Regjeringens gjerrighet på bom kostet.


Hadde regjeringen flyttet på 15 - 20 mrd. av 1380 i favør samferdsel, hadde valgresultatet sett vesentlig annerledes ut.
Regjeringen har seg selv å takke. Regjeringen har ikke vært i takt med folkeviljen.

Biggy
10.09.2019 kl 14:56 73

Folkeviljen,hva er det?
Kun Frps og FNBs velgere er imot bompenger,så det
er derfor et klart flertall for bompenger!
Frp har stått alene i flere valgkamper mot bompenger.

Velgerne må først stemme på partier som er negative
til bompenger før de med troverdighet kan kritisere dem

Regjeringen er blitt en løpegutt for medias og AP/SV/Rødt sin økonomiske Fascisme.
Stadig nye deler av den private økonomi blir tvunget over i offentlig forbruk.
Tradisjonelt har vi vei og avfall. Nå kommer bompenger, eiendom, vannforbruk...
Det kalles økonomisk Fascisme.

Et stort flertall av folket er imot de samlet sett altfor høye bompengene.
At situasjonen i partiene er annerledes viser bare hvilket fravær av
ekte demokrati det er i Norge.

Dette er bare forsmaken på velgeropprør som vil komme om ikke forakten for eget folk opphører..

Vi skal ikke redde verden lenger , vi skal ordne opp etterslepet i innfrastrukturen her på bjerget...