PHO- En hilsen til aksjonærene fra vår styreformann Egberts.


Fra årsrapporten 2017 Board of Directors Report

As a result of the increased activity level in U.S., the added operating expenses has contributed to an EBITDA decline for the group in 2017. This will continue in 2018. The Company is however fully funded for this market strategy.

Styreformann Egberts har ikke min tillit.

Its the guiding stupid!
Redigert 22.04.2018 kl 10:48 Du må logge inn for å svare

Lykkes de ikke med denne svært kostbare strategien kommer ny kraftig utvannende emisjon. Salget må kraftig opp og det helst NÅ. Et resultat under forventninger nå vil sende PHO langt ned på 20 tallet. En god melding over forventninger kan sende aksjen langt opp på 40 tallet. Spennende r det i alle fall.

Det er jo akkurat det som har vært diskutert på en annen tråd og der du så iherdig har forsvar Hestdal. Denne guidingen/strategien er det Hestdal og Co. som har lagt opp til og som styret har vedtatt og det er lenge siden de kom med det negative resultatvarselet der RF solgte seg ut i forkant (noe som stinket voldsomt!).

Det vil fortsatt bli resultatnedgang hele 2018. Noen glade spekulanter tror derimot på positiv EBIT allerede Q1?

Skulle det skje så må selskapet komme med et positivt resultatvarsel og det skulle vært gjort for lenge siden ifølge reglene til Oslo børs.

"Hvis informasjon om budsjetter, fremtidsutsikter mv først er gitt til markedet, kan imidlertid informasjonsplikten etter børsforskriften § 5-2 første ledd utløses ved endringer i de forhold det er informert om. Selskapet skal etter denne bestemmelsen: ”…uoppfordret og umiddelbart gi børsen opplysninger, herunder om endringer i forhold som tidligere er meddelt børsen, som må antas å være av ikke uvesentlig betydning for kursen på selskapets aksjer.”

Dvs. det er varslet dårligere resultat i hele 2018 og vi kan forvente økte kostnader og dårligere EBITDA også Q1-2018. Nå er det snart to måneder siden Q1-2018 var avsluttet og skulle man i løpet av Q1 ha sett bedre resultat så skulle ledelsen sendt ut et resultatvarsel.


focuss
22.04.2018 kl 11:18 3176

American Urology Association synes PHO sitt fase 3 studie var svært viktig og ga late breaking presentation. Egberts synes ikke dette var noe viktig virker det som.


Data on US Registry Study for BLC(TM) with Cysview/Hexvix will also be Presented at AUA
Oslo, Norway, April 26, 2017: Photocure ASA (Photocure, PHO:OSE), today announced that results from the BLFC with Cysview®/Hexvix® Phase 3 study will be presented during a late-breaking plenary session at the American Urological Association (AUA) Annual Meeting in Boston, Mass., May 12-16, 2017.
The late-breaking presentation will report results from a prospective multi-center study, carried out at 17 centers in the United States (US), on detection and impact on patient management of Cysview in patients with non-muscle invasive bladder cancer undergoing surveillance with a flexible cystoscopy to detect the recurrence of bladder cancer.
New data will also be presented at AUA on a prospective multicenter registry that has been established to study the use of BLC(TM) (Blue Light Cystoscopy) with Cysview in the operating room setting. This registry, which is the largest non-muscle invasive bladder cancer registry in the US, continues to add to the growing body of evidence of how BLC with Cysview can improve the detection and management of bladder cancer in various patient populations.
Redigert 22.04.2018 kl 11:20 Du må logge inn for å svare

Sto det ikke det samme i q3 og q4 rapportene?

Det er vel tatt utgangpunkt i guidingen som er uten refusjon, godkjenning surveillance, godkjenning for flergangsbruk (TURBT og surveillance), godkjenning for detektering av CIS, og ikke lenger krav om 90 dagers ventetid etter BCG?

