Uforandret rente 19. september ?

Thinky
11.09.2019 kl 12:11 188

https://www.dn.no/innlegg/rente/renter/makrookonomi/norge-trenger-renteokning-na-ikke-rentekutt/2-1-668588

Jeg heller vel til at man holder uforandret rente 19. september. Og ser an til neste rentemøte.
At man demper opplåning ved å kutte fra 5 til 4,5 ganger inntekt, virker fornuftig. Om ikke andre
tiltak fins eller er bedre ?
Folk burde stue investeringer i andre ting enn vel høye norske boligpriser. Men de objektene må
gjøres tryggere og mer forutsigelige.

Det er noe som er galt når villaer koster 22 millioner i Tromsø og Alta. Og for eksempel 1/10 i Sverige.
Turisme har potensiale i Norge pga. naturen, nordlys, god standard på infrastruktur, rent og pent osv. MEN
kostnadsnivået og priser må ned. Og opplevelsestilbudene opp.

Norge må tenke over hvor vi får best verdistigning hen. Og hvor vi har investeringskapitalen plassert.
Thinky
15.09.2019 kl 19:10 153

https://www.aftenposten.no/okonomi/i/4qv3Ga/Uvanlig-stor-usikkerhet-om-Norges-Banks-rentebeslutning

Tipper de holder uendret rente. Og ser an til neste rentemøte. Det er nok det klokeste de kan gjøre nå.
Og så ser på andre grep. Hvorfor bare se på 4,5 ganger inntekt for boliglån ? Hva med egenkapitalkrav.
Hva med å la befolkningsveksten i Oslo og Akershus flyttes til resten av landet i steden ? Og redusere
offentlig sektor, og øke privat sektor.
Stimulere til anvendelse av midler til andre ting enn bolig, som har et kvalifisert meningsfullt formål.
Bygge mer konkurransekraft i norsk næringsliv. Få ned kostnadsnivået i Norge. Det er masse å gripe
fatt i her.
Norges spillerom på renten er ganske lite.
NB kan kjøpe og selge kroner mere. Kjøpe billig og selge dyrt.

Om det er noe i dette i Saudi Arabia, så kan nye muligheter oppstå for Norge.
Nå gjelder det å være forberedt og gjøre smarte ting.
NBIM bør også ha høyberedskap nå. Kanskje det bør selges en viss mengde snart ?
En eventuell oljeprisboost kan føre til at visse aksjer faller. Og visse ANDRE stiger.
Thinky
15.09.2019 kl 23:55 115

https://e24.no/norsk-oekonomi/i/Wbdvla/bank-norge-mobiliserer-til-kamp-mot-nye-boliglaanskrav
Skal jammen inngi høringsuttalelse.
Frekkheten og sutringen til bankene kjøpes ikke.
Et annet element er størrelsen på bankenes innskuddsgaranti. Kanskje den burde økes ?
Kutte i rentefradraget ?
Kutte i dokumentavgiften ? (Bedre flyt av verdier).
Folk burde kanskje oppfordres til å investere i overnattingstilbud i forbindelse med turisme i stedet
for å booste boligmarkedet unødvendig og farlig høyt.
Å kontrollere boligprisenes videre ferd er viktig. Det er direkte usunt og farlig med for mye mer stigning nå.