om innføring av et restricted
stock units ("RSU") program godkjennes. Hvert
styremedlem må velge ett av de fire følgende
alternativene:
a. Motta 100 % av styregodtgjørelsen i form av
RSUer;
b. Motta 1/3 av styregodtgjørelsen i kontanter
og 2/3 i form av RSUer;
c. Motta 2/3 av styregodtgjørelsen i kontanter
og 1/3 i forma av RSUer; eller
d. Motta 100 % av styregodtgjørelsen i
kontanter og ingen RSUer."

Hvorfor er dette fjernet? Fordi ikke en eneste av styremedlemmene valgte RSU. De valgte 100% kontanter....

Det sier ALT om hvilken styrerepresentanter vi har. Null interesse for selskapet og tro på at de er i ferd med å få til noe.

Latterlig!


Hvorfor skal man ha en valgkomite som får betalt for å leie inn konsulenter? Latterlig nr 2


Redigert 16.04.2018 kl 18:07 Du må logge inn for å svare

4b) Restricted Stock Units
Det foreslås at ordningen med Restricted Stock Units som ble fastsatt av generalforsamlingen den 27.
april 2017 ikke blir fornyet. Ordningen ble vist liten interesse blant styremedlemmene. Videre
introduserte ordningen flere uløste praktiske og juridiske spørsmål.

Bonusprogrammet til ledelsen:

"The Company has established a bonus scheme for senior management. These schemes are
reviewed at least annually. Bonus schemes are tied to achievement of operational and
financial goals for the Company laid down by the Board of directors and achievement of
personal goals. Personal goals for senior management are approved by the Board of directors
at the start of the year.
The Chief Executive Officer of the Company has a bonus agreement of up to 40% of base
salary, while other members of the senior management team have bonus agreements from
20% to 35% of their base salary. "

Den er fra 20-40% av lønnen.

Dette er grunnen til at man setter seg lave mål. Lave mål som er enkle å innfri gir større sjanse for bonus enn høye mål. Enkelt og greit.

Det er rett og slett tragisk å se hvor handlingslammet alle rundt Photocure er. Det nye styre er ikke bedre eller verre enn forrige styre. Det samme gjelder valgkomiteen. Her skjer det absolutt ingenting . Valgkomiteen, styret og ledelsen sover seg videre uten noen ambisjoner på vegne av selskapet.

Vår største eier, High Seas AS, har ikke evne eller vilje til å gjøre noe.

Jeg tror ikke Photocure blir noen god investering. Det blir forhåpentligvis OK. Kanskje får vi kursen over 40 i 2020? Photocure er et rimelig sikkert selskap å kjøpe aksjer i, men vanvittig kjedelig og oppsiden er minimal pga ledelsen.
16.04.2018 kl 18:43 5386

fint med diskusjon , flere som skal nedi gf?
Redigert 16.04.2018 kl 19:13 Du må logge inn for å svare
focuss
16.04.2018 kl 19:33 5338

MM
Hva mener du om andre biotech selskap som Nano, BergenBio, Targovax og PCIB? Jeg for min del setter PHO på toppen når det gjelder R/R. Ellers så er vi nå inne i en veldig spennende periode for oil service. Flere selskap der som kan mangedobles på rimelig kort tid. For egen del var jeg tungt investert i Nano men der var jeg utrolig kritisk til ledelsen som var totalt useriøs. De andre der synes imidlertid ledelsen var Guds gave til biotech investorer. Jeg tok konsekvensen av dusteledelsen og solgte meg ut. Det viste seg å være riktig. Nå har lederen fått fyken. Har inntrykk av at du har like dårlig tro på PHO ledelsen som jeg hadde av Nano ledelsen.
focuss
16.04.2018 kl 19:46 5291

GF er jo riktig tid og sted å ta opp problemstillinger med styre som man mener bør få fokus. Den viktigste problemstillingen for oss vil vel være spørsmålet:

-Hva er styrets strategi for å sørge for at prisingen av aksjen i bedre grad reflekterer selskapets potensiale
-Før det må styret vise oss hva styret mener er selskapet potensiale
- Dersom styret ikke har noe formening om hva som er selskapets potensiale kan de bare glemme å forsøke å gjøre en meningsfull jobb.
Dette kan jo sendes inn til styret som noe man ønsker belyst på GF.
focuss
16.04.2018 kl 19:55 5227