Her må det justeres noe. Den første meldingen kom februar 2017 og med den voldsomme målsettingen om å øke salget i USA til 15 MUSD i 2020. Dette ble godtatt av styret med Romøren i spissen. Hansson gikk så bananas i media og kritiserte Romøren og Hestdal. Saklig og velfortjent kritikk, men det var ingen vilje til endring bak. Svakt av største eier.

https://www.nettavisen.no/na24/solgte-unna-for-millioner-rett-foran-resultatvarsel/3423321249.html


Guidingen er altså økt fra 15 MUSD til 20-25 MUSD og da er refusjon tatt med i betraktningen!! Det er faktiske verre enn jeg trodde!!


Følgende er guidet:
Q3-16: Ingen guiding for USA
Q4-16: 15 MUSD
Q1-17: 15 MUSD
Q2-17: 15 MUSD
Q3-17: 20-25 MUSD: Her ble guidingen hevet pga refusjon!!!
Q4-17: 20-25 MUSD.
Redigert 22.04.2018 kl 11:42 Du må logge inn for å svare

focuss: Denne gudingen er det Hestdal som står for og hans råd og veiledning til styret. Hvis styret er uenig med Hestdal så må de gjøre noe. Har du tillit til Hestdal?

i Q3 rapporten står det:
"The added reimbursement will have a positive effect on future revenues, however, the full implications of this positive change are not expected to be fully known before second half of 2018. Currently the Company estimates that the added reimbursement will drive the US revenues in 2020 to a range of USD 20–25 million. The Company will update the market on this outlook in 2018 when there is better visibility of effects of the new reimbursement situation."

i Q4 står det:
"Photocure believes that in order to increase market share in the U.S., an investment in the U.S. commercial and medical infrastructure is required. The Company has invested significantly in increased sales force in 2017 and will continue to invest in 2018. These investments will enable the Company to drive the U.S. revenues in 2020 to a range of USD 20-25 million, however with upside potential driven by added reimbursement and penetration of the surveillance segment. The Company will update the market on this outlook later in 2018 when there is better visibility of effects of the new reimbursement and initial market response in the surveillance segment."

Altså de oppdaterte guidingen noe med refusjon, men oppdaterer den når de ser effekten.
Så vi kan ta utgangspunkt i guiding pluss godkjenning surveillance, godkjenning for flergangsbruk (TURBT og surveillance), godkjenning for detektering av CIS, og ikke lenger krav om 90 dagers ventetid etter BCG.

Hestdal har tidligere guidet at han ikke tror på noen merkbart salg i 2020 innen surveillancemarkedet. Når man er så sendrektig så vil det ta tid.

Algeta planla lang tid før de visste om produktet ble godkjent for å kunne få salget kjapt i gang. Med Hestdal i spissen så er dette ikke mulig.
bravi
22.04.2018 kl 12:02 3118

Savner en stor og handlekraftig eier i Photocure.
Hva var motivasjonen for å foreslå Egberts til styreformann, var han foreslått av High Seas?

Godt spørsmål som igjen viser hvor handlinslammet alle i og rundt selskapet er. Valgkomiteen klarte ikke å finne styreformann og styremedlemmer. De leide inn konsulenter til å gjøre jobben!!! :)

Jeg har full forståelse for at Grannum R. Sant ikke investerer i Photocure da han er en fagmann innen urologi.

Jeg mener det var klokt å få inn flere amerikanere i styret pga fokuset i USA, men jeg hadde ønsket de var mer endringsvillige og flyttet ledelsen av selskapet til USA: Hadde de hatt eierandeler i selskapet så ville dette vært et smart strategisk trekk. Nå sitter de i to år, tjener gode penger uten risiko og uten å gjøre noe fra eller til.

Det er et utrolig svakt styre og ikke noe bedre eller verre enn forrige styre.
Redigert 22.04.2018 kl 12:12 Du må logge inn for å svare

High Seas og hunter hall ønsket endringer på vårparten i fjor, så er vel de som sørget for at Jan Hendrik Egberts, Johanna Holldack og Gwen Melincoff gikk inn i styret.

