PSD2 & SCA 14.09.2019


Denne tråden blir nødvendig i morgen 😂

I dag har alle banker i hele Europa innført PSD2 og noen har begynt med SCA. Enorme muligheter i dette markedet med de nye direktivene som nå er innført. Legger bare ved noen linker slik at folk kan sette seg inn i hvordan dette påvirker deg som bruker. For de som er interessert i hvilken selskaper som tjener på dette så er det bare å sette i gang et omfattende søk og bruk fantasien :)

https://www.dinepenger.no/penger/bank/naa-gaar-vi-inn-i-en-ny-bankvirkelighet-kan-utloese-et-ras-av-ferske-tjenester/24695762

https://www.nordea.no/om-nordea/om-nordea/juridisk-informasjon/psd2-nye-regler-for-betalingstjenester.html

https://nyhetssenter.sparebank1.no/sr-bank/2019/09/13/apner-helt-nye-muligheter-for-norske-bankkunde/

https://www.oest.no/aktuelt/ny-banktjeneste-gjor-hverdagen-enklere/

Her er en kort forklaring av PSD2:

1. Kontoinformasjon

Du vil kunne hente inn konto- og transaksjons-informasjon fra de fleste andre norske banker, samt utvalgte nordiske banker. Vi vil fortløpende utvide antall europeiske banker basert på etterspørsel.

2. Betaling

Du vil kunne utføre betalinger fra kontoer som du har hentet inn fra andre banker.

3. Tilgangsoversikt

Du vil kunne se og administrere alle tilganger du har gitt under «innstillinger».

Hvorfor kommer PSD2?

Hensikten med PSD2 (Revised Payment Services Directive) er å gjøre det enklere og billigere å gjennomføre betalinger innenfor EU på en rask og trygg måte.

Regelverket for betalinger blir likt i alle EU-land og land med EØS-tilknytning, slik Norge har.

PSD2 legger til rette for, og sikrer, at alle EU-borgere kan betale på nett direkte fra egen betalingskonto uten å bruke kort eller nettbank.

Innovasjonstakten for betalingstjenester i EU har gått raskere enn regelverksutviklingen. PSD2 skal derfor også gi klare regler som legger til rette for nye og innovative tjenester i betalingsmarkedet.

I tråd med utviklingen trengs det et regelverk som ivaretar brukernes sikkerhet og hindre svindel i betalingsmarkedet. PSD2 setter derfor nye krav til sikkerhet ved gjennomføring av betalinger med den hensikt å redusere mulighetene for svindel i betalingsmarkedet.


Fin link til de som nå sliter med nettbasert betaling:

https://support.microsoft.com/nb-no/help/4517854/microsoft-account-open-banking-customer-authentication

Da var galskapen i gang 😂😂😂