En konkret strategi for å få opp aksjekursen er å starte oppkjøp av egne aksjer. Det ligger inne i årets innkalling at styre skal ha mandat til det. Det har de for øvrig nå også. Loven gir vel anledning til å kjøpe tilbake inntil 10% av aksjekapitalen. Når selskapet etter hvert forhåpentligvis begynner å få god cashflow , og overskudd likviditet så vil kjøp av egne aksjer være den beste investering de kan gjøre.
JosefK
16.04.2018 kl 21:40 5120

Ja kjøp nå for alle penga sånn at det er ingenting igjen til en vinternatt. Den beste R/R blir fort den værste i binærcase som photocure. Jeg sier binærcase siden det er et bet på USA eller ikke USA. EU kommer ingen vei, Norden er for smått akkurat som Australia og Canada også er for smått til å opprettholde en usedvanlig topptung organisasjon. Alt det andre har jeg skrevet ned til null. Null cevira, null visonac.

Det er skremmende å se dere ser på USA som en home run. De har demonstrert tidligere at refusjon forsvinner med et pennestrøk. Obamacare dro ut pluggen i årevis.

Det beste som kunne skjedd var om noen bladde opp en femtilapp og sa ja takk til teknologien og nei takk til ledelsen fra ytre hælvete.
focuss
16.04.2018 kl 23:16 5039

Slik jeg ser det så er det ikke refusjon i seg selv som er avgjørende, men fase 3 studiet som viste risikoen man pådrar seg ved å ikke bruke BLC Cysview. En udiskutabel konklusjon med p<0,0001. Videre de kommersielle studiene som viser at det er samfunnsøkonomisk gevinst i å bruke BLC Cysview. Godkjennelsen for Surveillance og gjentatt bruk er langt viktigere enn refusjon i Turbt.

Refusjon er avgjørende.
17.04.2018 kl 09:16 4796

focuss
En konkret strategi for å få opp aksjekursen er å starte oppkjøp av egne aksjer.

ja, og eg syntes det er skuffende at de ikke har syntes kursen i 2017 mellom 23-27 har vært ok å kjøpe noe på.

Sett gjerne opp en 10 punkt liste så skal eg få noen større til og formidle det til pho.
bravi
17.04.2018 kl 10:17 4717

Når ingen av styremedlemmene kjøper aksjer til 23-27 mener de sikkert at prisen også er for høy til at selskapet kan kjøpe egne aksjer. Ikke sikkert det hjelper på kursen om Pho hadde begynt å kjøpe egne aksjer, se på BWLPG, der hjelper det iallefall ikke på kursen.

Hvorfor i helv... vil ikke eierne av Photocure være med å påvirke i styret? Hvis ingen i styret har noen som helst interesse av høyere kurs gjøres det heller ingenting fra selskapet for å bygge aksjekurs. Er klar over at Hestdal og ledelsen har endel aksjer og opsjoner, det har de hatt lenge uten at det hjelper noenting på kursen. Trykket for å få opp kursen i dette selskapet må komme fra aksjonærene via styret.
Trad4
17.04.2018 kl 10:18 4714

Høres ikke bra ut, invester heller i Nattopharma hvor styreleder hamstrer aksjer. Natto er allerede profitabelt og koster bare en fjerdedel av PHO. Om noen år så har vi nok høyere topplinje da veksten hittil bare har vært babyskritt i forhold til hva som er i vente.
trigger1
17.04.2018 kl 10:32 5129

Vi har pokker meg et like håpløst styre som ledelse. "Manglende interesse blant styremedlemmene for RSU´s..." For en gjeng. Benytt anledningen til å stemme mot styrevalg og godtgjørelse for styret (de er overbetalt så det holder). Stem også mot godtgjørelsesordningen for senior management. Noe slikt er vel det nærmeste vi som aksjonærer kan markere vår misnøye. De som ikke benytter stemmeretten sin kan heller ikke klage.
bravi
17.04.2018 kl 10:39 5117

Ja trigger1, er helt enig.
Utbetalinger av bonuser, forskjellige bonusordninger osv. er en uting når det ikke leveres.
Med å levere mener jeg ikke oppnådde milepeler o.l. Det er ikke levert før det vises på aksjekursen. Først da kan man snakke om bonuser og greier.
heilo888
17.04.2018 kl 10:59 5088

Samtykker!
Bruk stemmeretten til å stemme ned alt av bonuser og godtgjørelse til ledelse og styre.
Disse har i alt for mange år håvet inn penger uten å levere noe som helst til sine aksjonærer.

