Regjeringen vil endre personopplysningsloven.


https://www.nettavisen.no/nyheter/regjeringen-vil-endre-personopplysningsloven/3423843868.html

Særlig denne endringen er interessant:
- Særlig i forbindelse med enkeltpersoners ytringer på internett vil det kunne skje at den som ytrer seg, hevder at formålet er journalistisk, mens den som ytringen gjelder, mener at formålet i realiteten er noe annet, for eksempel sjikane eller uthengning, heter det i høringsnotatet.

Denne endringen kunne kanskje bety at saken om Støres aksjefond kun var ment som sjikane og uthenging!!
Redigert 11.09.2019 kl 17:47 Du må logge inn for å svare

Saken om støres aksjefond var både banal, tåpelig og dum. Latterlig dårlig journalistikk. Antagelig for å dekke over støre saker.

Ja, det er ikke særlig tvil om at samfunnet beveger seg i Fascistisk retning.

https://i.ibb.co/ngrWG93/WWG1-WGA-MSM-NORWAY.png
https://i.ibb.co/XstRppD/Public-Sector-Indexes.png

det er bare en grunn for å innføre slike tiltak i et hvilket som helst samfunn, og det er frykt for destabilisering av landet.
Redigert 11.09.2019 kl 17:49 Du må logge inn for å svare

mens den som ytringen gjelder, mener at formålet i realiteten er noe annet, for eksempel sjikane eller uthengning

Kan vel bli problematisk å avgjøre hva som er sjikane eller uthenging. Vil det være opp til den enkelt å avgjøre dette eller er det noe domsstolene skal avgjøre?

Ser vel ut til at dette er noe politikerne prøver å få innført i lovverket for å beskytte seg selv.. De har spesifisert "offentlig ansatte", men tatt med "andre" også for syns skyld. Skulle ikke forundre meg om Trine S. Grande saken og eskapadene i et bryllupp er litt av bakgrunnen for dette utspillet.

For å unngå et ramaskrik er Kallemyr og departementet påpasselige med å tilføye at:
Endringen vil ikke ha betydning for redaktørstyrte medier som arbeider etter det presseetiske regelverket og selvdømmesystemet, ifølge Justisdepartementet.

Resett er som kjent ikke medlem av Pressens Faglige utvalg, og kan følgelig heller ikke dømmes for brudd på de "etiske" retningslinjene. Ser vel derfor ut til at de kan være en av målgruppene her i tillegg til folk i sosiale media, blogger osv.