DOF - Hva skjer i selskapet ?

GamlePU
DOF 11.09.2019 kl 14:50 45633

Det er tydelig at mye foregår på "bakrommet". Stor uenighet har nok ført til mannefall i div styrer. Dette er direkte ødeleggende og ledelsen må nå informere markedet om hva som skjer og hvilke planer selskapet har fremover. Dette på godt og vont.
Redigert 21.01.2021 kl 09:08 Du må logge inn for å svare
Argus
13.09.2019 kl 16:08 5121


Jeg har ikke klare svar på dine spørsmål. Men jeg registrerer at et selskap som oftest er i trøbbel når aksjekursen faller med opptil 13 % på én dag uten noen konkrete årsaker - som aksjonærene vet om. Men det er som regel slik at noen vet mer enn andre. Og disse noen viser ofte vei hvor kursen skal gå. Og nå har den falt i ukes- og månedsvis.
Redigert 21.01.2021 kl 06:40 Du må logge inn for å svare
tobben
13.09.2019 kl 16:18 5083

Ja, ganske snodig det som har skjedd siste dager. Blir nok siste dagen med kjøp for meg idag, nå venter jeg på løsning
Redigert 21.01.2021 kl 06:40 Du må logge inn for å svare

Det er jo noen som har plukket opp de 2,3 mill aksjer som er solgt i dag også, de har vel et annet syn en selgeren av aksjene.
Redigert 21.01.2021 kl 06:40 Du må logge inn for å svare
hstray
13.09.2019 kl 19:17 4880

Ja halve styret i Dof subsea har trekt seg og det pågår en åpenbar maktkamp og styre ledelse kommuniserer ikke med markedet. Men at et selskap med 5,7 milliarder i egenkapital, 15 milliarder i ordrereserver + opsjoner og gjeld på ca 11 milliarder skal gå konkurs ser jeg ikke. Spesielt ikke siden offshore skip har falt i verdi, og vil bli solgt for 30-40% av pant banken har.. Dof subsea har faktisk mange kort på hånden sin i pågående reskturering av gjeld. Dvs få soft terms og utsatt låneforfall på enkelte av forfallene fremover. Husk på at Dof subsea har betalt renter og avdrag iht plan under hele oljenedturen. Banker og kreditorer har ikke tapt en krone på Dof subsea.

Solstad med minus 3-4 milliarder i EK, ordrereserver på 2-3 milliarder og over 31 milliarder er ikke konkurs tiltross for over ett år hvor de ikke her betalt avdrag eller renter på noen av lånene sine.

Hvorfor er det slik? svaret er pga banker har ingen andre muligheter. Ta ut pant og båter vil være maksimering av tap for banker. Skal DnB og Nordea starte verdens største offshore rederi? svaret er nei.
Det beste banker kan gjør for Dof subsea er å gi soft terms på enkelte lån, og støtte selskap gjennom pågående krise som er på oppløssiden. Visst vi ser mot en annen bransje og flyselskapet Norwegian som har en tilsvarende tøff prosess med å flytte noen obligasjonslån. Så ser vi der at fly er så lett omsettelige til verdien av pantet, og gjerne over pant. Misligholder Nas et lån så er det mange som sier de er konkurs. Slik er det definitivt ikke i offshore segmentet, og det er Solstad ett godt eksempel på.

Redigert 21.01.2021 kl 06:40 Du må logge inn for å svare
tobben
13.09.2019 kl 19:54 4884

Hvor mye bokført EK er det bak hver aksje i DOF ?
Redigert 21.01.2021 kl 06:40 Du må logge inn for å svare
Fevang
13.09.2019 kl 20:17 4852

Det spiller ikke noen særlig rolle hvor stor den bokførte EK er.

Svært ofte avviker den mye fra reell verdi. Dessverre.
Redigert 21.01.2021 kl 06:40 Du må logge inn for å svare
hstray
13.09.2019 kl 20:49 4807

Bokført EK er relativt presis. Skip er jo forløpende nedskrevet iht tall fra skipsmegler forretninger. Dof her betalt ned avdrag på skip, og bygd EK i gode tider. Her har Dof avviket fra bransjen som ellers var glad i utbytte
Redigert 21.01.2021 kl 06:40 Du må logge inn for å svare

Mesteparten av kontraktene DOF har inngått har de ikke oppgitt hverken hvem med, eller noen sum. De har nok underbydd for å holde hodet over vannet så å si.
Redigert 21.01.2021 kl 06:40 Du må logge inn for å svare
hstray
13.09.2019 kl 23:18 4683

