NAS: - Finanskalender 2020


For de som tror eller håper at NAS ikke flyr i beste velgående også neste år, og for de som vet bedre:

Norwegian Air Shuttle:
https://newsweb.oslobors.no/obsvc/attachment.obsvc?messageId=484867&attachmentId=187916&obsvc.item=1