PNOR - PETRONOR ROADMAP 2019 - DEL 3

FkL
PNOR 18.09.2019 kl 08:55 30034

PNOR - PETRONOR ROADMAP 2019

Fusjonen mellom African Petroleum og PetroNor er i Boks og det nye selskapet har mange gode triggere fremover.
https://newsweb.oslobors.no/message/484279

Har forsøkt å se rekkefølgen og ca. når de forskjellige triggerne vil inntreffe.

12.09 - BYTTE AV NAVN TIL PETRONOR E&P / NY TICKER - KLAR
12.09 - TILDELING AV WARRANTS TIL TIDLIGERE EIERE - KLAR
24.09 - NYE HJEMMESIDER FOR PETRONOR E&P - KLAR

XX.XX - SALG AV NOR ENERGY AKSJER FOR Å FINANSIERE LÅN TIL PETRONOR / BØRSMELDING OM OPPTAK AV LÅN PÅ $7MILL
Det er et åpent spørsmål hvordan dette skal benyttes og når dette lånet skal tas opp. Her vil det komme en egen børsmelding når dette blir aktuelt. Tas det opp nå så blir det trolig til en lav salgskurs i forhold om det tas opp etter at eventuelle opsjoner har slått inn. Antallet aksjer som Nor Energy må selge for å finansiere lånet vil også variere ut i fra kurs. Nedsalget kan også være knyttet til spredning på 25%.
http://www.africanpetroleum.com.au/media-centre/press-releases/publication-exempted-document

XX.XX - AVKLARING RESULTAT ETTER BORRING PÅ ROP
Jeg tenker at vi bør få en avklaring på hva er status på ROP i løpet av året, kanskje før Oil & Power i oktober?
https://africaoilandpower.com/
Vil vi ende opp med noen andel av ROP og har Total funnet olje? Det er enn så lenge ikke kommer noen offisiell melding fra verken Senegal eller Total, kun artikler i Upstream.
https://www.upstreamonline.com/live/1834376/senegal-wildcat-disappoints-for-total
Vi vet at Total skal borre i Senegal igjen til neste år og det er spennende å se om også dette er på ROP.
https://www.upstreamonline.com/live/1836510/total-taps-pacific-rig-for-us-gulf-well

09.10 - SENEGAL LANSERER NY LISENSRUNDE PÅ AFRICA OIL & POWER (9-11)
Senegal skal lanserere sin nye lisensrunde og Macky Sall skal motta prisen "Africa Oil Man of the Year award".
https://africaoilandpower.com/2019/07/26/senegal-to-launch-next-oil-gas-licensing-round-in-october-at-africa-oil-power-2019/
Fra tidligere så har har direktør i Petrosen, Mamadou Faye, meldt om at 10 blokker skal legges ut i denne lisensrunden.
https://africaoilandpower.com/2018/09/06/senegal-to-open-10-blocks-for-2019-bidding-round/
Det har også versert andre tall og usikkerhet rundt antallet i andre artikler. Spørsmålet er jo også om inndeling av enklete blokker er endret og hva som skjer med våre blokker.

12.10 - 90 DAGER SIDEN SISTE ENDRING I SENEGAL
Det er å anta at vi vil få et svar på vårt saksfremlegg i ICSID saken mot Senegal innen 90 dager. Når det gjelder Senegal så har det versert mange rykter om løsninger og fordeling av andeler. Det blir spennende å få en fasit.
"July 19, 2019 - The Claimant files a memorial on the merits."
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/17/38
En slags avklaring må jo også komme før AOP messen.

19.10 - 90 DAGER SIDEN SISTE ENDRING I GAMBIA
Det er å anta at vi vil gi et svar på deres saksfremlegg i ICSID saken mot Gambia innen 90 dager. Det blir også spennende å se hva slags rolle BP får uansett om det blir løsning eller ikke.
"July 12, 2019 - The Respondent files a counter-memorial on admissibility, jurisdiction and the merits."
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/18/24

30.11 - ANTATT FRIST FOR SPEDNING PÅ 25% AKSJER TIL FOLKET
Selv om selskapet melder om at det er et ønske om rask oppnåelse av 25% spredning fra Oslo Børs' side så vil jeg anta at vi her snakker om opp mot 90 dager. Uansett vil det først komme en plan og så vil nok den praktiske delen ta noe tid. I og med at det ikke er kalt inn til en EGM så er foreløpig emisjon utelukket og da holder jeg en knapp på Warrants :)
https://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Notering/Aksjer-egenkapitalbevis-og-retter-til-aksjer/Oslo-Boers-og-Oslo-Axess/Vilkaar-for-notering
https://newsweb.oslobors.no/message/483688

XX.XX - AVKLARING PETRONOR OPSJONER I NIGERIA
I løpet av året så vil vil også måtte få en avklaring på om vår opsjon i Nigeria slår inn. Er det denne vårt "interne lån" på $7mill skal benyttes til?
https://newsweb.oslobors.no/message/473270

