Voksenopplæring om flyfinansiering i Nas..


Det later til at minst 90% av deltakerne på forumet ikke forstår hva flyfinansiering er og hvordan den virker. Gjelda på ca 60 milliarder utgjør bare en liten andel av Norwegians driftskostnader, ca 13 % sammenlignet med drivstoffkostnaden som utgjør 30%.

Flyfinansiering gis som en slags leverandørkreditt fra flyprodusentene, Boeing, Airbus etc og er svært gunstig. Alle flyselskaper benytter seg av flyfinansiering og det hadde ikke vært mulig å kjøpe dyre fly uten denne løsningen. Det er nettopp flyfinansieringen som har gjort det mulig å bygge opp flyselskapet Norwegian ( og mange andre flyselskaper) Svartmalingen av Norwegians gjeld er særdeles overdrevet. Mediene elsker å meske seg med dette og overdriver virkningen av det så det holder.

Dessverre så biter alle småaksjonærer på og lar seg lure........på godt og vondt.....Noen klarer jo å dra veksler på denne frykten.......
Redigert 11.09.2019 kl 21:03 Du må logge inn for å svare
clanz
11.09.2019 kl 21:04 323

I tillegg blir jo også all leasingen nå regnet som gjeld pga. nye standarder ifm. IFRS.


Få uker siden NAS var over kr 46. Nå har NAS sikrest finansieringen og da bør kursen godt over kr 46!
Redigert 11.09.2019 kl 21:06 Du må logge inn for å svare

Eeeh, hva mener du...., snakker jeg ned kursen......, det er vel motsatt.

OK, da ser det ut til at jeg ble tolket riktig. Bra.
minsin
11.09.2019 kl 21:22 195

Det er nok ikke mange som har sett seg helt inn i dette med hvilke besparelser som NAS har med de nye flyene sine ...kontra eks BA/IAG
Uten å grave så mye henvises det til s 10 i link .
https://www.norwegian.no/globalassets/ip/documents/about-us/company/investor-relations/reports-and-presentations/interim-reports/norwegian-q2-2019-presentation.pdf
Det er noen hensyn å ta i linken , bla transatlantisk rute , flytyper, ruter osv
NAS har 12,5 mrd i drivstoff kostnader . Når IMO2020 - blir innført for fullt vil differansen i kostnader skille de dyre og billige flyselskapene økes..
Skulle Eks BA "overtatt" rutene til NAS med det forbruket de har sett i forhold til NAS ville de vært 63 pst dyrere . ergo det ville kostet 20,3 mrd i året .
Differansen er 8 mrd pr år
Lufthansa er 47 pst dyrere som tilsvarer 18,4 mrd --- ca 6 mrd dyrere.
NAS driver 30 pst billigere enn bransje standarden ... noe som tilsvarer at NAS sparer 3,7 mrd i året..
De nye MAX flyene har en verdi på ca 1,2 mrd - dette er nok ikke reel verdi - vil anta NAS har betaler ca 700 mill for max .
Uansett besparelsen i forhold til bransjestandarden er på ca 5 nye MAX fly pr år.

Tallene er ikke helt reelle - men gir en klar indikasjon hvorfor jeg mener at NAS er en soleklar oppkjøps kandidat .
Både IAG/BA og Lufthansa er i panikk for tiden ... mangler nye fly da deres fly har en snitt alder på ca 15 år

Redigert 11.09.2019 kl 21:27 Du må logge inn for å svare