Da følger du ikke mye med. Alle kontrakter blir opplyst om oppdragsgiver, og kontraktssum.
Redigert 21.01.2021 kl 06:40 Du må logge inn for å svare
tobben
13.09.2019 kl 23:36 4667

hstray stemmer det at EK er omkring kr 16 pr aksje?
Redigert 21.01.2021 kl 06:40 Du må logge inn for å svare
hstray
14.09.2019 kl 08:23 4519

I Dof ASA er EK per aksje 17,81 nok per Q2 2019
Redigert 21.01.2021 kl 06:40 Du må logge inn for å svare
focuss
14.09.2019 kl 08:43 4511

Problemet her er at det hjelper lite med en liten/middels emisjon, mye gjeld må slettes og det gir en dårlig hånd for aksjonærene. Når styremedlem trekker seg så kan det skyldes at det ikke er trygt å sitte i styret for et selskap som drives for kreditors regning. Det kan bli veldig dyrt.
Redigert 21.01.2021 kl 06:40 Du må logge inn for å svare
DIL
14.09.2019 kl 08:50 4512

Det er her bankenes gjeldssanering kommer inn som en svært viktig faktor
Giek har vært inne før, og kan være en aktuell partner igjen. Ulempen med Giek er at det følger med en del spilleregler som må følges...
Redigert 21.01.2021 kl 06:40 Du må logge inn for å svare
focuss
14.09.2019 kl 08:55 4510

Har inntrykk av at de gjerne ville se an sommersesongen 19 før proppen trekkes ut. Det hjalp ikke. Er jo rett og slett umulig med en kjøpsanbefaling nå.
Redigert 21.01.2021 kl 06:40 Du må logge inn for å svare
DIL
14.09.2019 kl 09:07 4492

Jeg tror at Dof som selskap kommer til å seile vider, men pr idag er de jo bare nesten i balanse så noe bedre tider kommer nok ikke på veldig lenge det tar lang tid å omstrukturere et så stort selskap det finnes nok ingen quick fix her.
Det viktigste som jeg ser nå er å sikre jobbene til de som er i Dof for å beholde struktur og faglig kunnskap.
Den økonomiske biten løser seg hvis viljen er stor nok fra ledelse og finans (som slettes ikke er sikkert)
Redigert 21.01.2021 kl 06:40 Du må logge inn for å svare
focuss
14.09.2019 kl 09:20 4486

Så spørsmålet blir. Hvordan skal aksjonærer og kreditorer tape minst mulig penger? Å tjene penger er ikke på agendaen og aksjonærene sitter med de dårligste kortene. Hva er poenget med å delta i en emisjon på si 500 mill? Mest sannsynlige utfall er at pengene er tapt. SOFF er jo i samme situasjon. Får vi brannsalg i begge selskapene? Med brannsalg menes her at båter blir solgt til innbruddspris slik at kreditorer taper minst mulig. Å sitte i Cash fremover tror jeg er en god strategi. Uansett, kreditorene bestemmer videre skjebne for både DOF og SOFF
Redigert 21.01.2021 kl 06:40 Du må logge inn for å svare
hstray
14.09.2019 kl 09:47 4458

Mange som ikke forstår en realitet, og dagens situasjon. DOF subsea har betalt renter og avdrag som normalt gjennom krisen. Dof subsea har en Ebita på 300-500 mill per kvartal.
EK er rundt 5,7 milliard og gjeld rundt 10 milliard. Ordrereserver rundt 15.milliarder.
Dof var inne med emisjon for å bedre kontantstrøm i Dof subsea på 500 mil i 2017 og økte eierandel til 65%. Obligasjon markedet, og markedet for refiansiering av lån er stengt for selskaper innen offshore deriblant Dof. Slik har Dof refiansiert gjeld i årevis som er vanlig i kapitalintensive bransjer. Igår var eks colorline ute med en refinansiering av en obligasjon. På samme måte har offshore rederiene drevet i årevis.

