DNO med tilbakekjøp

oto1
DNO 10.09.2019 kl 17:09 2254

Da har DNO kjøpt 1 mill egne aksjer i dag til snittkurs 13,08

Billig.
Ranudo
10.09.2019 kl 17:51 2127

Rart ledelsen i DNO ikke har lige så meget styr på udviklingen i kursen som SP - sidste kursmål fra oraklet var under 10?!
oto1
10.09.2019 kl 17:58 2095

Ikke alle man hører på.
fervex
10.09.2019 kl 18:15 2036

Hvis kursen går under 10 finnes det medisin mot det, ettersom DNO kan kjøpe inntil egne 108,381,416 aksjer.

Dette er vel utelukkende en positiv nyhet!
Det står dessuten på DN Investor at volumet til DNO har steget til mer enn 30% over snittet. Bare litt over 10% av dette skyldes eget kjøp, så det er ingen tvil om at vi er i bevegelse og sannsynligvis skal vi videre opp denne uken.
andlien
10.09.2019 kl 18:44 1953

Ja, jeg la også merke til at de kunne kjøpe tilbake 108 millioner aksjer. Stemmer det at det er ca 10% av utestående aksjer? Høres voldsomt mye ut...
oto1
10.09.2019 kl 18:49 1934

Ja, det stemmer.
coccoman
10.09.2019 kl 18:56 1908

Fantastisk. 1 mill billigaksjer borte fra markedet. Med potensiale på 107 mill til er det odds for at noen flere blir kjøpt opp ;O))
Hau,hau
mini3
10.09.2019 kl 19:01 1886

Får håpe det ble shortet en del i dag:)
Jeg som hadde tenkt jeg skulle begynne å gevinst sikre på 14-16.
Tror jeg glemmer den tanken.
Har vel holdt igjen litt for å eventuellt kjøpe Exxon sin del i Nordsjøen, når det ikke ble noe av er dette noe av det lureste:)
Omaha
10.09.2019 kl 19:03 1877

Her kan jeg love deg det kommer flere tilbakekjøp, på løpende bånd. Sitt i ro!
fleken
10.09.2019 kl 19:05 1869

Har de nevnt noe om hva de skal med disse aksjene. Hvis de nå kjøper mer skal de strykes eller kan de bruke de i et eventuelt oppkjøp. Uansett så må jo dette være positivt for aksjen eller hva? Equinor fikk nå en bust når de begynte å kjøpe egne aksjer. Hilsen en lykkelig aksjonær som kom seg inn i går.
oto1
10.09.2019 kl 19:10 1842

De har ikke sagt noe om hva de skal gjøre med de.

De har nå 36 mill egne aksjer (til en verdi i dag på 479,5 mill NOK.)

Ved tidligere anledninger så har de brukt egne aksjer i forbindelse med emisjon.
En eventuell emisjon nå vil jo være ensbetydende med et oppkjøp, da DNO ikke trenger penger til drift.

Aksjene kan også evt også brukes direkte mot et selskap de kjøper opp.

Eller de kan slettes om DNO ikke finner noe de ønsker å kjøpe.
fleken
10.09.2019 kl 19:20 1802

Takker for svar og benytter anledningen til å spørre et spørsmål til. Er det da 36 mill - 108 mill slik att det er 72 mill de kan kjøpe eller er dette den første av 108 mill som de kan kjøpe?
Anywhere
10.09.2019 kl 19:20 1801

Det må muligens ligge et lite signal i dette til markedet; DNO mener utvilsomt at aksjen er svært billig og blant det laveste vurderte man kan finne av eiendeler. De sier indirekte også at de sitter ikke på kjente negative saker, tvert om. Når man ikke får si noe om Baeshiqa, så indikeres det med tilbakekjøp på disse nivåer at ledelsen forventer at det blir tilført en del underliggende verdi fremover, og neppe kun fra Baeshiqa...
Anywhere
10.09.2019 kl 19:22 1791

Fullmakt fra GF er inntil 10% av utstedte aksjer, da er alle inkludert, og altså ca 108 Mill kan kjøpes utover de som de allerede har
fleken
10.09.2019 kl 19:56 1689

Takker spør bare videre. Er det noen regel på hva som er best. Større utbytte eller tilbake kjøp av aksjer. Viss jeg har forstått rett så er det vel et relativt litte utbytte DNO gir ut.
Soprano
10.09.2019 kl 20:03 1655

Et lite, men positivt signal i allefall om det kommer flere tilbakekjøp. De presiserer «if any» i meldingen, så vi får vente i spenning.

