𝐑𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐢𝐯𝐭 𝐝𝐞𝐦𝐨𝐤𝐫𝐚𝐭𝐢.

MERLOT
11.09.2019 kl 09:34 376

𝐑𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐢𝐯𝐭 𝐝𝐞𝐦𝐨𝐤𝐫𝐚𝐭𝐢

Et representativt demokrati, også kalt indirekte demokrati, er et demokrati der folket velger representanter til å styre for seg. De ulike politiske grupperinger kjemper i åpne frie valg om å vinne legitimiteten til å styre politikken innenfor et gitt territorium i en gitt periode.

Dette er den tradisjonelle vestlige formen og den mest utbredte formen for demokrati. Norge er et representativt demokrati, det samme gjelder de fleste land i Europa. Oldtidens Athen brukte direkte demokrati der folk selv stemmer direkte over lovforslag.

Representasjon og makt
Representantene velges av folket, f.eks. til en lovgivende forsamling, og representantene gis mandat til å vedta lover, utnevne andre representanter, og å velge styreformann, statsminister eller president. Politiske fylkespartier og mange frivillige organisassjoner velger representanter til landsmøter eller generalforsamlinger.

I vestlige demokratier består normalt den lovgivende forsamlingen av folkevalgte representanter, mens dommere, og overhus ikke nødvendigvis er folkevalgt. Tenkeren Edmund Burke hevdet at representantene var valgt til å arbeide for sine velgere ved å tenke og styre, ikke bare å representere politiske standpunkter: 𝐃𝐢𝐧 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐬𝐤𝐲𝐥𝐝𝐞𝐫 𝐝𝐞𝐠, 𝐢𝐤𝐤𝐞 𝐛𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐫𝐛𝐞𝐢𝐝𝐞𝐭 𝐬𝐢𝐭𝐭, 𝐦𝐞𝐧 𝐬𝐢𝐧 𝐝ø𝐦𝐦𝐞𝐤𝐫𝐚𝐟𝐭; 𝐨𝐠 𝐡𝐚𝐧 𝐛𝐞𝐝𝐫𝐚𝐫, 𝐢 𝐬𝐭𝐞𝐝𝐞𝐭 𝐟𝐨𝐫 å 𝐭𝐣𝐞𝐧𝐞, 𝐝𝐞𝐫𝐬𝐨𝐦 𝐡𝐚𝐧 𝐨𝐟𝐫𝐞𝐫 𝐝𝐞𝐧 𝐟𝐨𝐫 𝐝𝐢𝐧 𝐦𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠.


𝐎𝐥𝐢𝐠𝐚𝐫𝐤𝐢𝐞𝐭𝐬 𝐣𝐞𝐫𝐧𝐥𝐨𝐯

Oligarkiets jernlov er en samfunnsvitenskapelig teori, opprinnelig framsatt av Robert Michels, om at alle politiske partier vil utvikle oligarki, det vi si fåmannsvelde, på grunn av organisasjonsprosesser og endringer i holdninger og innstillinger hos partiets tillitsvalgte og ledere. Tendensen i retning oligarki vil gjelde alle partier, uavhengig av om de i utgangspunktet preges av en ideologi og et program som vektlegger likhet, deltakelse og demokrati. Denne lovmessigheten kan utvides til å gjelde alle organisasjoner.

Michels formulerte sin tese om «oligarkiets jernlov» på bakgrunn av en studie av det tyske sosialdemokratiske partiet, boken Zur Soziologie des Parteiwesens in der Modernen Demokratie, utgitt i 1911. Michels konkluderte her med det som har blitt stående som den klassiske formuleringen av «Oligarkiets jernlov»: "Det er organisasjon som gir grunnlaget for dominansen av de valgte over velgerne, av de som har mandatene over de som har gitt dem mandate, av delegatene over dem som de har fått delegasjon fra. den som sier organisasjon, sier samtidig oligarki."


