Mandag og Onsdag uke 38 det går på?

Durham
15.09.2019 kl 21:51 1102

Mens Saudiske myndigheter nå proklamerer 1 tredjedel av produksjonen opp igjen i løpet av mandag hvor USA sverger alt å hjelpe, forteller de historiske faktiske forhold følgende:

https://stockcharts.com/public/1172710

Volumoscillasjon: negativ trend nå igjen nærmere toppen.

Tillitsindeks: negativ trend etter avsluttet større T konstruksjon.

Graf 01: Mfi også i fallende trend per say. Prisindeks fortsatt innenfor EW telling. Nærmer ATH etter multibunn.

Graf 03: gullprisen faller fra kontakt med ENV margin. Har gaps å fylle under men hvor det fortsatt ligger sannsynligheter for kontakt med øverste trendlinje før stupet retning 700 dollar per ounce. Ligget beregninger mot 1600 en stund nå. Har merket at to siste tradingsdsdager gav sann sentimentsledelse til det brede marked der det brede marked har ellers korrelert motsatt siste uker som ved større markedsomveltninger tidligere beskrevet.

Graf 03a: handles ved/under midtre trend pris som Rsi. Legger man godviljen til kan man argumentere Rsi i forsøk på dobbeltbunn. Det er dog lett å telle bunnen av 2016 som A fra toppen 2007/2011, med toppen 2018 som B, hvor fallende trend nå står indiktiv av tilkommende C. Interessant da om helgens fundamentale aktivitet nå knuser matematikken. Teknisk oftest men fundamentale mest? Enn ved de største konstruksjoner?

Graf 03b: kobber ligger ved samme A og B pekende C. Rsi gjør dog tydeligere innsats for dobbeltbunn pekende akkurat over 50. Pris fortsatt under midtre trend men nå over halslinjen.

Graf 04: VUSTX skøyt nedover etter overstigning av øverste trend. Mange som har skrevet om Bonds over dammen siste dager. Så har åpenbar effekt. Brede marked dog tendert samme retning.

Graf 06: peker seg fortsatt oppover.

Essensielt:

Med grafer over og fundamental happenings levnes liten tvil om høy volatilitet kommende timer. Oljeprisen og gullprisens sentimentsherjing får spalteplass mandag. Fed onsdsg. OSEBX avsluttet med 1 årige Rsi på 73.45 fredag. Vi har sett høyere men advares på overkjøpte verdier. Vi ser ved flere elementer over også der tilnærming til trendtak med fallende tendens men hvor annet argumenterer for forsøk imot. Om oljen bykser kraftig mens US futures faller ut loves interessant ukesåpning. Bitcoins ikke volatil nok til å sementerer sannsynligheter.
Durham
15.09.2019 kl 23:37 1049

Idag er vel 11 årsdag av Lehman konkurset. Slik endte disse aksjer den dagen;
S&P 500: -5%
Wells Fargo: -10%
JP Morgan: -10%
Goldman Sachs: -12%
Morgan Stanley: -14%
Citigroup: -15%
Bank of America: -21%
AIG: -61%
Lehman Brothers: -99.4%
Durham
15.09.2019 kl 23:59 1030

1 min igjen. Tenker grunnen til at oljeprisen ikke har bykset vedvarende sist periode kommer av at global vekst har stagnert noe. Det gir sannsynlighet for at eventuell priseksplosjon nå imploderer.

Ha denne ved siden av oljeprisen og se effekt.

https://www.nbim.no/no/
Redigert 16.09.2019 kl 00:04 Du må logge inn for å svare
Durham
22.09.2019 kl 13:46 927

Just the facts:

https://stockcharts.com/public/1172710

Volumoscillasjon: fallende trend fra begynnelsen 2019.
Graf 01: fallende trend Mfi. Rsi ligger fallende og negativ divergert siden begynnelsen 2018.
Graf 03: fra bunnen 2018 ser man konturer av E. Wave med 5 bølger retning 1600., dvs står i 4 bølge nå. Om riktig teller man 5 EW opp fra bunnen 2015.
Graf 03a: der gullprisen er ledende sentiment indikator bunnet oljen først 2016, men står ved sin markedskonstruksjoner den og. Siste telling fra bunnen 2018 en a,b,c formasjon men tilsynelatende uten gitt potensial av C over Alfa? Spike ble det forrige uke, og dog den kom ned igjen hurtig nok ligger den godt over utgangspunktet - som må til ved Charlie.
Graf 03b: halslinjen viktig.

