IPS - Skal man virkelig velge individuell pensjonssparing..?

IPS 21.04.2018 kl 10:31 2730

Har blitt noe mer skeptisk, det skal jeg innrømme. Ser at uttaksperioden har blitt hevet med noen år til 80 år, og på hvilke andre måter kan myndighetene komme til å herje med de forutsetningene jeg ser nå..? Blir det f.eks. hevet pensjonsalder og dermed hevet start for uttak av pensjonen..? Dette er moment jeg ikke liker særlig.

Fem fordeler:

1) Skattefradraget i spareperioden, som jo er utsatt skatt, men som letter noe på sparingen... Men stopp nå litt... Vil ikke dette skattefradraget i spareperioden bare medføre at jeg velger å bruke mer som forbruker..? Og er dette en noe skjult og sleip intensjon også fra myndighetenes side..? Hmmm...

2) Oppspart beløp og påløpt verdistigning skjermet fra formuesskatt. En fordel for alle som faktisk har formuesskatt.

3) Beløpet sikres som pensjon og kommende pensjonsutbetaling, så man behøver ikke å frykte for egen disiplin.

4) Beløpet, eller gjenværende beløp, går til familien dersom man kreperer før uttak eller før alt er tatt ut.

5) Man får mer i pensjonsutbetalinger, men kanskje/trolig mer i total beskatning på annen pensjon også pga. nettopp IPS-pensjonen. Skattereglene kan komme til å endre seg, f.eks. opp imot det faktum at befolkningen blir stadig eldre og bidragene fra de eldre til skattekassen også må øke.

Fem ulemper:

1) Beløp låst i lang tid, lite fleksibelt, beløp som ellers kunne blitt benyttet andre formål, til mer fristilt sparing, eller som (del av) investeringer, eller forbruk for den saks skyld... eller som uttak i eventuelle økonomiske kriser... eller som ekstra spandering på avkom eller bedre halvdel... Vil man virkelig ikke ha nok som pensjonist uten IPS bare gjennom nedbetalt bolig, arv og andre pensjonsutbetalinger..? Og kan man ikke sørge for ekstra pensjonssparing på andre måter enn gjennom IPS..?

2) Risikoen for å dø fra det oppsparte øker for eneste hvert år, og hva blir egentlig tidligste uttaksår når den tid måtte komme..?

3) Skattefradraget, som egentlig er utsatt skatt, kan fort gå til forbruk i spareperioden, men det skal jo seinere betales tilbake gjennom utbetalingsprosessen.

4) Risiki knyttet til forskriftsendringer og endringer i beskatning.

5) Skjerming fra formuesskatt er en fordel kun om man har en situasjon med gjeld/formue som medfører formuesskatt, og også som investor med riktig så nevneverdige beløp kan man periodevis ha såpass med gjeld at formuesskatten ikke slår inn.

***

Det var bare noen tanker rundt IPS. Hva sier folket her? Sette turbo på andre former for sparing/investering, eller gi seg i kast med IPS..? Mange står ved en korsvei nå, der man enten må sette i gang eller bare la det være. Jeg mener at dersom man skal gå inn for IPS, så gjør man det fullt ut, dvs. at man sparer maks bare man klarer det.

Kommentarer..? Synspunkt..?
Redigert 21.04.2018 kl 11:57 Du må logge inn for å svare
21.04.2018 kl 17:00 2547

Her har vi en som kommer med en rekke motforestillinger mot IPS-ordningen:

http://eivindberg.no/blogg/sju-grunner-til-aa-holde-pensjonssparing-utenfor-ips
21.04.2018 kl 15:21 2602

Det er kun selskaper som har dette gjennom livselskapet som tvinger deg over på rentepapirer i utbetalingsperioden.

Forutsetningen for at IPS kan være en noenlunde god ordning er hvis man også setter det man får i skattefrag året etter til lang sparing ved siden av, feks i et aksjefond øremerket pensjon sammen med IPS. Dvs at man setter inn 40.000,- i året pluss 9.500,- i skattefordel slik at samlet sparing til pensjon i året er 49.500,-. Man må få avkastning på skattefradraget også.

Likevel er det når man er i skatteposisjon for formue at det ekstra attraktivt. Man sparer en del tusen i formueskatt når IPS-kontoen blir en 300- 400. 500.000,-i innskudd.

Noen synes nok at utbetaling til minst 80 år er en tvangstrøye. Men jeg synes forutsigbarheten kan være grei. For de som har 20 år eller mer igjen i arbeidslivet vil nok se at pensjonen innskrenkes mer med tiden og at IPS kan vise seg å være et godt tilskudd.
21.04.2018 kl 13:17 2661

Takk for innspill. Ja, det er det der med myndighetene... Hvor hopper de neste år, liksom..? Man kan i alle fall flytte på verdier nokså raskt fra andre plasseringer om myndighetene gjør det surere, men på IPS er det altså binding.

Jeg har en stor selvstendighetstrang, og liker lite slike innskrenkende faktorer som du nevner. Altså... Hvorfor skal ikke jeg selv få velge hvor pensjonssparingen min skal få stå etter at jeg har gått av med pensjon..? Hallo... Råderett over egne midler... Er det aldrende hoder myndighetene vil beskytte..? Det er jo stor forskjell på aldrende hoder.
21.04.2018 kl 12:35 2687

Jeg var dum nok til å plassere 40000 i IPS i fjor. Aldri mer!

Politikerne har allerede ødelagt ordningen ved å kreve at pengene kun skal stå i rentepapirer etter at man har gått av med pensjon. Og der må de stå og råtne. Det å binde penger i en ordning som politikerne endrer reglene på frarådes på det sterkeste. Sett heller pengene i aksjefond. Da har du kontroll på dem selv.
Redigert 21.04.2018 kl 12:49 Du må logge inn for å svare