Dof subsea har iht kommende avdrag som skal betales i 2019-2020 behov for å restrukturere og endre betalingsplan. Det hersker det ingen tvil om gitt dagens finansmarkeder som er stengt. Den som tror at bankene vurderer å ta pant på skip for å selge i annenhåndsmarkedet tar feil. Dette er ikke på vurderingsagendaen til banker og ville være maksimering av tap. Hadde banker vurdert dette så hadde det blitt gjort for lenge siden i Solstad som ikke har betalt renter og avdrag på over ett år. Bankene har ingen alternativer på nåværende tidspunkt og må støtte selskapene for å få tilbakebetalt lån og avdrag.
Redigert 21.01.2021 kl 06:40 Du må logge inn for å svare
focuss
14.09.2019 kl 10:01 4443

hstray
Enig med deg i det du skriver. Det er vanskelig for kreditorene også. Jeg kjenner ikke gjeldssituasjonen i selskapet utover at den er svært høy og liten tue kan velte stort lass.
Redigert 21.01.2021 kl 06:40 Du må logge inn for å svare
hstray
14.09.2019 kl 11:35 4378

Har satt sammen bruddstykker fra alt som har skjedd siste dager. Kommer tilbake med ett innlegg på dette senere
Redigert 21.01.2021 kl 06:40 Du må logge inn for å svare
Kontur
14.09.2019 kl 12:38 4324

Styremedlemmene gikk ut av styret fordi fondet er lagt ned. Styremedlemmene er dessuten beskyttet gjennom styreforsikring. Dof Subsea minoritetspost vil skifte eier og årsaken til uroen ligger der. Noen vil tydeligvis la posten gå til andre, mens noen i DOF (eiere, ledelse) vil sikre seg de resterende aksjene. Det er ganske sikkert det diskusjonene står om. Jeg har for min del sett dette lenge og det er derfor jeg har uttalt meg om emisjon på den måten jeg har. Nemlig at jeg ikke tror det blir noen emisjon for å sikre daglig drift, det er det ikke behov for (om ikke flere lånegivere trekker lånene selvsagt)
Men at der kan bli emisjon dersom DOF skal kjøpe noe.
Resten av DOF Subsea eierpost er en slik ting. Og hvorfor.
Der er store underliggende verdier i selskapet. Dette ønsker Helge M og teamet hans å sikre seg.
Jeg vet det selvsagt ikke, men denne svært tunge nedturen (for meg og mange flere) kan fort snu seg til noe gledelig positivt.
At selskapet er håpløse på kommunikasjon har jeg og påpekt en rekke ganger. Men de kan vel kanskje ikke si så mye nå, vet ikke..
Redigert 21.01.2021 kl 06:40 Du må logge inn for å svare
GamlePU
14.09.2019 kl 13:13 4296

Vell... Når det gjelder Helge Møkster oppfatter jeg han som "totalt håpløs" når han presenterer kvartalsrapporter. Fyren har jo ingen sosial legning som en frontfigur iht å presentere selskapet men han er sikkert flink på andre områder. Selskapet er jo driftet meget bra de siste årene relatert til den krisen bransjen har vert igjennom. Jeg håper imidlertid at DOF nå har søkt profesjonell hjelp og at det kommer "en eller annen redgjørelse" før børsen åpner mandag. Dette blodbadet kunne muligens vert unngått om DOF hadde kommunisert med markedet. Om det viser seg at dette er tilfellet og at "pågående maktkamp" ikke skulle indikere den massakren vi nå er vitne til har selskapet ødelagt for mange aksjonærer som har solgt i panikk eller enda verre, tvangssolgt. Selv vil jeg bruke helgen på og frigjøre midler og være aggressiv på kjøpersiden ved nåværende kurser eller ved ytterligere kursfall.Jeg ser heller ikke den helt store faren for emisjon. Ellers ser jeg frem til neste innlegg fra hstray.
Redigert 21.01.2021 kl 06:40 Du må logge inn for å svare
hstray
14.09.2019 kl 14:29 4241

Du blander nok Helge Møgster med CEO Mons Aase. Hørte det var noe faen etc under Q2 fremleggelsen. Problemer med powerpointen
Redigert 21.01.2021 kl 06:40 Du må logge inn for å svare

Er nok en liten blanding der GamlePU. Det er rett og slett en skam at CEO ikke klarer å ordlegge seg- og å presentere på et høyere nivå enn det vi har vært vitne til. Utrolig små krav til CEO stillingen.
Redigert 21.01.2021 kl 06:40 Du må logge inn for å svare
GamlePU
14.09.2019 kl 15:37 4176

Ups.. Sånn er det når man begynner og bli gammel, he he.. Går litt fort i svingene av og til. Beklager det. Dog.. Mons Aase bør i så fall ikke stå som frontfigur ved presentasjoner. Virker totalt tafatt.. Guidingen under Q2 presentasjonen var imidlertid positiv. CEO i Tidewater sier i en artikkel at han ikke har vert så optimistisk på mange mange år. Tidewater gikk vel ca 17% +/- i forrige uke. Bør jo gi noen signaler fremover det... Ser man på grafene til DOF og Tidewater er det relativt synkrone med dobbel bunn og for Tidewater sin del, en vending opp etter 06 september
Redigert 21.01.2021 kl 06:40 Du må logge inn for å svare
danmark1
14.09.2019 kl 15:47 4169

