Norge har lært bort oppdrettsindustri til russerne.


https://www.nrk.no/urix/russisk-lakseoppdrett-blant-atomubater-og-militaerbaser_-_-like-god-som-norsk-1.14703472

I Norge lærer man opp russere i både olje og oppdrettsnæring. Hva er det man har tenkt på ?
Saboterte russerne norske anlegg i vinter ?
Norske anlegg bør overvåkes.

Og russerne legger anleggene når norsk grense, så evt. smitte rammer oss.

Her virker det som Norge har skutt seg i foten. Dessuten skulle grenselinjen vært trukket et helt annet sted. Om
Fridtjof Nansens Land (nå uriktig kalt Franz Josefs Land). Vi har Øst-Grønland å hente tilbake også.