Nazister i det britiske parlamentet


Hørte nettopp et intervju med en kvinnelig britisk advokat der hun påpekte at en folkeavstemning ikke er bindende, men «rådgivende», og at de valgte representantene i det britiske parlamentet pga sin intelligens og sin mulighet til å hente og tolke informasjon er i en mye bedre posisjon til å ta avgjørelser og at de derfor kan gjøre som de vil.

Det minnet meg om at en herre ved navn Adolf i Tyskland hadde akkurat samme syn på saken, det virker som EU-tilhengerne er av akkurat samme oppfatning, pluss selvsagt marxistene i det gamle Sovjet, de er mao i godt selskap.

Skremmende.
Redigert 10.09.2019 kl 10:22 Du må logge inn for å svare

Advokaten peker jo på lovverket, ts. Lovverket som er utformet av parlamentet.

De har åpenbart innsett at det i enkelte tilfeller er det greit å ha et sikkerhetsnett. Slik som med Brexit, hvis valgkamp var så full av løgner og propaganda at folk ikke ante hva de stemte for.

Nå vet de. Er det ikke da mer redelig å avholde en ny avstemning?
Larries
10.09.2019 kl 10:44 208

Ganske skremmende ja. En bør antakelig omskrive "sa brura" til "Han sa så Adolf og".

Korrekt at valgkampen inneholdt en mengde løgner og feilinformasjon, løgner som stort sett gikk på hvor ille det skal gå dersom UK går ut av EU.

På tross av all propagandaen, alle løgnene og feilinformasjonen ble resultatet som det ble.

En ny avstemning vil selvsagt gi nazistene en ny mulighet til å gå enda mer drastisk til verks, og bruke enorme ressurser på å lyve enda mer til befolkningen. Dette fungerer jo veldig fint i Norge, det virker som de fleste nordmenn er positive til nazi-regimet i Brussel.

En ny avstemning er unødvendig da den folkeavstemningen man hadde i 2016 også speiler folkeviljen i 2019, det er faktisk enda flere som er negative til EU nå for de har sett det skitne spillet nazistene fører både i EU og i det britiske parlamentet.

Men et nytt valg hadde selvsagt vært på som plass, slik at MP’ene i parlamentet kan byttes ut slik at de faktisk representerer folket slik de er ment til å gjøre.

Men nazistene har jo sagt nei til et nyvalg, selvsagt fordi naziene vet at de vil tape et slikt valg, det var vel forøvrig samme grunn som Hitler brukte for å slutte å ha valg i Tyskland, for han mente at han visste sitt folks beste.
Redigert 10.09.2019 kl 10:52 Du må logge inn for å svare

Hehe. Løgner om hvor mye penger UK ville spare hvis de gikk ut... Nå viser det seg jo, med all tydelighet, at det i alle fall ligger an til å bli minst like ille med et brexit som mange advarte mot. Tusenvis av arbeidsplasser er allerede flyttet til kontinentet og det har kostet britene milliarder allerede.

Kaoset i britisk politikk de siste ukene og månedene tyder på to ting: Ingen med vettet i behold vil ta ansvar for et brexit og det eneste riktige er en ny avstemning.

«Tusenvis av arbeidsplasser er flyttet til kontinentet»

He he, jau, det rimer veldig dårlig med at arbeidsledigheten i UK er lavere enn på mange år, og selvsagt mye lavere enn i EU som helhet.

Løgnene dine kolliderer voldsomt med virkeligheten A, men slik er det med nazister og marxister, de liker å lyve.


«The UK unemployment rate was estimated at 3.8%; this is lower than a year earlier (4.0%) and unchanged on the quarter. The UK economic inactivity rate was estimated at 20.8%; this is lower than a year earlier (21.2%) and unchanged on the quarter.»

Tallene over ble faktisk offentliggjort i dag, tirsdag 10.september 2019.

Arbeidsledigheten i UK er nå den laveste den har vært siden 1975, altså den laveste på 44 år.

