Landbrukseiendom kommer plutselig som overraskelse.


https://e24.no/privatoekonomi/i/P9mPmp/europris-arving-maatte-trekke-luksusvilla-til-35-millioner

Hvis en eiendom angivelig er en landbrukseiendom. Og denne angivelig er underlagt priskontroll,
er det jo rart at dette ikke er kjent fra før.

Og hvem igangsetter kostbar husbygging i en da angivelig visshet om at dette kanskje blir en
investering en ikke kan få igjen for ?

Hvor går grensene i det caset her ? Dette burde jo vært spørsmål som for lengst var kjent og
avklart. Hvor har opprinnelig eiendomsmegler vært her ? Takstmann osv. ?

Og hva er angivelig høyeste lovlige landbrukspris i dette tilfellet ?
Er ikke konsesjongrensen flyttet ganske høyt nå ?

Var eiendommen "bare" på 120 mål opprinnelig ? Har det skjedd noe underveis her ?
Redigert 17.09.2019 kl 21:23 Du må logge inn for å svare

Disse reglene er på gli og har vært det en stund. (Odelsretten redusert, konsesjonsgrensa er økt, tidligere 5 mål) Dette er uakseptabel innskrenkining av eiendommsretten at en landeier ikke kan selge til høystbydende.

Mange av landeierne som sitter på disse eiendommene, har selv ervervet eiendommene etter landbrukstakst. Og med det, LANGT under «markedsverdi»

Enkelte vil nok oppleve det «urettferdig» om disse eiendommene over natten blir sluppet fri, og kan selges til høystbydende.

Dette løse seg vel om de selger unna jorda til naboen og kommer under arealgrensa som gjør eiendommen konsesjonsbelagt.
- TWO -
17.09.2019 kl 23:39 365

De får kanskje ikke dele den ? Delingssak ble muligens trukket ? Fordi kanskje forsto at
ikke ville føre frem ?
Var bruket opprinnelig større enn 120 mål ? Hva fins av "landbruksaktige" bygninger ?
Redigert 17.09.2019 kl 23:40 Du må logge inn for å svare

Ja. Samme som det ble urettferdig når eiendomsmarkedet ble sluppet fritt, og folk kunne selge fritt sine leiligheter som ble kjøpt under prisregulering.
Problemet med slike reguleringer er at de blir mindre akseptable over tid. Folk spekulerer i at dammen vil briste, og at frislipp vil komme. Gjelder fritidsbolig med boplikt også. Det vil før eller siden bli frislipp på reguleringer.

Kun tre prosent av Norges areal er dyrkbar mark, og den blir stadig mindre pga. byenes ekspansjon. Mye er også myrjord som slipper ut mye CO2 ved pløying. Bevaring er et nasjonalt hensyn.

Skiller man ut villaen fra resten av eiendommen og selger til en kakse, og marka til nabobonden, så blir det neppe god stemning hvis bonden i fremtiden bestemmer seg for å spre møkk eller kjøre tunge maskiner tett oppi gården. Det er typisk at byfolk kjøper seg villa eller småbruk på landet, for å så klage til kommunelegen og fylkesmannen og gå til søksmål mot naboene pga. lukt, fluer og bråk.

Jeg leser at hun kjøpte eiendommen fra broren i 2013 for 27 millioner. Men overganger innad i familien er vanligvis konsesjonsfrie.