SOFF- Emisjon?


SOFF faller brattere og brattere ingen vil ta i denne nå med de forferdelige utsiktene.

Alle må vel ta et solid tap her men snart må eierne ta grep, ellers kan det gå ut over hvem som vil bestille nye oppdrag?

Perlugla

Etter aksjekursen å dømme nærmer det seg oppbud. Har SOFF nok penger til daglig drift? Bankene bør nå snarest overta sine panter mens de har kontroll og gjøre med de opplagte båtene det som er formålstjenlig. For SOFF forsvinner tilsvarende gjeld fra regnskapet, og det blir lettere å se om det blir noe til overs. Det er høy gjeld på de siste nybyggene også, men de går jo på lønnsomme, lange kontrakter.
hstray
09.09.2019 kl 16:14 1022

Er vel ikke så mange lange kontrakter i Solstad? Bygde de ikke skip på ren spekulasjon
hstray
25.09.2019 kl 19:29 672

Ta pant på offshore skip er ikke en lett avveing for en bank. Er ofte flere banker som har finansiert et stort dyrt offshore skip. Ta pant blir gjort i forbindelse med en restruktering av selskap, da obligasjonseiere taper sin obligasjon som ofte er toppfiansieringen. Og de vil ofte gå på selskap i etterkant og kreve obligasjon utbetalt såfremt det ikke ligger en form for avtale. Etter at bank har tatt pant i skip må de ha ett selskap til å drifte skip som ofte krever en kjøpsopsjon på 30% av byggekost 3 år frem i tid. I tillegg kan det være lite fortjeneste for bankene å ha aktør til å drifte skipene. Vanskelig avveining fra bankene som oftes fører til at selskap får lån og avdragsfrihet i påvente av ett bedre marked. Det er bankens beste mulighet til å få lånene sine tilbakebetalt.

Soff hadde aldri kunne operere slik de gjør i markedet i dag dersom de ikke har en troverdig plan og løsning klar allerede. Hvem ville tørre å booke jobber i 2020 med Soff dersom skifteretten er neste stopp for selskapet?

De skal vel ned og hjelpe Deepsea Stavanger tenker jeg. Skal ikke den ned igjen til Sør-Afrika og borre igjen? Ranger var jo med ned forrige gang sammen med BB Troll mener jeg det var. De synes tydeligvis at BB Troll er for svak og må ha det heftigste det går å få tak i
Met1976
26.09.2019 kl 08:51 384

Ja Prosper og Drott er blant de aller beste og mest populære i markedet-de sender ikke de ned til Sør Afrike en hel sommersesong uten gode rater. Men SOFF har vel "bare" 3 AHTS i spotten etterhvert da, Sigma, Sapphire og Ranger.