EMGS og det grønne skiftet!


Q4-18
Atlantic Guardian
The Atlantic Guardian began the fourth quarter acquiring data on a small research survey west of Svalbard. On 21 October, the vessel started mobilising to South America in preparation for the USD 8 million contract, which the vessel initiated on 20 November. This survey was completed in Q1 2019.

https://www.nrk.no/finnmark/forskere-bruker-solvind-og-nordlys-for-a-se-havbunnen-1.14485130

https://svalbardposten.no/vet-for-lite-om-svalbards-mineraler/19.7334

https://e24.no/energi/i/EoPkxG/regjeringen-aapner-for-mineraljakt-paa-havbunnen-lanserer-oljelov-for-mineralutvinning

Regjeringen åpner for mineraljakt på havbunnen: Lanserer «oljelov» for mineralutvinning
Regjeringen legger nå frem et lovforslag for hvordan man skal drive utvinning av mineraler og sjeldne jordarter på norsk sokkel, råmaterialer som trengs for å lage elbiler, smarttelefoner og vindmøller. Statsministeren vil sikre at ikke Kina blir sittende med for stor kontroll over disse ressursene.


Matsern
09.09.2019 kl 18:41 231

CSEM kan også overvåke CO2 lagring

https://www.geoforskning.no/nyheter/klima-og-co2/1790-trygg-lagring-av-co2

Figuren viser hvordan CSEM (resistivitetsdata) kan brukes for å spore CO2 i undergrunnen. Bildet viser en CO2-holdig formasjon ved Sleipner-feltet. Illustrasjon: SUCCESS / Inge Viken
Matsern
09.09.2019 kl 18:42 232

EMGS, for et kinderegg!
Redigert 09.09.2019 kl 18:43 Du må logge inn for å svare
Matsern
09.09.2019 kl 19:11 207

Sammendrag
Seafloor massive sulphides (SMS) are seen as an increasingly important mineral resource for the future. Fewer mineral discoveries are being made in the shallow subsurface onshore, and therefore a more petroleum related approach will be used in order to explore for mineral ores at greater depths. With electromagnetics (EM) being frequently used for decades in subsurface imaging, and recent years with controlled source electromagnetics (CSEM) for hydrocarbon exploration, marine CSEM could be used to detect conductive anomalies in the mineral deposits at the ocean floor. In this thesis, the objective was to investigate if it is possible to image SMS with marine CSEM through synthetic forward modelling and inversion with structured and unstructured grids in MARE2DEM. It was also tested how well marine magnetotelluric (MT) and marine CSEM was able to image a mantle structure beneath the mid-ocean ridge through modelling and inversion.

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2451646?locale-attribute=no