"- Jeg ga klar beskjed til valgkomiteen at jeg ønsket en ny styreformann, sier Alexander Hansson. Også den neste største aksjonæren - den australske fondsforvalteren Hunter Hall - ønsket forandring."
https://www.nettavisen.no/na24/solgte-unna-for-millioner-rett-foran-resultatvarsel/3423321249.html
Redigert 22.04.2018 kl 12:14 Du må logge inn for å svare

Det er et faktum at PHO har det beste produktet - personer som har blærekreft vil selvfølgelig etterspørre den beste metoden for å bli frisk - myndighetene gir refusjon - markedet og marginene er store - overskudd er uunngåelig og Pho blir en utbyttemaskin med et stort årlig overskudd - finn feilen !
Redigert 22.04.2018 kl 12:22 Du må logge inn for å svare
focuss
22.04.2018 kl 12:38 3079

MM
Styret og styreformann har en oppgave og det er å ivareta aksjonærenes interesser. Hvem som har ført pennen ved skriving av årsrapportens beretning fra styret skal jeg ikke mene noe om. Uansett så må man forvente at styret og ikke minst styreformann er såpass tilstede at han leser den og står inne for den. Det betyr for meg at styret står inne for å guide negativ EBITDA for 2018. Det betyr at de mener det er i aksjonærenes interesse. Hadde de trengt å gi slik guiding? Absolutt ikke. Hadde jeg vært styreformann ville jeg guidet noe slikt som: Styret forventer basert på nye regulatoriske fordeler at veksten i USA vil holde frem eller øke. I hvilken grad vil vi komme tilbake med når vi får noe erfaring fra hvordan sykehusene vil prioritere BLC Cysview ved behandling av sine pasienter.
Det er slett ikke nødvendig å gå ut med en negativ guiding. Det er faktisk mindre verdifullt en å guide i det hele tatt. Så er det slik at den eneste jeg vet om som potensielt kan være tjent med negativ guiding er vår nye styreformann. Grunnen til det er selvfølgelig at han er ledende partner i et selskap som har som formål å kjøpe seg opp i selskap nettopp som Photocure.

Så vi er der vi har vært lenge. Vi trenger en stor innflytelsesrik eier som kan ta plass i styret.
Redigert 22.04.2018 kl 12:43 Du må logge inn for å svare

focuss, dagens styre har ikke gjort noe annet enn å øke guidingen til forrige styre som var de som først gikk ut med den endrede strategien. Du kan ikke forvente at styret har en guiding og ledelsen har en guiding. Det er Hestdal sin oppgave å presentere et forslag til strategi og så skal styret evt. instruere han, be om å gjøre endringer der de mener dette bør gjøres. Det kan være ting de mener bør underbygges bedre etc. Det er klart at skal de øke veksten i USA og øke organisasjonen så vil det koste penger. De er forpliktet til å varsel om en negativ utvikling i EBITDA når dette blir konsekvensen hvis ikke så bryter de informasjonsplikten. På samme måte som hvis resultatene blir bedre enn ventet så skal de også informere.

Det jeg savner er at selskapet setter seg skikkelige mål for salget og ikke mål som de kan innfri uten innsats.

Hestdal er den som foreslår en ny strategi og legger den frem for styret. Så skal de instruere han og evt. gi Hestdal fullmakt til å sette i gang med planene. Hestdal kan ikke gi styret alt ansvaret i denne saken. Når han setter kunstige lave mål og styret vedtar de så er det ikke noen som kan arrestere han på dette. Hvis man derimot setter litt mer ambisiøse mål og konkrete mål for 2018, 2019 0g 2020 så blir det vanskeligere for Hestdal å slippe unna med en svak utvikling.Her er oppgavene til styret:

9. THE WORK OF THE BOARD OF DIRECTORS

The rules of procedure for the board of directors

The board of directors is responsible for the over-all management of the Company, and shall supervise the Company’s day-to-day management and the Company’s activities in general.

The Norwegian Public Limited Liability Companies Act regulates the duties and procedures of the board of directors. In addition, the board of directors has adopted supplementary rules of procedures, which provides further regulation on inter alia the duties of the board of directors and the chief executive officer, the division of work between the board of directors and the chief executive officer, the annual plan for the board of directors, notices of board proceedings, administrative procedures, minutes, board committees, transactions between the Company and the shareholders and confidentiality.

The board shall produce an annual plan for its work, with particular emphasis on objectives, strategy and implementation. The chief executive officer shall at least once a month, by attendance or in writing, inform the board of directors about the Company’s activities, position and profit trend.

