+++++ mot 50 øre


allerede på fredag?

Og snart skriver Adamek;

«Det er veldig mange som kjøper»

Hvordan vet du det?Er du synsk?
hormus
16.09.2019 kl 13:06 2465

Da hadde den allerede vært registrert.

"Positions are updated every businessday at 15:30 CET"

Frem til fredag var det en short i THIN på ca 6,5 mill aksjer om jeg husker rett. Mener også å huske at den ble satt på 5-6 øre, så de var i så fall uheldige med timingen.
Redigert 16.09.2019 kl 13:20 Du må logge inn for å svare

Ut fra tidligere erfaring skriver han det når aksjekursen faller. Han mener at kjøpsinteressen overskygger salgspresset og gir et kjøpssignal.
hormus
16.09.2019 kl 13:28 2248

I løpet av de siste 12 handelsdagene har det blitt omsatt ca 900 mill aksjer (ca 80% av antall utestående aksjer i selskapet).

Ingen av de som har kjøpt har flagget 5%...
NullBull
16.09.2019 kl 14:48 2152

Har jeg rett i at selskapet har fremførbart underskudd på over 2 mrd? Dette utgjør i såfall rundt 450 mill i verdi i tillegg til øvrige verdier i selskapet. Så slik jeg ser det så er fremførbart underskudd alene verdt rundt kr 0,45/aksje. DETTE og LÅNEAVTALEN er vel en garanti mot konkurs?? Og prisen i dag er alt for nær konkurspris før finansiering ble kjent. Tar jeg feil??? Er helt ny aksjonær og kjøpte på kr 0,12 før helgen :)
hormus
16.09.2019 kl 15:29 2078

Skatteloven har en bestemmelse som innebærer at skatteposisjoner uten tilknytning til eiendel eller gjeldspost, som eksempelvis underskudd til fremføring, kan avskjæres og falle bort når selskapet med det fremførbare underskuddet er part i en omorganisering, f. eks. fusjon eller fisjon, eller får endret eierforhold som følge av slik omorganisering eller annen transaksjon, f. eks. kjøp av aksjer i selskapet, og det er sannsynlig at utnyttelse av underskuddet er det overveiende motivet for transaksjonen, jf. skatteloven § 14-90.

Populært sagt innebærer skatteloven § 14-90 at man ikke kan kjøpe "underskuddsselskaper", dvs. kjøpe selskaper med det hovedsiktemål å utnytte selskapenes fremførbare underskudd.

(https://verdtavite.kpmg.no/fremfoering-av-underskudd/)
Redigert 16.09.2019 kl 15:33 Du må logge inn for å svare
pengex
16.09.2019 kl 15:34 2063

De får ta med Spetalen på laget. Han er expert på å omgå slike lover.
Gi_Fan
16.09.2019 kl 15:38 2051

Akkurat nå er det vanskelig å se at noen kan benytte dette underskuddet fordi det er ingen virksomhet i thin. De har en fabrikk og noe teknologi som muligens kan brukes til noe, men leter etter hva dette måtte være. Så skal noen kjøpe dette for 500 mill så kan det neppe hevdes annet enn at det er skattemotivert.
Redigert 16.09.2019 kl 15:43 Du må logge inn for å svare
dolby6
16.09.2019 kl 15:44 2046

0,46 kr/ore är bolaget vart tanke på bara skatten de utnyttjar. Darfor fick de lån.
Perfekt läge for nagon kopa upp Thin.
hormus
16.09.2019 kl 15:47 2042

Så du er ikke enig i hva revisorene i KPMG sier?

Noen spådommer for morgendagen ?

Ned 20%

(%utslagene har tendens til å bli støtte desto lavere kursen er)

Ingen som tror på rally i morgen ?
pengex
16.09.2019 kl 20:17 1792

Skjer vel ikke mye før meldinger tyter ut av selskapet.

Kommer vel melding snart. Noe bra må de jo ha oppi ermet som de kunne overbevise långiveren med?
ragnara
16.09.2019 kl 20:51 1733

Holder med god sikkerhet. Misligholder de om et år har långiver hatt ett års gode renteinntekter på mnok 120
Adamek
16.09.2019 kl 22:11 1626

Så vidt jeg vet, har ikke KPMG uttalt seg om Thin.
Det som her er snakk om, og dolby6 omtaler, er skattefordel ved oppkjøp av Thin. Og da får kjøper også det fremførbare underskudd.