Hvis man der til lægger denne, kan det være svært at forstå, hvorfor DOF skulle falde så meget i fredags. Det er en overdrevet reaktion, på det der sker.
https://finansavisen.no/nyheter/bors/2019/09/13/6956621/beste-ankerhandteringsmarkedet-i-nordsjoen-pa-flere-ar
Redigert 21.01.2021 kl 06:40 Du må logge inn for å svare
Kontur
14.09.2019 kl 16:01 3815

Vil ikke råde noen til å gå inn nå, til det er det for usikkert mye kan skje. Det kan bli stygt pga fortsatt siruptempo i å få på plass den lange finansieringen og usikkerhet i hva som skjer med Subsea biten.
Eller det kan gå kjappt hvor vi får en avklaring raskere enn vi hadde trodd.
Her er duket for et enormt spenn hva utfall angår.
Dersom langdrag vil nok kursen fortsette sakte ned til den finner bunnpunktet (hvor det måtte være).
Om det derimot ordner seg og finansavtalene faller på plass og det viser seg at Subsea diskusjonen gir en DOF vinneroppskrift da står vi foran et kjempescenario.
Selv har jeg vært med så lenge nedover nå at jeg blir værende og vurderer fortløpende når jeg skal sette inn støtet dersom vi skulle være så heldige at vendepunktet kommer.
Her må alle gjøre sine vurderinger og handle utifra de.
Ha en fin helg, godt med stengt børs....
Redigert 21.01.2021 kl 06:40 Du må logge inn for å svare
danmark1
14.09.2019 kl 16:13 3799

Kursen er langt under, hvad risikoen tilsiger. Jeg fortsætter med at købe, hvis kursen holder sig omkring 2. Jeg har stadig overskud på DOF, og vil ikke sidde udenfor, når tingene falder på plads, for da kan kursen fordobles. Meldingen kommer uden for børsåbning og så er det for sent, hvis man ikke er inde.
Redigert 21.01.2021 kl 06:40 Du må logge inn for å svare
hstray
14.09.2019 kl 18:11 3718

Nå har jo Mohn forkastet løsningsforslag som lå på bordet. Dette ble presentert av hans finansdirektør som fikk sparken på dagen for jobben som er gjort med løsningsforslag. Mohn har negativt flertall i Møgster Mohn offshore og kan blokkere avtale. Så Helge Møgster får ikke gjennom forlag uten samtykke fra Mohn eller kjøp av hans aksjer. Noe som garantert er på bordet nå.
Er en indikasjon på at avtale ikke er god for aksjonærer, hvor banker og kreditorer kun gir soft terms mot en EK emisjon. Dof trenger kun en utsettelse av div låneforfall i 2019 og 2020. Dof subsea har under krisen betalt ned avdrag og renter som normalt. Og har nedbetalt gjeld på over 4 milliarder siden 2015. Dette i sterk kontrast til Solstad som forhandler om å slette halve gjelden visst eierne skal inn med ny egenkapital. Og ikke har betalt ned ett øre på gjelden sin de siste årene.

Vi er en større gruppe som er svært missfornøyd med informasjonsflyt oppi dette kaoset som nå går sammen for å kreve svar fra Dof ledelsen, og ev innflytelse visst vi når en viss størrelse. Skrive mer om hva vi mener direkte per epost.

Send kontakt informasjon til helge.stray@gmail.com visst du ønsker å være endel av denne gruppen.
Redigert 21.01.2021 kl 06:40 Du må logge inn for å svare
14.09.2019 kl 18:34 3726

Du har stadig overskudd ja, ha ha ha
Er det mulig å poste noe slikt som dette når kursen har gått ned hele tiden siden du postet ditt første innlegg for ca 1 år siden
7,72 sto kursen i da du dukket opp her med DOF innlegg
Begynner å forstå hvorfor Danmark har hevd på Kloven tittelen

danm
13.08.2018 kl 15:46
4997
Der er lagt op til en flerdobling af kursen på 1 års sigt.
Redigert 21.01.2021 kl 06:40 Du må logge inn for å svare