𝐎𝐥𝐢𝐠𝐚𝐫𝐤𝐢

Oligarki (fra gresk ὀλιγαρχία (oligarkhía), «fåmannsvelde», av ὀλίγος (olígos), «få» og αρχία (arkhía), «styre») er en styreform hvor den politiske makten er samlet hos en liten gruppe mennesker, såkalte oligarker. Begrepet ble først definert av Aristoteles i hans analyse av styresformene, oligarkiet ble definert som en styresform, der få har makten og styrer etter egeninteresser. De få er økonomisk sterke og styrer basert på deres økonomiske interesser. En bredere definisjon kan være at makten ligger hos de mektigste, ut ifra rikdom, familierelasjoner, militær styrke, politisk innflytelse og/eller lignende. Visse politiske teoretikere har påstått at alle politiske styrer til en viss grad er et oligarki, uansett hva slags politisk styreform en stat har.

Et oligarki er som oftest styrt av et fåtall mektige familier hvor deres barn blir oppdratt som arvinger av denne makten. I kontrast til aristokrati («styrt av de beste») behøver ikke makten i et oligarki å bli styrt offentlig, men fungerer ofte som et økonomisk styre bak «tronen». I et demokrati blir dette et alvorlig problem ettersom oligarkiet – i motsetning til politikerne – ikke er valgt av folket.

Mange europeiske kongedømmer begynte som et oligarki, hvor familiene med makten bestemte hvem som skulle innsettes som konger, biskoper og lignende.

Et vanlig moderne eksempel på et oligarki er når en stat styres av en militærjunta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Har vi egentlig demokrati i Norge slik som det er nå?
Zorin
11.09.2019 kl 09:54 369

Representativt demokrati er nok ikke perfekt men det er det beste vi har. Vi har flere partier noe som gjør at de fleste grupper blir hørt. Et blikk på land som USA og England hvor for eks. to partier sitter med all makt gjør at styresettet veksler på mellom disse to maktapparatene. Det sikrer nok stabilt styresett men det medfører også at mange ikke blir hørt. Jeg leste et sted under årets valgkamp at der hvor andre land tar til gatene for å demonstrere så tar Norge til valglistene. MDG og senere Nei til bompenger men også andre protestpartier sørger for at folks mening blir hørt. Og stemmer bak protestene gir makt. Jeg tror ikke det finnes noe perfekt system, ikke engang et system med kontinuelige folkeavstemninger. Men jeg tror at det systemet vi har i Norge er et av de beste.
MERLOT
11.09.2019 kl 10:00 366

Sveits med sine omfattende folkeavstemminger, har du vurdert de?
Zorin
11.09.2019 kl 10:31 358

Det er flere valg med lav valgdeltakelse. Valg som blir avvist. Mange saker som avgjøres på "feelingen" eller dagsformen eller lite gjennomtenkte. Ofte så kan saker krever forkunnskap for å kunne avgjøres på en skikkelig måte. Misforstå meg ikke. jeg liker folkeavstemninger, men de må være vektige, folk må kunne få god tid til å sette seg inn i det og det må være saker som bringer folk til stemmelokalene. Med tanke på at vi i Norge sliter med å få folk til stemmelokalene hvert 2. år så lurer jeg på hva som ville ha skjedd hvis folk skulle ha stemt fra 2-6 ganger i året.

Vi har flere partier noe som gjør at de fleste grupper blir hørt?

Kongedømmet er kun garnityr og lyn-avleder en pynt for staten som fungerer på samme måte som en mafia. Det er ikke Kongen skyld, men (de partivalgte ikke folkevalgte) som vi stemmer på og er bekjent av å holde oss med. Stat og mafia er 2 grener av samme trerot. Hva vi kaller for en stat, heter sør i Italia mafia. Rettstaten er også en vits. Rettsoppgjøret etter krigen. Moen Lilandsaken. Massemorderens fra Rwanda og soning av Balkan drapsmenn og Valdres ekspressen eneste overlevende fikk alle sine rettigheter oppleste i Bergens tinghus, og det på sitt eget morsmål, som bekrefter det hele.

