Hva er så hott med Nordre Land kommune, 6672 innb. ?


Hadde 9 søkere til avdelingsdirektør stilling. Hvorav tidligere fiskeriminister
Per Sandberg var en av søkerne ?

Kommunen ligger så vidt vites i nordenden av innsjøen Randsfjorden eller der omkring.
(Det er kanskje kommunen Søndre Land som rommer tettstedet Dokka ?).

Nordre Land hadde 6672 innbyggere pr. 30.06.2019. En økning på 16 personer siste kvartal.