Det som er oppramset i lenken hormus har i sitt innlegg, omtaler fisjon/fusjon eller salg av eiendeler og eventuelle andre konstellasjoner. Ingenting av dette har noe med salg av et helt selskap å gjøre.

Det er da ingenting som tyder på at Thin er i spill på noen måte. Tvert imot ønsker ledelsen å drive videre.
Ut fra det som må være lagt fram av planer for en framtid, har de fått et lån på 118 mill. kr. Det å få et lån på sine planer, beviser jo at det er utenforstående som har godtatt Thin's planer for fremtiden og de forretningsmessige muligheter disse har. Og ikke minst mulighetene til gjennomføring av disse. Dette er nok grundig vurdert av lånegiver.
Og er fremførbart underskudd på 46 øre, er jo det i tillegg en god sikkerhet.

Disse fantastene som kommer med underlige teorier basert på fortiden, og annet sludder, kan man overse. De har en egen agenda. Og jeg mistenker hvilken ! : )
ragnara
16.09.2019 kl 22:39 1574

"Populært sagt innebærer skatteloven § 14-90 at man ikke kan kjøpe "underskuddsselskaper", dvs. kjøpe selskaper med det hovedsiktemål å utnytte selskapenes fremførbare underskudd."

Stort tydeligere er det vel ikke mulig å være?

Du mener at THIN har fått lån med sikkerhet i det fremførbare underskuddet? Tror du de kan be om å få denne skattefordelen utbetalt- at det er jevngod med penger på bok?


Du skriver at «de har fått lån på sine planer»
Hvor har du det fra?
I børsmeldingen står noe helt annet. Långiver har tatt pant i produksjonsutstyr. Utstyret har altså en verdi.

Tror du at man kan gå til banken å låne penger hvis man har en plan ?
Tror du at man kan gå til banken å låne penger med pant i en bil som man har kjøpt?
uptrade
16.09.2019 kl 23:11 1507

Tynn:
Og utstyret er sikkert verdt 200 mill.
Så Thin stiller med "egenkapital" på ca 80 selv, eller 40%.

Edit:
Får ikke banken inn betalingene, så kan Utica selge alt utstyret, så de får alt som de skal ha, så får Thin resten.
Redigert 16.09.2019 kl 23:13 Du må logge inn for å svare
pengex
16.09.2019 kl 23:24 1488

Ikke glem noteringa på ose. Bare den er verdt en god del kroner for ett nyoppstartet selskap med mye cash i bakhånd. Og det spiller ingen trille hva som skal bedrives.
Oppkjøp,emisjon, en god del hype fra noen betalte analytikere og man er i gang på børsen.
Det dere sier om gjeld kan nok stemme men dersom selskapet som går i oppkjøp er i samme bransje og har intensjoner om videre drift tror jeg gjeldsoverføring funker.
Dette er en ganske kjent og enkel vei inn på børs.

Korrekt.
Banken har sikret seg og løper ingen risiko.
Men tjener grovt på andres desperate pengebehov.

Spesialsydd utstyr er vel neppe verdt særlig mye, er jo ingen andre som holder på med slikt som THIN som kan bruke det, men kanskje har det en bra kilopris.....
uptrade
17.09.2019 kl 05:43 1379

SM:
Det vil alltid finnes en kjøper, om prisen er riktig ;)

Vet ikke hvor mange annonser jeg har sett innen byggevarer, med f.eks dører & vinduer.

"Bestilt feil størrelse"

Halv pris og god tålmodighet, så får folk solgt varen/utstyret til slutt.
dolby6
17.09.2019 kl 07:37 1312

Thin Film

Marknadsvärde: ca 100 milj kr
Kassa: ca 80 milj kr
Lån: ca 120 milj kr
Skattefordran: ca 2 miljarder kr.

Låntagare skulle aldrig ta sådan risk om inte Thin hade fina framtidsplaner. Spännande saker lär komma snart.

Aktien borde vara värt mer än 10 öre, inte sant?

Fråga Greatlife. Han vet allt.
ragnara
17.09.2019 kl 07:58 1267

Markedet synes å mene noe annet.

Hauserne mente at gårdagens fall skyldtes shorting, men heller ikke i går dukket det opp noe i shortregisteret...

Etter at lånet er utbetalt har de kanskje 130-150 mill i kontanter (?) Og 120 mill i gjeld og ingen jevne sikre inntekter.