Ikke nok med det, lønningene stiger i en høyere takt enn inflasjonen:

«Wage growth remains strong despite a slight fall on last month's 11-year high, with the figure excluding bonuses for May to July falling to 3.8%, says the Office for National Statistics.
The unemployment rate also dipped to 3.8%, but the estimated employment rate of 76.1% - the same as July - is still the highest since records began.
The unemployment rate is lower than this time last year (4%).
There was a total of 32.78 million people aged 16 or over in employment.
The increase has been mainly driven by more women being employed - a rise of 284,000 on the year to a total of 15.52 million.
Male employment also rose by 86,000 on the year to reach 17.26 million, mainly because of rising numbers of self-employed.”


https://www.bbc.co.uk/news/business-49646201

Også disse tallene er helt ferske, BBC skrev artikkelen over i dag.


Redigert 10.09.2019 kl 11:15 Du må logge inn for å svare

Tusenvis av arbeidsplasser er allerede flyttet til kontinentet. Det er et faktum. Bank og finans i UK har allerede tapt enorme summer på at mange utenlandske aktører har sett seg nødt til å kjøpe ulike tjenester andre steder enn i UK på grunn av det som vil komme hvis Brexit kommer. Dette er prosesser som tar lang tid og man kunne ikke gamble på at britene rakk å ta til vettet og snu.

Så du velger å se bort fra fakta som at arbeidsledigheten er rekordlav, og at lønningene stiger med mer enn inflasjonen, herregud skjerp deg.

At noen arbeidsplasser flytter «til kontinentet» er selvsagt korrekt, men i den store sammenhengen blir dette mye mindre viktig enn at det blir skapt mange flere arbeidsplasser som mer enn oppveier ditt tynne argument.

For å ta bare EN industri i UK, fiskeindustrien, her har medlemskapet i EU sørget for å nærmest utradere alt av industri og arbeidsplasser i UK knyttet til fiskeindustri, når UK går ut av EU vil denne og andre industrier blomstre, de vil få muligheten til å kjøpe billigere varer ute i hjelp av å forhandle fram sine egne handelsavtaler uten å være tvunget til å forholde seg til EU’s handelsavtaler.
Redigert 10.09.2019 kl 11:14 Du må logge inn for å svare

At ledigheten er lav nå er jo bra.

Det verste er nok de tapte skatteinntektene fra bank og finans som allerede er tapt.

BDet de taper vil de vinne på andre områder, at ledigheten og lønnsveksten viser rekordtall er et bevis på at jeg har rett, og du tar feil.

Man kan ikke diskutere mot slike fakta, og det vet du jævla godt.

The proof is in the pudding som britene sier.

Og det du hevder mht skatteinngangen i UK er selvsagt også helt feil:


«United Kingdom Tax Revenue. United Kingdom's Tax Revenue was reported at 221.393 USD bn in Mar 2019. This records an increase from the previous number of 179.308 USD bn for Dec 2018.»

Du spør ofte etter link:

https://www.ceicdata.com/en/indicator/united-kingdom/tax-revenue


Tallene viser en stigende trend fra 2016 fram til i dag.

Redigert 10.09.2019 kl 11:25 Du må logge inn for å svare

Du tror at et brexit vil bidra til enda lavere arbeidsledighet? Det tror jeg er ganske naivt, i så fall.

Brexit er galskap. Uansett hvilken form det eventuelt tar. Vi ser jo kaoset i britisk politikk. Hadde man vært trygg på at et brexit vil bety at UK blir paradis på jord, så hadde de vært ute av EU allerede.

UK ute av EU vil selvsagt ikke bli noe «paradis», for noe sprøyt.

Men at UK vil klare seg bedre økonomisk og på andre områder utenfor EU er udiskutabelt.

Men selv om UK skulle lide økonomisk er det selvsagt helt rett å gå ut av EU, da det selvsagt i det lange løp er mye bedre å være en uavhengig nasjon, enn alternativet som er å måtte adlyde udemokratisk valgte EU-byråkrater.

