Markedsundersøkelse


Dette semesteret tar jeg faget Teknologiledelse sammen med en gruppe studenter ved NTNU. Vi skriver en oppgave om ideutvikling og det hadde vært supert om du tok deg tid til å svare på denne undersøkelsen. Tar kort tid å svare på og hjelper oss mye!!


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUK2Ehnlj3QD4bBQtgNsGal862xN7y66mcxUqiMJOquhsKiQ/viewform