Saudi-Arabia stenger ned halve oljeproduksjonen
Redigert 21.01.2021 kl 06:40 Du må logge inn for å svare
GamlePU
14.09.2019 kl 20:44 3633

https://oilprice.com/Geopolitics/International/100-Oil-Drone-Strikes-Halt-Half-Of-Saudi-Crude-Production.html

Kanskje ikke så lurt å "avskrive" DOFen... Lykke til med shorten Matmons.
Redigert 21.01.2021 kl 06:40 Du må logge inn for å svare
Kontur
14.09.2019 kl 21:59 3573

Vi får håpe der ikke gikk liv tapt, men dette kan få en kjempeeffekt på oljeprisen.
Redigert 21.01.2021 kl 06:40 Du må logge inn for å svare

Kun saksopplysning fra meg, helt enig med deg Kontur. Men stemmer dette så blir det jord skjelv i olje prisen natt til mandag dvs opp kraftig. Dette kommer garanter å ta fokus bort fra DOF på mandag, stemmer dette så vil dette være bra for OSS som ikke er short.
Redigert 21.01.2021 kl 06:40 Du må logge inn for å svare

Skal bli herlig å ta plass i dette superselskapet. Etter emisjonen.

Knegg knegg.
Redigert 21.01.2021 kl 06:40 Du må logge inn for å svare
Noni
17.09.2019 kl 11:18 3016

Hvem vet. Får ikke tid å følge det opp. da jeg skal bort.
Redigert 21.01.2021 kl 06:40 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
17.09.2019 kl 14:35 2880

Hvor godt kan det ikke være for bankene å fikse utfordringene i DOF Subsea for deretter å kunne fokusere på selskapene HAVI/SOFF og andre som er langt verre stilt.
Alternativer forutsatt at DOF Subsea må ha på plass refinansiering av ett ballonglån. Utgangspunktet må jo være at utfordringene ikke er skapt av DOFSUB selv, men av at en etablert praksis om å fornye lån nå viser seg å være veldig vanskelig.

1: Bankene med størst eksponering og som har størst insentiver til å få ordnet finansieringen av DOFSUB bidrar sammen til et nytt lån på lånets størrelse.
I tillegg inngår bankene/kreditorene sammen med en flytting av låneforfall slik at DOFSUB med god margin vil klare å nedbetale gjelden gradvis fremover, etter forventet fri kontantstrøm. Skulle fri kontantstrøm bli merkbart bedre enn forventet kan det avtales at denne skal gå til ekstraordinære avdrag på lånene etter bestemte nøkler.

2: Banken som vil ut av supplynæringen går med på å videreføre deler av lånet, og der bankene med størst eksponering og som har størst insentiver til å få ordnet finansieringen av DOFSUB bidrar med den restenende summen av lånet. Banken som vil ut av supplynæringen får da redusert sin eksponering vesentlig, men samtidig er den med og tar deler av ansvaret for å finne en løsning.
I tillegg inngår bankene lignende "soft terms" som beskrevet i alternativ 1 der låneforfall blir forflyttet slik at DOFSUB ut fra forventet fri kontantstrøm vil klare fremtidige låneforfall med god margin.

3. DOFSUB er et stort og viktig selskap for Norge med en betydelig internasjonal virksomhet. DOFSUB har gjennom mange år benyttet seg av lån med ulike statlige garantier slik som GIEK. En tredje mulighet kan være å involvere disse gjennom å be de gi noe bedre eller ytterligere garantier.

Jeg tror en god strategi kan være å fokusere på å få de kreditorene som er mest interessert i å finne en løsning til å bidra aktivt. Dette kan godt være GIEK og andre statlige ordninger, men det kan også være grupper av banker som virkelig ønsker å få på plass en løsning.
Redigert 21.01.2021 kl 06:40 Du må logge inn for å svare
Kontur
17.09.2019 kl 14:41 2867

Men når kommer løsningen?
Redigert 21.01.2021 kl 06:40 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
17.09.2019 kl 14:57 2837

Et spørsmål det er vanskelig å vite noe om er om den klart bedre inntjeningen innen AHTS og PSV denne sommeren har gjort DOF i stand til å bidra med en mindre emisjon i DOF Subsea uten å gjennomføre en emisjon i DOF? Jeg har ingen formening om dette er et reelt alternativ.

Et annet veldig viktig spørsmål er: Gitt at problemene med å fornye lån skyldes at en bank vil ut, hvor stor emisjon trenger DOFSUB for å få til en avtale. Det kan være snakk om ikke veldig store beløp for å finne en løsning.
Redigert 21.01.2021 kl 06:40 Du må logge inn for å svare