Men noe oppdatering fra Bashiqa kan vi vel da neppe forvente i nærmeste fremtid.

mini3
10.09.2019 kl 20:12 1625

Tja. De kan da kjøpe til endelige testresultater foreligger.
Når ledelsen i Equinor kan handle stort i dagene før de går ut med tilbakekjøpet til Equinor har liksom børsen satt lista ekstremt høyt...
Redigert 10.09.2019 kl 20:20 Du må logge inn for å svare
Soprano
10.09.2019 kl 20:26 1556

Det var en del innsidekjøp i midten av august så vidt jeg husker ja, så enig i at listen ligger høyt ja...:-)
oto1
10.09.2019 kl 20:46 1493

Soprano

Det er vel en utbredt misforståelse at et selskap ikke kan handle egne aksjer om de sitter på innsideinfo.

Det eneste tilfellet der de ikke kan handle egne aksjer er dersom de har vedtatt å utsette offentliggjøring av innsideinfo, da med begrunnelse at det kan skade selskapet.

Så tilbakekjøpet er da egentlig et skudd for baugen på min teori om at Baeshiqa news er utsatt pga pågående forhandliger mellom KRG og Baghdad.

Men det betyr ikke at DNO vet mer enn oss om hvordan testingen på Baeshiqa går, og news om dette kommer når testing er ferdig og konklusjon er klar.

Det kan også bety at Iris/Hades boring er kommet i reservoiret, og foreløpig info tilsier at DNO har råd til tilbakekjøp, og at det kommer til å gavne aksjonærene.
Her er det ikke DNO som offentliggjør resultat, men Oljedirektoratet.

Og det kan bety at DNO etter at forhandligene med Exxon Norge gikk i vasken, synes 13,08 er såpass billig at et tilbakekjøp regnes som gunstig.

Pick and choose.
andlien
10.09.2019 kl 20:47 1481

Hvorfor står det da at styret har tillatelse til å erverve egne aksjer opp til 27 MNOK i notatet fra generalforsamlingen? Får ikke det til å stemme med 100 millioner aksjer.
Soprano
10.09.2019 kl 20:56 1453

Hei,

Jeg er kjent med formuleringen i VPL om «forsinket informasjonspliktig informasjon» i en periode der tilbakekjøp skjer (eller noe slikt).

Det er fort en gråsone, så jeg skriver derfor «neppe». Det er også en del andre regler som kan slå inn.

Jeg ville derfor tenkt at det er en viss forsiktighet ifht timing av et eller flere slike kjøp, men for all del jeg kan ta feil :-)
oto1
10.09.2019 kl 20:59 1441

andlien.

DNO's pålydende er 0,25.

Så 27 mill / 0,25 = 108 mill aksjer.
andlien
10.09.2019 kl 21:17 1372

Den skjønte jeg ikke🧐
Hugoil
10.09.2019 kl 21:37 1304

Endelig tilbakekjøp!

Presiserer denne, som avfødetinteressant diskusjon:
--
Anywhere
I dag kl 19:20
475
Det må muligens ligge et lite signal i dette til markedet; DNO mener utvilsomt at aksjen er svært billig og blant det laveste vurderte man kan finne av eiendeler. De sier indirekte også at de sitter ikke på kjente negative saker, tvert om. Når man ikke får si noe om Baeshiqa, så indikeres det med tilbakekjøp på disse nivåer at ledelsen forventer at det blir tilført en del underliggende verdi fremover, og neppe kun fra Baeshiqa...
oto1
10.09.2019 kl 21:46 1264

andlien

Alle aksjer har et pålydende.

For DNO så er den kr 0,25, altså 25 øre.

Dette er den kurs aksjene ble notert for når selskapet ble opprettet, så fremt det ikke har skjedd endringer (spleis/splitt/nedsettelse av aksjekapitalen etc).
Dette har ingenting med kursen til selskapet å gjøre, men går på innskutt egenkapital.

Så når det står i fullmakten fra GF at DNO kan kjøpe akser inntil 27 mill av pålydende, så kan de i praksis kjøpe ca 108 mill aksjer (10% av antall aksjer), all den tid pålydende er 0,25.
Det betyr ikke at prisen de må betale for aksjene er 25 øre per stk, gid var det så vel.

Prisrange de har fullmakt til å handle innenfor er mellom 1 og 100 kr.
andlien
11.09.2019 kl 08:20 898

Takker for forklaring