Dof aksjonær. Les her og ta kontakt


Vi er en større gruppe aksjonærer som er svært missfornøyd med informasjonsflyt oppi dette kaoset som nå går sammen for å kreve svar fra Dof ledelsen, og ev innflytelse visst vi når en viss størrelse. Skriver mer om hva vi mener og handlingsplan direkte per epost. 

Send kontakt informasjon til helge.stray@gmail.com visst du ønsker å være endel av denne gruppen.

Ser ut som mange har god oversikt og skriver mye fornuftig men jeg er litt usikker på om ledelsen bør gå ut med så mye nå mens de forhandler med långiverne? Det er vel bare bra med en lav kurs, uro og folk som trekker seg fra styret hvis man skal få bankene til å forstå alvoret å lempe litt på betingelsene? Hvis kursen hadde steget og det hadde vært ro i styret ville det vel vært vanskeligere å få långiverne til å ettergi noe eller?
hstray
19.09.2019 kl 12:23 2288

Kommer meget interessant og relevant informasjon senere idag sett fra analytiker ståsted iht situasjon i SUBSEA. Følg med på¨mail
hstray
19.09.2019 kl 12:24 2281

du må sende mail til helge.stray@gmail.com

Er det noen som vet hvorfor de ikke i det hele tatt finner det opportunt å informere
markedet om den situasjonen som selskapet er i og hva de gjør for å komme seg ut av problemene?
Er ledelsen/styret helt handlingslammet som ikke har noe å meddele, eller er det bare
innsidere som får info? Møgster er riktignok storeier, men han eier ikke foreløpig hele
selskapet.

Merkelig at de ikke er interessert i å melde noen ting. Altså de melder vel hvis det går i orden, men sikkert mange i bankvesenet som sitter med inside og det ser jo veldig stygt ut. Kanskje det blir utsatt videre også for den del. Men litt info hadde vært kjekt.

Thank you to Helge for all his effort to leading this group!
hstray
24.09.2019 kl 23:16 1664

Alle involvert i bankvesen, meglerhus etc må signere på strenge taushetsplikter. Du Får sparken på dagen visst dette brytes, og man kan se langt etter ny jobb i bransjen.
Den store usikkerheten oppstod etter F. Mohns styreavgang og den ev konflikten som ligger mellom de to hovedeierne
hifidude
01.10.2019 kl 14:25 1371

Har aksjonen grunnstøtt?
Eller bare innsett at når Møkster/Mohn sitter på 50% så kan musen brøle så mye den vil uten at noe skjer?

haha ja, utad er det kjempestrengt, men det handles jo på så mye inside-info på oslo børs at det er stort sett de med inside-info som tjener penger. Mohn liker vel ikke at Møgster privat kjøper opp den gjenstående delen av gjelden som ruleres. Han ville vel ha det selv tenker jeg.
hstray
01.10.2019 kl 16:55 1205

Har også hørt løse rykter om at Mohn kan posisjonere seg i usikret obligasjonsgjeld. Mest pga han har gjort det tidligere.
I songa så vi at Mohn lånte penger til selskapet for å få dem over kenika

Går det så langt at det blir en emisjon så vil Dofsubsea mest sannsynlig kreve kraftig haircut på obligasjonsgjeld,og da taper Mohn visst han er i denne gjelden.
hstray
01.10.2019 kl 16:59 1195

Møgster kan også posisjonere seg i obligasjonsgjeld. Mye billigere å ta en posisjon i obligasjonsgjeld som danske bank vil ut av og får rullert gjeld, fremfor å måtte gå inn med en milliard i en giga emisjon på rekordlave summer og vanne ut dagens aksjonærer. Jeg sitter med oppdaterte aksjonærlister og det er helt utrolig mye lokale fiskere, ansatte, forretningspartnere etc som har mye aksjer.

Det er riktig. Men SS bør på børs og DOF bør selge seg kraftig ned.
hstray
01.10.2019 kl 20:11 1047

Faktisk bør Subsea på børs fremfor en ny utvannende emisjon i Dof ASA eller konventering av obligasjonsgjeld. Det er. Muligens også First Reserve sin eneste mulighet ut av subsea. Vi må også huske på at First Reserve har negativ kontroll i subsea, og kan blokkere endel fra hovedeier Dof. Planen om å børsnotere subsea har vært der hele tiden men ble lagt i en skuff i 2016.i påvente av ett bedre marked. Dette var nok en tabbe, spesielt for First Reserve.

Spent på når det kommer noe nyheter fra dof. Q3 er ikke før 28. november, det er vel siste frist for løsning men de burde overraske markedet og komme med en løsning før.
ksandal
07.10.2019 kl 12:03 540

Det hadde vært topp m litt gode nyheter nå. Oljen er jo opp og markedet i riktig retning. så DOF med sine kontrakter , moderne båter og snart også kontroll på alle lån, bør kunne 5 doble seg fra dagens kurs i løpet av de neste 2 årene.