EU har bevilget 5 mill. kr. til Bahamas


Hvilken bevilgning ?
70.000 mennesker har fått smadret sine hjem av en orkan med indre hastighet
opptil 300 km/t, som beveget seg med 10 km/t og laget 9 meter høy bølge som
skyldte over de to paddeflate øyene Abaco og Grand Bahama.

Hvilken imponerende hjelpende hånd fra syntetisk pengeutstedende antidemokratiske korrupte EU.