Rema og deres kjøpmenn. Jobber alle driverne like lite?Jeg skjønner godt hvorfor Rema taper terreng, hvis alle Remakjøpmennene jobber like lite som min lokale Remakjøpmann. Vedkommende jobber 5-6 timer hver tirsdag, ferie 2-3 mnd på sommeren hvor vedkommende er enda mindre innom. Lønnsprosenten klarer vedkommende og opprettholde ved å bruke veldig lite ansatte. Stort sett 2 på hver vakt. Butikken ser ut som polsk uke, som Rema kalde det i sin tid. Tomme hyller, lite varer, binger. Vet at det er flere kjøpmenn som nesten ikke jobber. Lurer på hva gamlefar Reitan hadde sagt hvis han hadde visst.Rema er et franchisesystem som gjør at det kan være ganske stor forskjell mellom de beste og de dårligste butikkene. Drives butikker dårlig legges de ned eller så bytter man ut kjøpmannen. Synes ikke akkurat endel Coop-butikker jeg er innom er spesielt imponerende heller.