Det representative demokrati omsatt i praktisk. 5 % av de stemmeberettigede er medlemmer av politiske partier, av partiene er det Et parti eller 2 som dominerer. I disse partiene bestemmer en par familier hva som angår oss alle, slik som sør i Italia. Mafia og stat er 2 greiner av samme trerot.
Redigert 11.09.2019 kl 10:34 Du må logge inn for å svare

Det er dette som er demokratiet i Norge, som i EU.
HanVann
11.09.2019 kl 14:32 323

Noe av det kjedeligste som fins er valg. Du får aldri viljen din. Fyttigrisen. Hvem gidder liksom, vi er allerede ganske lei. Til slutt blir det bare x96 kommunister som gidder og bestemmer alt.
Nei til massevalg.
Jeg vil bestemme selv.
Jo færre valg jo bedre.
#livsvalg
Redigert 11.09.2019 kl 14:34 Du må logge inn for å svare

Nei, vi har ikke demokrati i Norge i dag. Vi trenger folkeinitiert og folkegodkjent valglov for at dette
skal bli mulig.
Norge i dag er anti-demokratisk, totalitært og overstyrt av NWO og EU. Dette må bringes til opphør.
HanVann
11.09.2019 kl 14:54 318

Demokrati fins ikke noested.
Vi må finne opp nytt ord.
Alle demokratier er anti-demokratisk som alltid.
HanVann
11.09.2019 kl 15:11 309

Marxist Blindistisk x96masmas gulematias møteplagere infiltrerte og vant alle valg de rakk.
Jeg er drittlei valg. Noen må vi tåle.
Men vi trenger kun å velge *777* free for livet ikke x96 mas
slipp oss fri ikke max96 masevalg.

#DER går m/l grensen.



Nord Korea og Norge med HanVann som sufflør, bekrefter bare.

Det representative norske demokrati og Nord-Korea er mer lik hverandre enn det er Sundt å tenke på.
I Norge er 5 % av de stemmeberettigede medlemmer av politiske partier. Og av partiene er det Et parti, eller 2 som dominerer. I disse partiene bestemmer en par familier hva som angår oss alle slik de gjør, sør i Italia. Mafia og stat er 2 greiner av samme trerot.

Det meste med den norske staten, har ingen rot i virkeligheten.
Redigert 11.09.2019 kl 15:29 Du må logge inn for å svare
HanVann
11.09.2019 kl 15:25 300

Og hvem er disse to sur-italienske familiene som bestemmer alt som angår oss i Norge?
Redigert 11.09.2019 kl 15:26 Du må logge inn for å svare
MERLOT
11.09.2019 kl 15:29 299

For å melde meg på litt....😜

"Edward Hunter, author of Brainwashing In Red China, testified in
1958 before a U.S. Congressional House Committee on
Un-American Activities:
"Since man began, he has tried to influence other men or
women to his way of thinking. There have always been
these forms of pressure to change attitudes. We
discovered in the past thirty years, a technique to
influence, by clinical, hospital procedures, the thinking
processes of human beings. Brainwashing is formed out
of a set of different elements ... hunger, fatigue,
tenseness, threats, violence, and in more intense
cases...drugs and hypnotism. No one of these elements
alone can be regarded as brain washing, any more than an
apple can be called apple pie. Other ingredients have to
be added, and a cooking process gone through. So it is
with brainwashing..."
Hunter said brainwashing was a Red Chinese threat. He said that
the chinese were the ones using these tactics. In reality, this mind
control was being done in the U.S. and Hunter was a pawn to help
justify the criminal activities of the programmers should they ever
be found out behind their cover of "National security."

Fra boken "The Illuminati Formula Used to Create an Undetectable Total Mind Controlled Slave"
som dere finner her:
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.656.9508&rep=rep1&type=pdf
HanVann
11.09.2019 kl 15:30 297

jeg tror du har sett for mange mafioso filmer.
Erna&siv er ikke slik.
Du tenker sikkert på gamle kommunistiske ledere med skuffelse og projiserer.
#gode gamle skambod shia dager
Oliver Stonheg
I dag kl 15:19

Mafia og stat er 2 greiner av samme trerot.
HanVann
11.09.2019 kl 15:32 295

Du tenker nok på GRO.
oliver tenker på gro
det er mitt endelige svar.
HanVann
11.09.2019 kl 15:34 294