Essensielt:

Det finnes flere negative divergenser nå sett av flere. Man kan dog argumenterer for at der flere begynner å våkne til oppbyggende nedside skjer det nettopp derfor ikke riktig enda. Divergenser er dog faktiske forhold og vil søke utløsning før eller siden.


Durham
28.09.2019 kl 10:02 757

Ikke greit med satte ukedager i flytende marked. Kommer, går, og borte er de.

https://stockcharts.com/public/1172710

Markedets intensjon stadig klarere der negativ divergens graver seg dypere fast. Ser etter 5EW ned til 2600 SPX. Bølge 1 fra toppen i prosess nå - avsluttes et sted under gapet før bølge 2 hvor bølge 3 gir fossefall.

Gullprisen ser vi møte stadig større utfordring i å tas nærmere 1600 per ounce. Den matematiske dragningen gjør dog til at metallet hopper i konstante prisbyks i forsøket. Skulle den gi opp er det gaps å fylle langt nok under. Interessant da hvordan det brede marked nå siste dager hopper mellom å følge prisbevegelser og stå motsatt korrelert.

Oljeprisen finner det hele tøft der råvaren falt tilbake til utgangspunktet og sliter med midtre trend. Kobber har draget nå truende med matematiske utfall av HS formasjon.

Essensielt:

Negative divergens øker påvirkning hvor markedet kryper til og over kanten. Enn så lenge i sporet av 2600 SPX før 2100. For at depresjonen skal bli virkelighet må dog SPX rives ut av akkurat det sporet før eller siden.
Durham
02.10.2019 kl 20:31 672


Med S&P500 i 2,883 er det faktisk - 283 til 2,600 poeng. Altså 10% å falle herifra til vel omtrent midten av måneden.

https://stockcharts.com/public/1172710

Volumoscillasjons negativ divergens hadde effekt

Tilkitsindeks T konstruksjonavslutning hadde effekt

Graf 01: dobbeltopp og T konstruksjon med effekt. Mfi med negativ divergens med effekt. Telles prisindeksen gjennom Elliott Wave hvor fra toppen vi teller bølge 1 og 2 med igangsatt bølge 3 nå med mål noensteds ved/nærmere nederste trendlinje, før 4 og hvor 5 finner 2600. Om SPX plutselig faller skarpere ut av tellingen er det større fare for større markedsomveltninger enn til 2100 som vi er på vei nå.

Graf 03: gullprisen argumenterer for å ha gjort seg ferdig med forsøket mot 1600 denne omgang. Argumenter altså. Oljeprisen ser seg enig. Kobber ditto.

Essensielt:

Indeksen på vei mot 2100 i bestefall. 2600 først. Igangsatt depresjon i verstefall. OSEBX finner ingen løsning over 800 børspoeng. Ingen sjans. 780 minimum - 760/750 more likely ved 2600 SPX. Ved 2100/(2050) ?

Redigert 02.10.2019 kl 20:35 Du må logge inn for å svare
Durham
04.10.2019 kl 20:35 623


https://stockcharts.com/public/1172710

Graf 01: Gapet opp tettet. Lett å telle nå - EW1 og 2, EW3, og 4 i etablering nå. EW5 da til nederste trendlinje. Det blir da EW1 høyere nivå. EW3 høyere nivå til 2700. EW5 høyere nivå til 2600 - me thinks.
Redigert 04.10.2019 kl 20:37 Du må logge inn for å svare
Durham
11.10.2019 kl 10:18 510


https://stockcharts.com/public/1172710

Graf 01: gapet ble tettet til nedsiden. Gapet ble tettet til oppsiden. Om siste bevegelser er oppdeling av EW5 mindre skala hvor vi søker avslutning av EW1, eller om det er 3 av EW3 vi står i ferd med å få veltet over oss argumenters markedsfall. Går det motsatt tar jeg feil😎.