Jeg kan ikke nok om skatt og overtakelse av fremførbart underskudd, men om noen hadde vært interessert/kunne utnyttet det tror jeg vi hadde sett noen større kjøpere som hadde flagget de siste 14 dagene.
Redigert 17.09.2019 kl 08:03 Du må logge inn for å svare
uptrade
17.09.2019 kl 08:12 1238

Kasse: ca 5 millioner..
(De skrev i siste rapporten at det ville gå tomt for penger innen Q3 er over)
dolby6
17.09.2019 kl 08:24 1213

Kassa på 120 milj kr. Långgivarna har säkert fått ngt info. Annars hade de aldrig lånat ut.
Värde på 2 mdr kr i Skattefordran. Har stort värde någon som kan uttnyttja.
Något lär hända snart.
Billigt är det ändå.
ragnara
17.09.2019 kl 08:26 1211

Da er det bare å hive innpå med billige og trolig verdiløse aksjer!

Folk må gjerne biasse THIN i håp om en billigere inngang etter at THIN har sikret seg et lån på 118 millioner.
Det som nå er realiteten er at långiver har troen på THIN og låner selskapet 118 millioner. Finansieringen er sikret. Det ligger også store verdier i det fremførbare underskuddet, børsnoteringen m.m. Så at THIN igjen skal over 0.20 og oppover innen overskuelig fremtid er overveiende sannsynlig,
ofs
17.09.2019 kl 08:44 1126

i think your are right.we have to wait and see.this can take off anytime.

ragnara
17.09.2019 kl 08:45 1129

Jeg har ingen intensjon med å kjøpe en aksje i THIN ei heller å shorte aksjen.

REaliteten er delvis som du sier; De har skaffet seg et stort lån, men neppe fordi långiver har noen spesiell tro på en eller annen luftig plan THIN har presentert. De har sikret lånet med pant i THINs utstyr som de vurderer har en salgsverdi over 120 mill.

Når det gjelder det fremførbare underskuddet: Du leste kanskje sitatet fra KPMG-linken "Populært sagt innebærer skatteloven § 14-90 at man ikke kan kjøpe "underskuddsselskaper", dvs. kjøpe selskaper med det hovedsiktemål å utnytte selskapenes fremførbare underskudd."

Du mener at THIN selv skal nyttiggjøre seg dette fremførbare underskuddet? 2 MRD i aggregert overskudd?

Folk har drømmer og hopper på en aksje de ikke vet noe om noe som gir de som sitter med aksjer muligheten til å bli kvitt disse. Igjen - jeg ville aldri vurdert inngang i THIN engang om kursen i dag droppet til 1 øre.
dolby6
17.09.2019 kl 08:57 1084

Bors värde är riktigt lågt.
100 milj kr. För några år sedan 5 mdr kr.
Finns mycket värde i 100 milj kr på 10 öre.
Teknologi, personal, stora Skattefordran och många patenter mm som lockas
uptrade
17.09.2019 kl 08:58 1074

Og enorme utgifter..

Muligens bedret seg noe nå, etter at 80% av staben har sluttet.
17.09.2019 kl 09:03 1065

Ser vi 20 - 30 øre snart? Ila høsten??
ragnara
17.09.2019 kl 09:03 1062

Teknologi de aldri har klart å lage noe salgbart produkt av til tross for at de har brukt milliarder.
Ansatte er det nå ikke så mange igjen av
Skattefordelen får de først glede av når de tjener (mye) penger

Om noen dager har de mer gjeld enn kontanter

Hva selskapet ble priset til historisk har ingen betydning for dagens verdsettelse.

For all del - de gjenværende ansatte kan kanskje få til noe. Lykkes de er selvsagt oppsiden stor, men jeg vurderer sannsynligheten for det til å være nær 0.
Redigert 17.09.2019 kl 09:06 Du må logge inn for å svare
dolby6
17.09.2019 kl 09:10 1008

Botten är nådd nu.
Bors värde under 100 milj kr på ca 9 öre.
Inte många bolag har sådant värdering.
Patenter och Skattefordran är värt miljarder.
ragnara
17.09.2019 kl 09:20 927

Fortsatt 100% ned til 0.

"Patenter och Skattefordran är värt miljarder." Hvordan ser beregningene dine ut? Hvilken skattesats legger du da til grunn?
dolby6
17.09.2019 kl 10:14 829

Köpsignal nu på 9 öre. Fallit ca -40% sedan toppen förra veckan. Värdering tok för lågt nu.