Hvilke land forurenser mest, minst, øker mest og minker mest ?


Oppstilt de verste landene. Visse land er altså utelatt. En sum av utslippsandel, vekst 2017 til 2018, og snittvekst 2007-2017. Tall for 2018 :
Det er ingen rangering denne første listen. Denne trådstarten har den hensikt å gi et bilde av situasjonen. For det trengs tydeligvis i Norge.

Kina 27,8 % av verdensutslippet.
USA 15,2 %
India 7,3 %
Sør Korea 2,1 %
Saudi Arabia 1,7 %
Canada 1,6 %
Australia 1,2 %
Polen 1,0 %
Taiwan 0,8 %
United Arab Emirates 0,8 %
Malaysia 0,8 %
Kazakstan 0,7 %
Singapore 0,7 %
(Det kan være div. småland som hører med også).

Følgende land hadde følgende vekstprosent i utslipp fra 2017 til 2018 :
Vietnam 14,8 %
Irak 13,3 %
Kazakstan 12,9 %
Tyrkia 9,3 %
Ecuador 7,9 %
India 7,0 %
Peru 6,4 %
Algerie 6,0 %
Iran 5,5 %
Indonesia 5,2 %
Colombia 5,2 %
Marokko 4,6 %
Russland 4,2 %
Oman 3,9 %
Phillipinene 3,8 %
Pakistan 3,8 %
Malaysia 3,6 %
UAE 2,9 %
Chile 2,9 %
Sør Korea 2,8 %
USA 2,6 %
Polen 2,3 %
Kina 2,2 %

Størst gjennomsnittlig årlig utslippsvekst 2007 - 2017
Vietnam 9,5 %
Qatar 8,5 %
Bangladesh 7,6 %
Oman 6,8 %
Tyrkia 6,4 %
India 5,4 %
Irak 5,4 %
Peru 4,6 %
Colombia 4,5 %
Singapore 4,3 %
Saudi Arabia 4,2 %
UAE 3,8 %
Tyrkia 3,6 %
Egypt 3,3 %
Pakistan 2,9 %
Indonesia 2,9 %
Brasil 2,7 %
Iran 2,6 %
Kina 2,5 %
Malaysia 2,4 %
Thailand 2,4 %
Kazakstan 2,3 %
Sør Korea 2,2 %

De som kuttet mest fra 2017 til 2018 :
Portugal - 5,7 %
Tyskland - 4,8 %
Sveits - 4,0 %
Brasil - 3,7 %
Saudi Arabia - 3,4 %
Mexico - 3,0 %
Frankrike - 3,0 %
Italia - 2,9 %
Sverige - 2,4 %
UK - 2,3 %
Argentina - 2,1 %
Japan - 2,0 %

De som kuttet mest i årlig gjennomsnitt fra 2007 - 2017 :
Ukraina - 5,2 %
Finland - 3,9 %
Hellas - 3,9 %
UK - 3,4 %
Italia - 2,8 %
Sverige - 2,5 %
Spania - 2,3 %
USA - 1,5 %
Nederland - 1,5 %
Japan - 0,8 %
Tyskland - 0,6 %
Sveits - 0,5 %
Norge - 0,3 %

__________________
Det er helt håpløst at folkerike land skal få holde på å forurense fritt til 2030. Det har ikke
verdenssamfunnet nå anledning til å tillate. Det kan være litt rettferdighet i det. Men
verdenssamfunnet har nå ikke anledning til å fullbyrde denne "rettferdighet".

Dette gjelder folkerike land som :
Kina
India
Indonesia
Pakistan
Bangladesh
Phillipinene
Vietnam
Thailand
Egypt
Iran
Tyrkia (?)
Malaysia
Brasil
Sør Afrika


Verdens energiforbruk økte med 2,9 %, og utslippene med 2,0 % i 2018.

Om verdensutslippene skal bringes kraftig ned, burde alle verdens land ligget på noe sånt som - 5,0 %
fra 2017 til 2018. Mens vi ser enkelte land ligge på + 10 % eller mer.
Asia står for ca halvparten av de globale utslippene i 2018, dvs. 49,4 %.
Norge sto for en promille (1/1000) av de globale utslippene i 2018.
Redigert 14.09.2019 kl 14:44 Du må logge inn for å svare
Nanoq
14.09.2019 kl 01:20 561

En latterlig og totalt misvisende statistik. At Kina suverent ligger som nr. 1 her skyldes jo at landet er valgt som verdens produksjonsfabrikk nr. 1 fordi landet har uendelige mengder av billig og produktiv arbeidskraft. De som bestiller og kjøper varene "made in China" er de som er skyld i forurensningen (USA, EU m.fl).
At et land som Vietnam i de 2 siste årene har den største forurensnings-veksten skyldes jo bare at især vestlige virksomheter har flyttet produksjon fra Kina til Vietnam (cost-benefit).