Til opplysning for oliver.
Norge lå nede etter nazistenes krig. Så kom grhard senior men det var gro som løftet Norge til typisk nok å være verdensmester i alle problemer i verden.
Gro ble landsmoder takket vøre dette.
HanVann
11.09.2019 kl 15:42 291

Jeg synes ikke demokrati fins og stemmer for å skifte om de to meningsløse ordene.
Vi har diktatur og krever demokrati el omvendt.
#x96 skambod shia-krava masmas
Redigert 11.09.2019 kl 15:43 Du må logge inn for å svare
Zorin
11.09.2019 kl 15:48 285

Vi kunne ha gitt SV og Lysbakken makta på permanent basis og sagt "styr godt - styr lenge" for så å gått ut å tatt oss et glass vin?
HanVann
11.09.2019 kl 15:53 284

du kan velge vin først, og så bli SV. Mye mer behagelig. Du kan få verv eller ngo penger.

"Demokratiene" i vestlige land fungerer svært dårlig for tiden.

F.eks i Norge der man ble snikinnmeldt i EU via EØS avtalen som i praksis betyr at Norge er medlem, på tross av at folket sa nei to ganger, blant stortingsrepresentantene er det jo flertall for EU-medlemskap, har vært det i 50 år, hvorfor er det slik, når folket er imot?

Hvorfor sørger partiene for at det velges inn representanter som IKKE representerer befolkningen, men hva eliten ønsker?

Samme sak i UK, der et klart flertall av befolkningen ønsker å gå ut av EU, samtidig som 3/4 av medlemmene i parlamentet ønsker at UK skal bli....!

Det eneste som kan sikre nogenlunde demokratiske forhold er direkte demokrati.

Det går an i Sveits, det er nok ikke tilfeldig at Sveits er det eneste vest-europeiske landet som står helt utenfor EU.

Greit nok at valgdeltakelsen kan bli lav, men det er uansett bedre enn indirekte demokrati.

Burde i dagens moderne samfunn også være mulig å avholde valg ved at man stemmer på internett, man har jo sikre innloggings-systemer på f.eks selvangivelser så hvorfor ikke ved valg?

Tipper politikerne ikke ønsker dette for da kommer kravet om flere folkeavtemninger, noe politikerne ikke ønsker fordi de ikke ønsker innblanding fra folket da "politikerne vet best".
Redigert 11.09.2019 kl 16:52 Du må logge inn for å svare
HanVann
11.09.2019 kl 16:53 265

Skambod shia og venuzulela. Det var da. Det funket. Om ikke for usa og vesten. lol
#stig inn til kommunistflinken
Winston Smith
I dag kl 16:50 1
"Demokratiene" i vestlige land fungerer svært dårlig for tiden.

Men folket stemmer jo fortsatt på de partier som har lurt dem inn med EØS? Folk og Sau er mye likt.
HanVann
11.09.2019 kl 20:45 227

Det er det som heter glademokrati.
Får du ikke stemmer nok for dine sure klager så er det gjenvelgerne som bestemmer, og du forblir sur.
#ut på demokratur, ikke vær lur
det fins ikke dårlig vær bare fail klær
smil og vær gla
null iver max bra mani
Redigert 11.09.2019 kl 20:46 Du må logge inn for å svare

Det representative demokrati omsatt i praktisk. 5 % av de stemmeberettigede er medlemmer av politiske partier, av partiene er det Et parti eller 2 som dominerer. I disse partiene bestemmer en par familier, hva som angår oss alle slik som sør i Italia.

Mafia og stat er 2 greiner av samme trerot.

Med Voltaire: Får man bare folk til å tro på tull, får man folket å begå ugjerninger også! Om han ikke hadde sagt det 150 år før Norge ble en stat, kunne man tro det var klovneriket Norge han mente? Staten er en ugjerning i seg selv, selv om staten roser seg over å være både demokrati og folkestyre = Partivalgte? Kongedømme er det og. Det brede lag av folket tror mer på en stor løgn enn en liten, sa en herre med bart i mellomkrigstiden Europa, og det har han helt rett i.