The board of directors’ consideration of material matters in which the chairperson of the board is, or has been, personally involved, shall be chaired by some other member of the board.

The board of directors shall evaluate its performance and expertise annually, and make the evaluation available to the nomination committee.
Redigert 22.04.2018 kl 12:54 Du må logge inn for å svare

Innlegget er slettet
focuss
22.04.2018 kl 14:36 2968

MM
Tror dette må skyldes en misforståelse og at Hestdal har ment at de ikke har inkludert noe salg fra Surveillance i 2020 guidingen da de ikke hadde godkjennelsen fra FDA på tidspunkt for uttalelsen. Det er helt prudent.
focuss
22.04.2018 kl 14:43 2956

MM
De er ikke forpliktet til å guide negativ EBITDA. De vet selvfølgelig at kostnadene øker men de vet ikke hvor mye inntektene øker. Det er jo det vi alle lurer på. Vet de hvor mye inntektene øker så er det vesentlig informasjon som ikke markedet er informert om.

Dette er avhengig av hvordan selskapet selv har informert markedet .Hvis de konkret har guidet markedet og endringer skjer så har de informasjonsplikt.

https://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Regelverk/Boerssirkulaerer-arkiv/4-2003-Retningslinjer-for-selskapers-haandtering-av-informasjon-om-fremtidsutsikter

"Hvis informasjon om budsjetter, fremtidsutsikter mv først er gitt til markedet, kan imidlertid informasjonsplikten etter børsforskriften § 5-2 første ledd utløses ved endringer i de forhold det er informert om. Selskapet skal etter denne bestemmelsen: ”…uoppfordret og umiddelbart gi børsen opplysninger, herunder om endringer i forhold som tidligere er meddelt børsen, som må antas å være av ikke uvesentlig betydning for kursen på selskapets aksjer.”"

https://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Regelverk/Boerssirkulaerer-arkiv/4-2003-Retningslinjer-for-selskapers-haandtering-av-informasjon-om-fremtidsutsikter

Er enig i din kritikk av styreformann, men jeg forstår ikke hvorfor du ikke kritiserer Hestdal som er den som har utformet og planlagt denne strategien og som har laget selve guidingen.
focuss
22.04.2018 kl 17:41 2828

Våre representanter, de som er valgt til å ivareta våre interesser, er de som sitter i styret. Styret burde vise at de faktisk ivaretar våre interesser ved å definere mål for ledelsen dersom ledelsen ikke selv foreslår mål som styret mener er passe ambisiøst.

Jeg mener styret kan definere en målsetning å erobre 20% av det amerikanske markedet i løpet av første 3 år. Det tilsvarer ca halvparten av markedsandelen utskjelte Ipsen klarer i Tyskland og under halvparten av hva PHO klarer i Norden. Innen 5 år bør målet være en markedsandel på 40% som i Tyskland og Norden

Så bør Hestdal gå tilbake i organisasjonen å vurdere hvilke ressurser de trenger for å nå målet. Dersom styret ikke har tillitt til Hestdals argumenter må han vike plass for en annen CEO.
Det bør være mye lettere for PHO å raskt bygge stor markedsandel i USA enn hva det var for PHO/Ipsen i Europa. Dette fordi det i dag foreligger vesentlig bedre og mer overbevisende dokumentasjon enn det gjorde for flere år siden. Virker helt uten mening å bygge stor organisasjon i USA og ha en målsetting om markedsandel i løpet av tre år på under 2%. Ett styre som aksepterer det har vi lite bruk for.
Merlin
22.04.2018 kl 18:07 2803

Guidingen for 2020 omfatter IKKE surveillance. Photocure vil komme med en oppdatering på det, samt en oppdatering på øvrig salg når de vet mer om hvordan refusjonen og den bedrede guidingen på TURBT vil virke.

