BørsXtra: Pareto-konf, Rystad skeptisk,


EN IAKTTAGELSE FRA PARETO-KONFERANSEN: Redaktøren fikk dessverre kun anledning til å delta på størstedelen av dag 1, men miljøspørsmålet ble klart fremhevet i en rekke presentasjoner. Det er åpenbart at aktørene i olje- og offshoresegmentet fremover vil kappes i å fremstå som relativt mest miljøvennlig (eller minst miljøuvennlig om du vil) i kampen om investorenes gunst.

SPÅR KRAFTIG NORSK OPPBREMSING FOR OFFSHORE-INDUSTRIEN: Mens offshore-leverandørene på Pareto-konferansen gir uttrykk for behersket optimisme er Rystad Energy ute med et adskillig mørkere syn på fremtiden i Norge. Oljerådgivningselskapet anslår nå at omsetningen fra det norske oljeservicemarkedet vil falle med tre prosent i 2020, og hele 14 prosent i 2021, ifølge en fersk oppdatering. Derimot tror de det globale oljeservicemarkedet vil ha en oppgang fra 2021, bl.a. takket være Brasil og Øst-Afrika. Lavere forventet oljepris på ned mot 60 USD/fat vil påvirke investeringsviljen iht Rystad. Oppbremsingen vil i første rekke ramme riggselskaper som driver med brønnboring (og dermed også rederiene), undervannsaktører som installerer utstyr og kabler på havbunnen samt selskapene som bygger konstruksjonene vil merke oppbremsingen i ordrebøkene. De eneste selskapene som vil kunne merke noe bedring de kommende to årene, er de som driver med vedlikehold, konkluderer Rystad. (DN)

NORSK HYDRO: Goldman Sachs oppgraderer aksjen fra hold til kjøp, kursmålet økes til NOK 40 (30,5). Barclays sier undervekt med kursmål NOK 26.

VEIDEKKE: Handelsbanken nedgraderer aksjen fra kjøp til hold, kursmålet økes til NOK 100 (93).

ABG ANBEFALER: Lukas Daul, analytiker i ABG Sundal Collier, tror IMO2020 vil bidra til en oppgang for en rekke shippingaksjer. Han anbefaler kjøp av Frontline, Hunter og Klaveness, men vil styre unna Wallenius Wilhelmsen som er eksponert mot bilfrakt. (FA)

DNB: Goldman Sachs oppgraderer aksjen fra nøytral til kjøp, øker kursmålet til NOK 200 (186).

YARA: DNB øker kursmålet til NOK 500 (480), gjentar kjøp.

NORWEGIAN AIR: Det har vært utrolig oppmerksomhet på en enkelt obligasjonseiers synspunkt (Sissener-fondet) på flyselskapets forslag til sine långivere og det hele har av visse media nærmest vært presentert som at dette fondet (med sammensvorne) nærmest har diktert utfallet og at forslaget var dødt uten større lånekonvertering til egenkapital. I den virkelige verden har derimot Norwegian meldt at indikasjonene tyder på at obligasjonseierne godtar selskapets vilkår.

BOLIGLÅNSFORSKRIFT: Den nåværende boliglånsforskriften gjelder frem til utgangen av 2019. Tilsynet foreslår flere innstramninger, blant annet å redusere maksimalt låneopptak fra fem til 4,5 ganger inntekten, bankenes fleksibilitetskvote reduseres og den geografiske differensieringen oppheves. Obosbanken forteller at dersom det nye forslaget hadde eksistert nå hadde de måtte avslå en av tre innvilgede boliglån i 2019. Nordea påpeker at dersom tilsynets forslag innføres så vil førstegangskjøpere få redusert sin kjøpekraft med mellom 8,5 til 10 prosent og skriver at dette vil potensielt kunne være negativt for Selvaag Bolig, Solon Eiendom og Veidekke.

PASSIVE AKSJEFOND > AKTIVE AKSJEFOND: Kapital i passive indeksfond og børsnoterte fond som følger indeks passerte i august for første gang kapitalen som er plassert i aktive fond iht foreløpige tall fra Morningstar. (Finwire News).

DAGENS VIKTIGSTE: I dag er det rentemøtet i den europeiske sentralbanken ECB. Markedet har spent forventningene i været og tror det kommer en massiv stimuleringspakke der bl.a renten forventes bli satt ned 15 basispunkter. Avgjørelsen offentliggjøres kl 1345 i dag.

OCEAN YIELD: Ocean Yield kommer til oss for presentasjon onsdag 18.september kl 1300. Det er andre gangen de benytter seg av våre tjenester. Vil du stille spørsmål til selskapet? Send mail til info@xtrainvestor.com. Sendingen går live i vår Facebook-gruppe Børsforum samt på Xtrainvestors side på Facebook. I etterkant vil opptaket også være tilgjengelig inne på xtrainvestor.com og vår YouTube-kanal.

Disclaimer: The Information is based on information obtained from public and non-public sources that Xtrainvestor believes to be reliable but which Xtrainvestor has not independently verified, and Xtrainvestor makes no guarantee, representation or warranty as to its accuracy or completeness. Xtrainvestor, its holding company or staff in Xtrainvestor may perform services for, solicit business from, hold long or short positions in, or otherwise be interested in the investments (including derivatives) of any company mentioned in the publication or report. The Information is not an offer to buy or sell any security or other financial instrument or to participate in any investment strategy. No liability whatsoever is accepted for any direct or indirect (including consequential) loss or expense arising from the use of the Information.