Plutselig dør tråden hen, selv Bleiebrent og HanVann m/fl har sett lyset eller mørke, der de vralter som dumme griser i bingen, ellers gjør.
MERLOT
12.09.2019 kl 14:32 173

Til tross for bevissthet om manglende støtte i folket og i egne medlemmer, så vises en klar politisk vilje til å kneble debatt om EU/EØS og videreføre integreringen med EU. Dette viser en politisk arroganse som er typisk for politiske oligarker.

Det var politiske oligarker som fikk oss inn i EU via EØS, da det ikke lyktes dem å gjøre Norge til medlem i EU. Det er politiske oligarker som siden har lagt lokk på all diskusjon og debatt om EU/EØS, og som har fortsatt å integrere Norge i EU, slik at vi nå ikke langer kan kalle oss en fri og uavhengig nasjon. Vi har i alle aspekter av begrepet blitt en Vasallstat til EU, og snart også til USA om TISA/TTIP blir en realitet.

Det er særlig Ap og Høyre som uthever seg som styrt av parti oligarker. Med en partiledelse som ikke respekterer folkeviljen, velgerne, eller medlemmer i eget parti. Det er politikere som istedet kjører sine egne personlige særinteresser i allianse med det private økonomiske oligarkiet.

Det er på tide vi benevner politisk fåtalls-styre med de riktige begrep og meningsinnhold. Det er oligarkene og oligarkiet som må utfordres i norsk politikk. Det er dem som utgjør den store trusselen mot det norske demokratiet og folkestyret.
https://www.abcnyheter.no/penger/makrookonomi/2016/01/09/195192792/ttip-kan-vekke-til-live-norsk-eu-debatt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sakset fra et annet diskusjonsforum.
MERLOT
12.09.2019 kl 14:35 174

"Jeg tror at enhver utvikling i EU på områder som er viktige for Norge og hvor vi står på utsiden, vil reise spørsmålet og underbygge at det faktisk har ulemper å ikke være medlem, sier Aspaker til ABC Nyheter.

Det skjedde da hun holdt sin første tale som europaminister, og innledet med å konstatere at bare 28 prosent av Høyres egne medlemmer går inn for norsk EU-medlemskap nå.

Det går frem av meningsmålinger publisert i avisene Nationen og Klassekampen."

Når politiske ledere i et parti ikke en gang tar hensyn til flertallet blant sine egne medlemmer, er det langt flere enn "små partier" som er uenige. Det skulle bare mangle at ikke ethvert politisk parti utnytter de posisjoner de har, enten de er store eller små. Men ledelsen kan ikke trumfe gjennom sin vilje, uten bred støtte for det i eget parti, og skal uansett ta hensyn til hva folket som helhet mener om en sak.

Ap og Høyre har innført en praksis som setter partiet foran velgere og nordmenn som folk.

De som følger med vet at prosessen for å bli valgt til lederposisjoner ikke er spesielt demokratisk i Ap og Høyre. Det er forøvrig slike tendenser også i andre partier. Det er temmelig topp-styrt hvem i et politisk parti som får lederposisjoner.
Redigert 12.09.2019 kl 14:37 Du må logge inn for å svare
MERLOT
12.09.2019 kl 14:44 170