At de ikke er ute kommer av at MP’ene i parlamentet i over 3 år har sabotert prosessen, Boris Johnson vil forhåpentlig klare å få UK ut 31.oktober, han er villig til å satse hele sin karriere på dette, på samme måte som at Churchill i Juni 1940 satte SIN karriere på spill da han nektet å forhandle med Hitler, men fortsatte krigen.

Det handler om å ta den rette beslutningen.
Redigert 10.09.2019 kl 11:30 Du må logge inn for å svare

Men at UK vil klare seg bedre økonomisk og på andre områder utenfor EU er udiskutabelt.
****************************
Jo. Det er jo det vi diskuterer og det er derfor det er kaos i britisk politikk nå.

Kaoset kommer av at MP’ene i parlamentet saboterer prosessen.

..og hvorfor "saboterer" de, tror du?

Av samme grunn som Hitler saboterte, de tror de vet bedre enn flertallet.

En god nok grunn mener du.

Despoter har eksistert til alle tider, despotene i det britiske parlamentet er ikke bedre enn despotene i Sovjet, nazi-Tyskland eller diktatorer i Afrika, de er alle ute etter å bestemme, fordi de «vet bedre».

Likheten ligger i hvorfor de handler som de gjør, ulikhetene ligger i hvor langt de er villige til å gå.
Redigert 10.09.2019 kl 11:37 Du må logge inn for å svare

Hva mener flertallet om et brexit nå? Har du sjekket meningsmålingene?

Meningsmålingene viser nok det samme som de alltid har gjort, men fakta er at folk ikke sier sannheten når de blir spurt, slik at remain får en overvekt, pluss selvsagt at de som produserer disse meningsmålingene med vilje spør folk de antar er remain.

Meningsmålingene viste samme tendens i alle målinger fram til juni 2016, selv om resultatet ble det stikk motsatte.

Ta en tur til UK A, reis rundt og spør folk, faktum er at det er stort flertall blant britene for å forlate EU.

De som lager meningsmålingene er PK’ere som har en agenda, og som derfor ønsker å produsere meningsmålinger som støtter oppunder deres agenda om at UK skal fortsatt være medlem av EU.

Dette er de såkalte «intellektuelle» som i likhet med Adolf og Stalin tror de vet så mye bedre enn mannen i gata.
Redigert 10.09.2019 kl 11:46 Du må logge inn for å svare

Det har vært klart flertall for remain i minst to år nå.

Eh, det har vært flertall for remain mye lengre enn 2 år, helt siden man foretok disse målingene har det vært flertall for remain, også dagen før avstemningen i 2016 var det flertall for remain.

Det viser bare hvor lite man kan stole på disse målingene som går inni den løgnaktige propagandaen som blir produsert av PK-remainere som gjennomsyrer politikk og media i UK, samme sak i Norge.


Faktum er at det britiske folk stemte for å forlate EU i juni 2016, og at det britiske folket IKKE har endret mening om dette på de over 3 årene etterpå, på tross av hva disse «målingene» måtte vise, målingene er feil, bevisst manipulert.
Redigert 10.09.2019 kl 11:58 Du må logge inn for å svare
*JBJB`
10.09.2019 kl 14:07 133

Hei benekte/folkens:))

Og...hehehe "upresist" ja - nå har du holdt det gående siden kl. 07.35 med mellom 35 og 40 innlegg - kverulering og spørsmål off piste samt benektelse av dokumenterte forhold, big time...ZnageZz...

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla

Jeg har hatt saklige diskusjoner med folk som evner å holde seg saklige. Du gjør jo ikke det...

«Upresist» du, meningsmålingene var så dårlige at til og med nei-generalen Nigel Farage ble overrasket over at brexit siden vant, husker også jeg våknet opp om morgenen etter resultatet og absolutt alle var overrasket.

Samme med valget av Trump, alle meningsmålingene viste at det var 80% sjanse eller hva det var for at Hillary skulle vinne, helt opp til midt i opptellingen ble slike målinger publisert.