Delprivatisering av Posten og VY ?


VY skal jo kun KJØRE tog. Alt det andre rundt togdrift er det andre selskap som tar seg av. Så
eventuell delprivatisering av VY har jeg problemer med å se at liksom skal være noen stor genistrek.
Og faren er på sikt om et slikt delvis privat selskap blir slukt av utenlandske selskap. Det vil være sterkt
betenkelig. Da kommer utlandet inn på styring av norsk infrastruktur, og det skal vi ikke ha.

Sverige står i fare for å tape hundrevis av milliarder samfunnsøkonomisk på en kontrakt på Arlanda Express
med et Hong Kong togselskap til 2046. Noe sånt skal vi IKKE kopiere altså ! Desidert ikke.

Post er litt annerledes enn togtransport. Norge burde ikke la utlandet få anledning til å tukle med norsk
postservice. Det er neppe de store pengene å spare i dagens nedskalerte norske posttjeneste. Norge
må selv klare å betjene seg selv på dette med post. Jobbe med å få kostnader og priser ned.

Norge må konsentrere seg om områder hvor de store pengene kan hentes. Og unngå å skape farer
for seg selv.