Det er derfor nødvendig å se prognosen som svært tilbakeholdende. Med den kraftige økningen i salgsstyrken og en forhåpentligvis svært dyktig salsgsleder bør vi se tall langt over den svært forsiktige guidingen til nå.
focuss
22.04.2018 kl 18:17 2786

Jeg synes det nye styret er svært lite tilgjengelig for aksjonærene. Skulle gjerne sett en liste med telefonnummer og mailadresse.
trigger1
22.04.2018 kl 21:34 2667

Ta en titt på note 22 i årsrapporten. Skal si styret og "senior" management sørger godt for seg selv.. Aksjonærverdier er tydeligvis ikke annet enn et kriterium på papiret når det kommer til regulering av ekstragodtgjørelse . Men med fragmentarisk eierstruktur er det dessverre ingen bremser. Og dette kommer til å fortsette. Nitrist.
bravi
22.04.2018 kl 21:55 2633

focuss, kan ikke hjelpe deg med kontaktdetaljer til styrerepresentantene. Kanskje du heller burde kontakte A.H i High Seas som er den største aksjonæren og se om det er mulig å få til noe med han. Hvis det ikke er mulig å få til utskiftninger i styre og valgkomitee kan et alternativ være å blokkere alle forslagene til incentivordninger, opsjoner og forskjellige bonusordninger som styret har foreslått og heller innføre bonusordninger som kun er linket opp mot aksjekursen. Da kan styre og ledelse få en anledning til å vise at de duger.
focuss
22.04.2018 kl 22:31 2601

Markedsandelen som styret guider mot i 2020 burde det være mulig å oppnå med en litt proft lagt opp internett butikk. Vi kunne kuttet mer en halve operasjonskostnadene og godt med overskudd allerede nå. Får håpe noen sier hva de mener om styre og målsetning på GF. De mener de har ett fantastisk produkt som de mener at 98 prosent av kreftpasientene bør klare seg uten. Det henger ikke på greip

Samtidig så synes jeg styreformannens beretning i Årsrapporten er vesentlig mer negativt ladet enn outlook beskrivelsen i kvartalsrapporten. Han har nok passet på å få inn noe tekst som han liker der dersom man ønsker å bremse kursutviklingen.
SørenE
23.04.2018 kl 10:00 2372

Hej Norge
Tak for mange god indlæg :-) syntes at Hestdal får lidt for mange bøllebank,
Det var lidt modigt og frisk gjort at begynde at bygge en organisation op i US selv om alle FDA godkendelser ikke var på plads, vi har været et helt andet sted hvis vi skulle til at bygge en organisation op efter FDA Sullivan. i feb.
Har stor tiltro til produktet og det skal nok vinde frem i US -- ligger et link ind som jeg fandt da jeg søgte lidt -- det har måske været limet ind men positive omtale 26. og 29. januar -- det ved godt hvad der virker i US og hvorfor skal patienterne ikke have den bedste behandling.

http://www.urologytimes.com/bladder-cancer

Akkumulerer lidt igen i dag -- det må briste eller bære til Q1 sent maj -- har i allefald stor tiltro til den nye organisation i US, det kommer før eller senere.
Bonus:
Større lancering af Flexicope US -- Karl Strorch og PHO
Cancermesse i US 5 maj
Brug af flexicope for endetarmskræft -- Karl

Spændende tider
Dansken

Hei Dansken! Har du link til lansering av flexiskope 5 mai?
Redigert 23.04.2018 kl 10:11 Du må logge inn for å svare
SørenE
23.04.2018 kl 10:21 2348

Hej Bente

Det er ikke det jeg skriver -- læs Bonus punkter som selvstændige punkter. -- Trikkere

Kan godt være at jeg husker forket med datoen -- tror det er konference i San Diego, kan ikke lige finde datoen i en skrivende stund, tror at det var dig som henviste til 5 punkter på dagsordenen på Konferenc. i maj.

I øvrig læser jeg dine indlæg med stor fornøjelse :-)

Dansken
SørenE
23.04.2018 kl 10:21 2348

Hej Bente

Dobbelt post
Redigert 23.04.2018 kl 10:22 Du må logge inn for å svare

Okei, ble en liten misforståelse der gitt?

American Urological Association's 2018 Annual Meeting Mai 18 - 21 i San Francisco du tenkte på ja?

Blir spennende å se om lanseringen kommer der

Uansett, mai blir veldig spennende
Redigert 23.04.2018 kl 10:26 Du må logge inn for å svare