MDGs Lan Marie Bergs angrep på norsk oljenæring.


Berg svarer slik på kritikken fra finans- og oljetoppene:
– Disse uttalelsene bekrefter jo bare mitt poeng om at oljelobbyen ikke følger med i tiden. Oslo skal bli utslippsfritt innen 2030, og Europakommisjonens nye leder sier at EU skal slutte med fossil energi frem mot 2050. Men her i Norge investerer vi fortsatt titalls av milliarder kroner av våre felles penger i olje og gass hvert eneste år. Sånn kan vi ikke holde på lenger.
Les også:
Senterpartiet avviser regjeringssamarbeid med MDG (DN+)

Byråden viser til at MDG mener det er smartere å legge en plan og forberede seg godt på denne endringen som hun mener vil komme før eller siden uansett.
– Da kan vi ta godt vare på alle de som jobber i næringen, og legge godt til rette for at de kan få andre jobber. Alternativet er å vente på sjokk fra markedene, som vil gjøre at mange på kort tid kan miste jobben slik som i 2015. Det er usosialt og urettferdig, sier Berg.
__________________________________________________________________________________________________________

Hun må lære seg å forstå at om Norge sluttet med oljeproduksjon, vil bare noen andre overta isteden.
Hovedproblemet er at "60 %" av jordens befolkning får lov til å forurense fritt til 2030. Det kan ikke
verdenssamfunnet la skje.

Og 1/3 av jordens landoverflate er brakkmark. Denne burde gjøres dyrkbar. Og beplantes med trær, vegetasjon, landbruk osv.
Videre må verdenssamfunnet forhindre menneskegjort nedbrenning av regnskog.

Det er tiltak som dette som monner. Ikke hvor mange i Oslo som sykler.