Kursen er nå bare 1/5 av hva den var for snart 20 år siden da jeg var aksjonær i PHO!
Redigert 17.04.2018 kl 15:50 Du må logge inn for å svare
rockpus
17.04.2018 kl 11:16 5059

Hvem er bedre til å vurdere fremtidig vekstpotensiale enn selskapets eget styre? Dersom ikke styremedlemmer finner det interessant å kjøpe aksjer i dette selskapet, forteller det svært mye om ambisjoner og reelt potensial. Hadde kursmålene til focuss vært realistiske, hadde selvsagt styremedlemmer kjøpt aksjer på dagens kurser!
focuss
17.04.2018 kl 12:12 5000

Tåka. Her er et utkast.
Til styret i Photocure
Vi vil først gratulere styret og ledelse med gode regulatoriske resultater siden forrige GF. Sommeren 2017 guidet dere å sende inn FDA søknad for Surveillance i løpet av året. Da søknaden ble sendt allerede i August-17 og også oppnådde Priority Review, førte det til betydelig raskere fremdrift enn hva vi kunne forventet, noe vi setter stor pris på. Når det er sagt så er vi svært misfornøyde med markedets verdsettelse av selskapet og har derfor en del spørsmål vi ønsker besvart. Vi registrerer også at styreformann J.H Egberts er det vi forstår ledende medeier i selskapet Veritas Investments som vi forstår har som målsetting å kjøpe seg opp til kontrollerende eierskap, nettopp i selskap som Photocure. Slik vi ser det så er det en svakhet for selskapet at vi ikke har en sterk eier i styret som kan ivareta eierinteresser på en måte aksjonærer kan føle seg trygge på.

1) Er styret av den oppfatning at det er en del av deres ansvar å bidra til at verdien av selskapet reflekteres i aksjekurs.
2) Har styret noen oppfatning av hva selskapets verdi i dagens posisjon burde være?
3) Har styret noen oppfatning om hvilken markedsandel i blærekreft markedet i USA som er realistisk oppnåelig på sikt.
4) Hvordan forklares det at ingen norske meglerhus synes interessert i aksjen, hverken med analyser eller anbefalinger?
5) Har styret fått utarbeidet noen benchmarking studier for å vurdere naturlige prising sett opp mot sammenliknbare selskap?
6) Selskapet har hatt og ber om fornyet mandat til tilbakekjøp av selskapets aksjer. Når forventes likviditeten i selskapet å være slik at tilbakekjøp kan starte.
7) Har styreformannens selskap Veritas Investment, eller på andre måter, ambisjoner om å innta eierposisjon i selskapet. Ser styreformann eventuelt noen uheldig rolleblanding i en slik sammenheng.
8) Hva er status på vurdering av alternative strategier for Cevira og Visonac.


MvH
pafo
17.04.2018 kl 12:19 4981

Nu er det vel salgsavdelningen som skall selge cyswiev i USA og det bør vare enkelt da de får det refundert vid bruk. Jobben ligger
i att få dem att begynne med blålys som er en engangskostnad. Og for alle leger som bruker cystoskop er det desamme om det lyser hvitt eller blått.
Så det gjeller att få dem att førstå fordelerne med blålys, vilket ikke borde vare så vanskeligt med fakta fra studierna . Og det hjelper nok
ikke att bytte styre eller Hestdahll her, de må bruke informasjon for alt det er verdt. Så vi må regne med att leger og sykehus finner ut av det innom
snar fremtid. Så for vel alle pessimister tru det tar år og dag. Men nær det vel skjer så har det en tendens att alle vil ha det beste på samme gang..
Så det er bare att smøre sig med litt tålmodighet, det skjer nåt snart.
17.04.2018 kl 12:48 4952

Takk focuss
bravi
17.04.2018 kl 13:33 4902

focuss, det var fine spørsmål, kan du vurdere å ta med ytterligere 2 spørsmål.
9) Er styret fornøyd med ledelsens oppnådde resultater og fremdrift med salg av Hexvic/ Cysview?
10) Ipsen avtalen gir veldig liten inntjening per enhet solgt. Har styret vurdert å reforhandle eller si opp denne avtalen?
focuss
17.04.2018 kl 13:53 4884

Bravi
Synes tåka gjerne må ta med dine to spørsmål da vi trenger å bedre forstå hvilken muligheter vi har til å forbedre resultatet i Europa.

Selv har jeg ett håp/tro på at Ipsen er i ferd med å gire opp sin innsats. Dette baseres på hvordan de har engasjert seg på konferanser og hvordan de har vært ute med stillingsannonser for å styrke sin Cysview satsing.