Dette lytter jeg til. Poenget er at verdensfellesskapet kan ikke holde på slik nå. Vi må bringe utslippene ned. De rike landene må
bidra til å hjelpe de mindre rike landene med å få utslippene ned. Og oppdyrking av brakkmark kan hjelpe noe også. Samt å unngå
påsatte skogbranner. Særlig i regnskogområder.
Vi hører for tiden nærmest daglig om ekstremværskatastrofer. I går i Spania. Og dette blir verre og verre.
trek
14.09.2019 kl 09:40 461

Mange ting å kommentere her. Det ene er det latterlige nicket "sannhetsarkivet". HO har alltid vært infisert av det som sannsynligvis er et par-tre personer med en haug av morsomme nicks, som brukes til å opprette diskusjoner med seg selv.
Det andre er når du skriver utslipp og forurensing så kommer det i mange former. Går ut fra at det er drivhusgasser, eller "CO2"-ekvivalenter" du mener, men det er passe ignorant å bare kalle det utslipp.
Det tredje er at når du skriver under et av de latterlige sannhetsnickene så bør du oppgi kilder for de tallene du kommer med. Det er vel ikke sånn at vi skal akseptere at alt som kommer fra tastaturkrigere som deg er den store Sannheten, mens alt annet er løgn og konspirasjoner?
Det fjerde jeg henger meg opp i, som jeg også har hørt fra politikere og enkelte NGOer er at Vesten egentlig har ansvaret for Kinas CO2-utslipp og annen forurensing, fordi vi kjøper varene fra dem. I så fall bør vel det samme prinsippet gjelde for Norges oljeeksport. Andre land, inkludert Kina må skrive opp på sitt regnskap de CO2-utslippene som utvinningen i andre land medfører. Det blir ikke store tallene igjen for CO2-utslipp fra Norge hvis vi fører utslippene fra oljeutvinning over på kjøperne av oljen.
Redigert 14.09.2019 kl 09:41 Du må logge inn for å svare

Skulle gjerne sett en tilsvarende liste for CO2 utslipp pr. innbygger. Den ville sett temmelig annerledes ut.
pengex
14.09.2019 kl 10:35 436

Bra at innbyggertallet snart går i minus i Norge da.
Folkemassen på planeten bør halveres.....minst.

Du mener nok at det økningen i folketallet som går i null.

Ellers så er jeg helt enig med deg. Befolkningseksplosjonen fører til økt klimagassutslipp, ødelagte biotoper for dyr, press på jordas ressurser osv. Det er helt uvirkelig å tenke på at befolkningen har doblet seg side 1970. Det er jo også et mål med økt velstand. Det gjør det enda verre.

Det rare var at da jeg var ung var det høyt fokus på befolkningseksplosjonen som et problem. Nå hører man nær sagt ingenting om det.
Redigert 14.09.2019 kl 14:14 Du må logge inn for å svare

Nicknavn : Sånn går det når en slettes unødvendig til stadighet. Kun ett nick hele tiden blir kjedelig. Visse nick har visse
profiler og/eller temaer. Angivelige diskusjoner med seg selv er omtrent ikke-eksisterende. Noen personer har flere nick.
Det glir lettere og blir litt mer mangfoldig om det fins mer enn ett nick. La de ha det. Det er ikke problemet her. Folk ser
på innholdet i innlegget. Dette med utslipp av karbondioksid er faktabasert. Det må være sannferdig. I den lille etterhvert
sterkt amputerte nickportefølje var det ikke noe annet egnet å bruke i farten. Noen ynder å kalle sannhet for latterlig.
Mht. kilde, var det spørsmål om kanskje å oppgi det. Det kan opplyses at kilden er nok antagelig det beste som kan skaffes.
Har noen noe bedre, så høres det gjerne om det. Oppsatte tabeller må utledes fra kilden. Tallene er ikke listet slik der.
Det stemmer at det råder mye løgn og konspirasjoner i virkeligheten. Og som media pumper ut daglig. Sannhetsarkivet driver
ikke med sånt. Sannhetsarkivet formidler bare sannhet.
Holder på å lage en liste over CO2 utslipp pr. innbygger i de ulike land. Og de land med størst CO2 utslipps mengde. Vi kan
ha godt av litt oversikt på disse tingene. Rart ingen har publisert dette for lengst.
Saken er den at verdensfelleskapet kan ikke fortsette å forurense sånn. Og hva med kalde land (oppvarmings behov) (og null
nedkjølingsbehov), og varme land (i noen sammenhenger aircondition behov) (og null oppvarmingsbehov) ? (Skal forhold som
kuperte land og flate land trekkes inn også ? Mer energikrevende å utbygge og drive et kupert land). (Og skipsfart og luftfart ?
Hvor regnskapsføres de utslippene ?)
Redigert 14.09.2019 kl 14:41 Du må logge inn for å svare

Holder på å sette opp en sånn liste. Samt mengde pr. land kronologisk etter størrelse.

Vitsen må være å få en oversikt. Slik at en kan finne ut hvor i verden det vil monne mest
å sette inn innsats. Og slik at premissene for norsk klimadebatt blir bedre. I Norge risikerer
vi at 1000 kroner i innsats, ville gitt samme resultat et annet sted i verden for 1 eller 5 eller 10 kroner i innsats.
Redigert 14.09.2019 kl 14:51 Du må logge inn for å svare