PLT Topp20


INVESTINOR AS 1,608,313 19.82
VIKING VENTURE III AS 1,358,053 16.73
STIFTELSEN INDUSTRIFONDEN 947,644 11.68
ALLIANCE VENTURE POLARIS AS 380,278 4.69
VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING 227,787 2.81
T.D. VEEN AS 186,415 2.30
VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL 179,380 2.21
SINTEF VENTURE III AS 174,129 2.15
NORDNET BANK AB 165,861 2.04
KAS BANK N.V. 156,000 1.92
ÅSTVEIT INVESTOR AS 131,875 1.62
VERDIPAPIRFONDET PARETO INVESTMENT 124,458 1.53
LHH AS 100,000 1.23
VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUS 86,567 1.07
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 82,499 1.02
MP PENSJON PK 70,115 0.86
RO INVEST AS 70,000 0.86
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 66,880 0.82
SEB LIFE INTERN ASSUR COMPANY DAC 60,000 0.74
TALIR HOLDING AS 56,449 0.70

Updated: Mon Sep 09 2019

Største selgere forrige uke var:

Nordnet Bank -327.323
MP Pensjon -100.970
Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) -175.805
Penthouse Minadores -18.600 (inn 02.09.19)

Største kjøper:

Nordnet Livsforsikring + 53.032


8 private nykommere på topp50
Topp50 fallt med 417.196

Det er nå 1.190.261 utenfor topp50, noe som bedrer likviditeten betraktelig.