Videre en status på satsingen i Canada og New Zealand/Australia via henholdsvis Biocyent Pharma og Juno Phamaceuticals vil være interessant. Disse selskapene jobber med å få BLC Cysview registrert og kommersialisert i sine respektive markeder.
Redigert 17.04.2018 kl 13:54 Du må logge inn for å svare

Tror dere med fordel kan skrive disse spørsmålene på mykt papir.
Ledelsen vil garantert foretrekke det, så kan de i det minste bruke papiret til å tørke seg bak.

Utover det blir det lite tilbakemelding på det der.
liang
17.04.2018 kl 15:42 4845

Kanskje en skulle stilt spørsmål til einarsson hvorledes Radforsk ser på den kommende utviklingen samt kvalitet og handlekraft på styret og ledelsens ambisjonsnivå i PHO.
Radforsk eier vel 3,22% av PHO.
De største eierene har vel handllekraft nok til å forlange endringer?
17.04.2018 kl 15:45 4840

bravi, ja det er notert. og eg er enig i ipsen burde gjøre mer eller byttes ut.
focuss
17.04.2018 kl 16:36 4785

Tåka
Photocure inngikk avtale med GE om Europa markedet utenom Norden. Denne avtale ble senere overdratt fra GE til Ipsen. Spørsmålet er i første omgang om PHO har noen åpning i avtalen for kunne terminere avtalen. Det tviler jeg på ,men er et interessant spørsmål å stille.
bravi
17.04.2018 kl 19:38 4694

Hvorfor skiftet de partner fra GE til Ipsen?
focuss
17.04.2018 kl 19:51 4679

Tror ikke de skiftet i den forstand. Tror GE solgte sin avtale til Ipsen. Dette vet sikkert PHO veteran MM mer om. Tror Pho for alle praktiske forhold er ute av bildet men får sin royalties av salget. Antar det var Ipsen som sto for arbeidet med godkjennelse for markedsføring i EU slik at de gjorde en del av verdiskapningen. MM har sikkert full kontroll med dette.
focuss
17.04.2018 kl 19:54 4673

Det betales vesentlig mer for Cysview i USA enn i Europa
17.04.2018 kl 20:04 259

Innlegget er slettet
17.04.2018 kl 20:06 4

Innlegget er slettet

Helt enig, men det er nyttesløst. Alt største eier er å rope ut sin frustrasjon i media. Han gadd ikke å flagge stemmene han fikk i fjor og evner ikke å bruke sin store eierandel til å få endring. Ny styreleder har hatt null effekt.

All honnør til Hestdal for å opptre ryddig og svare saklig på spørsmål som kommer.

Jeg tror ikke det er noen som har misforstått guidingen på 20-25 mill. USD i USA alene, men det er en fin avvæpning for å unngå å svare konkret på en tåpelig lav guiding.
focuss
17.04.2018 kl 21:31 4560

I stedet for å spørre om guiding kunne spørsmålet hvert om hva som er styrets vurdering av mest sannsynlige salg i USA. En guiding som ikke sier noe om hvor det ligger i utfallsrommet har liten verdi.
focuss
17.04.2018 kl 21:36 4554

I olje bransjen er man vandt til å håndtere usikkerhet i estimater om reserver i et oljefelt og opererer med proven, probable og possible reserver. Hvor probable er det mest sannsynlige.
focuss
17.04.2018 kl 21:41 4542

Slik jeg ser det så kan umulig guidingen representere målsetting men er mer til invortes bruk for mål minimum mål for ny organisasjon

Det er ikke noe poeng i å stille et sånt spørsmål. Styret kan ikke komme med en annen guiding enn den ledelsen har gitt og som, forhåpentligvis, blir endret i løpet av året. Når guidingen endres så kommer den fra ledelsen. Det kan være at styret ikke er fornøyd med guidingen fra ledelsen. Da må de selv påpeke svakheter med modellen ledelsen har brukt. De kan også be ledelsen hente inn en vurdering fra en uavhengig part, men guidingen vil alltid komme fra Hestdal når han ser CEO. Alt annet blir svært uryddig og sette Hestdal i en helt umulig situasjon.

Guiding er målsetting. Selskapet kan ikke ha en guiding for salg som de kommuniserer i markedet og så ha en annen internt som de tror på? Så uryddig kan de ikke være.
focuss
17.04.2018 kl 21:56 4521

Det er ingen logisk sammenheng mellom hva resultat av studier viser at er effekten av å bruke BLC Cysview og guidingen de gir.