Stortings-, kommune- og fylkestingsvalgene, der myndige borgere velger sine folkevalgte, er hjørnesteinen
i det norske representative demokratiet – slik valgene er også i andre representative demokratier.
Nettopp fordi valget er av avgjørende betydning for demokratiet, er det interessant å studere hvilke
reelle alternativer velgerne har når de skal påvirke sammensetningen av de folkevalgte forsamlingene.
Hvem som blir våre folkevalgte avgjøres nemlig ikke bare av velgerne på valgdagen. Det er snarere god
grunn til å hevde at norske velgere ved parlamentsvalg har unikt liten innflytelse6
sammenlignet med
velgerne i andre demokratiske land. I Norge har de politiske partiene tilnærmet monopol på å rekruttere
personer til folkevalgte forsamlinger, og i partiene er det kun en brøkdel av medlemmene som deltar
aktivt i nominasjonsprosessen.
Det er ikke unaturlig at partiene, som uttrykk for organiserte interesser, har stor innflytelse på den
politiske rekrutteringen. Det ligger i partienes natur og funksjon å være kanal for politisk aktivitet og
rekruttering. Like fullt kan og bør man spørre om partiene har fått for stor innflytelse på bekostning av
velgerne, og om endringer som åpner for større velgerinnflytelse, er nødvendige.
Avslutningsvis er det interessant å undersøke måten partiene velger sine ledelser på. Selv om det
finnes unntak, er lederne partienes statsministerkandidater, og selv i de tilfeller hvor partilederen
ikke er statsministerkandidat, vil det i realiteten være en svært eksklusiv gruppe som utpeker partiets
statsministerkandidat. Velgerne har ingen mulighet for å uttrykke personlige preferanser når det gjelder
statsministerkandidat. Faktisk er det, i motsetning til f.eks. i Storbritannia, intet krav om at en norsk
statsminister må være innvalgt på Stortinget.
https://www.civita.no/assets/2014/05/Civita-notat_12_2014.pdf
MERLOT
12.09.2019 kl 14:51 172

𝐕𝐚𝐥𝐠 𝐚𝐯 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐥𝐞𝐝𝐞𝐥𝐬𝐞

Som både nominasjonsprosessen og valgordningen illustrerer, er partiorganisasjonene bærebjelkene i det norske representative demokratiet. Det norske politiske systemet er parlamentarisk, det vil si at regjeringen må ha et flertall (i det minste et avklart forhold) i Stortinget, i motsetning til f. eks et presidentsystem, der parlamentet og presidenten velges uavhengig av hverandre. Det betyr at statsministeren og regjeringen i Norge ikke velges av folket.

I realiteten er det en svært liten andel av partienes medlemmer som bestemmer hvem som skal bli statsministerkandidater i Norge. Eksempelvis er det færre enn én prosent av Høyres medlemmer som er delegater på Høyres landsmøte. Og det er Høyres landsmøte som velger Høyres leder, som, i Erna Solbergs tilfelle, senere ble landets statsminister. Dette er ikke unikt for Høyre – alle de norske partiene velger sine partiledere på partienes landsmøter, der en forsvinnende liten andel av medlemmene er med på å bestemme hvem som blir statsministerkandidater.

I moderne tid har ingen av de store norske partiene gjennomført åpne ledervalg, der alle medlemmene inviteres til å delta (Oslo Høyre har riktignok, som fylkeslag, valgt sin leder gjennom uravstemning). Det har derimot de danske sosialdemokratene og det konservative britiske partiet – med gode erfaringer.
Redigert 12.09.2019 kl 14:51 Du må logge inn for å svare

Jeg bare gjentar meg selv. 5 % av de stemmeberettigede er medlemmer av politiske partier, og av partiene er det Et parti eller 2 som dominerer. I disse partiene bestemmer en par familier hva som angår oss alle, slik som sør i Italia. Mafia og stat er 2 greiner av samme trerot.
MERLOT
12.09.2019 kl 15:18 161

I praksis har vi da, etter de offisielle definisjonene, ikke et demokrati lenger i Norge men tilnærmet et 𝐎𝐥𝐢𝐠𝐚𝐫𝐤𝐢.
Redigert 12.09.2019 kl 15:19 Du må logge inn for å svare
HanVann
12.09.2019 kl 15:38 155

𝐑𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐢𝐯𝐭 𝐞𝐫𝐧𝐚-𝐨𝐫𝐤𝐢
ideen bak er en blandet samling
Det er bedre enn diktatur, heldigvis. Jeg tror vi skal være glad vi ikke har diktator. Rolige Erna knytter sammen blandet salat til erna-orki en sær norsk folkerett. Uoffisielt er vi et artig men rolig land tross mafiaforekomster.
“Judges, lawyers and politicians have a license to steal. We don’t need one.” ~ Carlo Gambino