Graf 03: om føringen siste måneder fortsatt gjelder står futures som oljeprisen på feil side av gullprisens byks over 1500 akkurat nå.

Essensielt:

Finnes argument for short her. Merkelig dog hvordan man kan snu matematikken om motsatt.
Redigert 11.10.2019 kl 10:19 Du må logge inn for å svare
Durham
11.10.2019 kl 17:56 468


Litt morsomt. Snakk om timing.

https://stockcharts.com/public/1172710

Graf 01: plutselig går det klart - bølge 1 ned og bølge 2 opp. Hvor bølge 2 som oftest kommer i en korrektiv a, b, c. Om det treffer virkeligheten er EW3 neste.

Essensielt:

Man ser leken mellom gullprisen og indeks ved hvert bevegelse. Fortsatt motsatt korrelert som siste uker/måneder., men, oljen ser man dratt litt i samretning av og til.
Durham
02.11.2019 kl 12:06 311


Markedet holdes aloft hvor det heller ikke kan nektes for enda en overstyring. Flere begynner også å bli giddige - men la oss se an de faktiske forhold.

https://stockcharts.com/public/1172710

Volumoscillasjon: Skulle til å legge ut om langtrekkende negativ divergens - men se der. ..

Tillitsindeksen: Kan ikke tenke meg den T konstruksjonen fra 2013/14 med midtpunkt 2016 stå ferdig nei.

Graf 01: Kan fortsatt lese en A,B,C men du verden for en overstrukket EW5 i Charlie. Negativ divergens til Mfi mens stigende bunn fra august. Kan her få enda en overskyting mot eller over øverste trendlinje men gapet ved 2950 skriker etter oppmerksomhet.

Graf 03: Fortsetter i 5 steget fra 2018. Dvs igangsettelse av EW5 retning 1600. Gapet langt der under forteller hva som skjer der etter. Det vel så interessante her er til hvorvidt markedet ledes trendsmessig korrelert eller motsatt. Siden 2004/2005 har gullprisen ledet sentimentet trendsrettet. Siste måneder motsatt. Fredag så vi først tendens før endelig konklusjon av tilbake ril trend og retningsføring. Om gullprisen fortsetter mot 1600, og kanskje noe over, blir det omveltninger å spore ved større indekser som råvarer direkte. Sannsynligheter peker til fortsatt korrelering frem til 1600 før samstemt retningsføring der etter. Interessant da at vi alt nå ser tendens til retningsføring.

Graf 03a: Fortsatt bekjemping ved midtre trendlinje.

Graf 03b: kan sies det samme her. Tøying ved HS formasjoner ser vi også andre steder.

Essensielt:

Negative trendlinjer og gaps å fylle støtter fortsatt 2600 SPX før 2100. Energien til oppsiden blir tynnere uten omladning lenger ned. Det finnes dog bristepunkt men markedet kan bykse opp mot trendtaket før kollaps.

Gitt en integrert effekt tas det høyde for risikofaktorene som en følge av forholdene. Sammenholdt med en helhetlig utvikling stabiliseres resultatene gjennom realitetsorienteringen. Uten hensyn til en bærekrafting utvikling styrkes scenarioet på linje med parameterene. Under forutsetning av en tiltagende kvalitetsheving revitaliseres potensialet med henblikk på ressurssituasjonen. Med tanke på en langsiktig tidshorisont maksimeres resultatene, eller sagt på en annen måte: verdiene. Etter en totalvurdering av en ikke ubetydelig problematikk utvides incitamentet som en følge av en samlet vurdering. Grunnet en proaktiv ressursbruk spores kriteriene på samme måte som løsningen.

Gullprisen faller ytterligere uten å gripe SPX til seg motsatt korrelert. Oljeprisen faller dog i takt. Nærmer seg reversering i markedet. Vil markedet holde seg oppe inn i kommende uke?