Axa har 100 % oppside , bare å se til Norwegian Property !


Vi leser at Fredriksen betalte rekordpris for aksjene i NIAM ,solgt på pris
All Time High. Kr 17,- Fredriksen kontrollerer etter dette 72,5%

Fredriksen gjekk inn i NPRO medio 2014 , og passerte grensen for tilbudsplikt
Nov. samme år, fremsatt tilbudspris på Kr 10,- Ikke mange aksjonærer som gav tilslutning.

Oktober 2016 kom neste tilbudsplikten hadde da 53,5% fremsatt på Kr 10,80
Styret anbefalte Jan-2015 aksjonærene i Norwegian Property å ikke akseptere tilbudet.

Først i Februar 07-2019 etter over 3 år greidde han å øke eierandel til 60% av selskapet.
Laveste kursnotering under hele denne perioden var Kr 8,62

Dette begrensede resymé tar jeg med for å illustrere, at potensiell gevinst margin for de langsiktige i dette case har til nå vert 98% .
Da sitter fortsatt selskapets viktigeste finansielle tyngdekraft igjen i selskapet, som må påregnes fortsatt vil legge betydelig videre press på aksjekursen .

For Axa kom gjeldsproblematikken i fokus via inkassobransjen så til forbruksbanker/banker. Det utløste sterke markeds reaksjoner, og til så en sektorkorreksjon. Dette forsterket seg utover -2018 og 19, som Fredriksen brukte til å kjøp seg opp på stadig lavere kurs.
Blant fraværende kjøpere, og aktive selgere skape det ikke kjøps press i markedet.

Sannsynligheten for at Fredriksen greier å komme i tilbudsplikt på dagens kurs, blir nå mindre for hver eneste dag.

1. 20 største aksjonærer sitter fast, og allokering av nye aksjonærene vil tømme ut selgermassen
2. Aksjonærene vil uansett ikke godta tilbudsplikten på lave nivå, (skjedde også i NPRO )
3. Stor andel av aksjonærene ,insidere etc har snittpris langt opp på 20 tallet
4. Aggressivt portefølje kjøp samt påvist kostnadskontroll, forventes resultat bonanza
5. Gode forventa resultat fremover, vil starte reprisingen mot en høyere aksjekurs

Fredriksen forventet ikke at han skulle oppnå 27,66% av aksjene på dagens lave snittkurs, det
rimer meget lite med en warrants avtale som har oppside kurs på 32,5
Dersom hensikten nå er å komme i tilbudsplikt for å sette frem et tilbud med stor aksept,
så ser alle grunnet omstendighetene at tilbudsprisen må vesentlig opp fra dagens nivå.
Her er det å merke seg at det tok NPRO godt over 3 år etter den første tilbudsplikten
SOM FEKK LITEN OPPSLUTNING, til han igjen kom i tilbudsplikt på et høyere nivå.
SELV DET TILBUDET BLE BLANKT AVVIST AV STYRE !

Ønsker Fredriksen å komme fort i tilbudsplikt, for å sette frem et tilbudsnivå som sannsynlig
gir en viss oppslutning, da er hans eneste mulighet å bruke Warrants.
Hva Fredriksen tenker om Axa fremover får vi derfor vite innen 24. Okt . Etter det kommer
Q3 den 31 Okt , med stor sannsynlighet det beste kvartal resultat i Axa si historie.
Uansett utfall så bør vi ha 100% oppside i en kort eller noe lenger horisont, for de som akkumulerer
og sitter stille fra dagens nivå. Lykke til alle sammen !

Captain
17.10.2019 kl 09:45 319

Forumadministrator bryr seg bare om klikk. De burde se på hva som skjedde med de trollene i Sverige nå og ta lærdom av det. Her blir postet veldig mye falsk info, jeg har rapportert det mange ganger men dem bryr seg katten i det.

Svar CAPTAIN

Jeg skjønner deres hensikter, men naturlig å tro at de ønsker å ha et mest mulig selvregulerende system
som er minimalt konfliktskapende, krever lite vedlikehold og oppfølging.
Da er min ide at trådstarter som kjenner forum, må til enhver tid ha mulighet til å kunne ekskludere fritt ethvert medlem ut av tråden før den legges ut.
(Det blir selvoppdragende på medlemsmassen)

Er alle enige i at dette er en god løsning så reiser vi kravet alle og enhver overfor Forumadministrator, med
god argumentasjon blir de svar skyldig.