31.12 - FRIST FOR OMGJØRING AV WARRANTS TIL AKSJER
Alle som hadde aksjer ved børsslutt 24. april 2019 har Warrants i likt antall aksjer de hadde ved dette tidspunktet. Disse blir enten omgjort til nye aksjer ved løsning enten i Gambia eller i Senegal eller slettet ved utgangen av 31.12.19. Det kan være slik at innløsning av Warrants er PetroNor's planlagte løsning for å nå en spredning på 25%.
https://newsweb.oslobors.no/message/474113

Hva betyr partnerskapet med Petronor for våre saker og ikke minst hva kan Adbu Dhabi bringe til bordet både for disse sakene og som styrke for selskapet i fremtiden? Her kan det komme pakkeløsninger og betydelige triggere på rekke og rad. Uten tvil en av de mest spennende aksjene ut året.
Redigert 02.10.2019 kl 14:12 Du må logge inn for å svare
FkL
20.09.2019 kl 22:25 3968

Nå har jo jeg både askjer og Warrants og kommer godt ut uansett løsning før eller etter 31/12, men når Jens i egen selskapsmelding hevder at de har jobbet effektivt under ventetiden og at det er realistisk at Warrants kan slå inn før 31/12 så er det fasit. Vi må jo i tillegg tro at han snakker om våre. Han hadde i ikke behøvd å hevde dette og strekker seg mye lengre enn nødvendig. Jeg har tro på at våre Warrants slår inn. Husk vi trenger ikke både Gambia og Senegal, kun en av dem.

The delay to the completion has not been time wasted as we have made good headway in regard to these items. Whilst we appreciate concern with regards to the conditional warrant timeframe associated with the merger, we reassure shareholders that the work we have done to date with PetroNor supports our view that the timeframe remains realistic.

https://newsweb.oslobors.no/message/483740

Meanwhile, African Petroleum is also under pressure over its claim to retain operatorship of Senegal’s Casamance Deep block, where it has also reserved rights and where several players are waiting in the wings to either step in or partner the company in a deal.

https://www.upstreamonline.com/weekly/petronas-expands-in-senegal/2-1-396902

Redigert 20.09.2019 kl 23:12 Du må logge inn for å svare
oivindl
20.09.2019 kl 23:11 3911

Det burde i så fall bety et løft i aksjekursen.
Ved et forlik feks i januar i stedet for i år, unngår man jo en potensiell utvanning. Det er utvilsomt det beste for dagens aksjer.

Uansett hva dere sier her på forumet, så synes jeg at Petronor er sein å få opp hjemmesiden sin. Sein å komme med nyheter.
Kan være at dette er strategiske beslutninger gjort av Petronor, men det blir litt useriøst når de allerede har sagt at de kommer med positive meldinger etter fusjonen som allerede er fullført.
FkL
20.09.2019 kl 23:15 3916

Det blir et fint løft uansett dersom det kommer en deal. Mulig litt bedre etter enn før på grunn av aksjene, men jeg tror denne marginen blir liten.
Redigert 20.09.2019 kl 23:28 Du må logge inn for å svare
FkL
20.09.2019 kl 23:43 3858

Nå tror jeg ikke akkurat at det var hjemmesiden de siktet til under parolen «swiftly» og jeg tror den er så enkel å få opp at her må det ligge noe strategisk bak. Dog er jeg enig at det virker useriøst å ikke ha den på plass til børsnotering og selskapspresentasjonen, det tror jeg ikke de hadde gjort om det ikke var nødvendig. I alle fall må det virke slik for alle utenforstående. Når det gjelder våre opsjoner så må vi nok ha litt tålmodighet, jeg mener i alle fall at vi fremdeles er innenfor swiftly, men det er klart subjektivt.
Redigert 20.09.2019 kl 23:44 Du må logge inn for å svare
FkL
21.09.2019 kl 11:21 3672

De gamle hjemmesidene til APCL er fremdeles aktive og en interessant observasjon er at vi fremdeles ikke har byttet navn i England eller på Cayman Islands og at begge våre ICSID-saker er knyttet til disse britiske selskapene.

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/07019697

Claimant(s)/Nationality(ies): African Petroleum Senegal Limited (British)

https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/18/24

https://www.datocapital.ky/companies/African-Petroleum-Senegal-Ltd.html

Claimant(s)/Nationality(ies): APCL Gambia B.V. (Dutch), African Petroleum Gambia Limited (British)

https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/17/38

https://www.datocapital.ky/companies/African-Petroleum-Gambia-Ltd.html

Hva kan være årsaken til at disse navnene ikke er endret? Venter vi på godkjennelse fra landene og er dette en del av forhandlingene? Eller er bare alt dette nå på hold i påvente av forhandlinger og løsninger?
Redigert 21.09.2019 kl 12:32 Du må logge inn for å svare
HP17
21.09.2019 kl 13:25 4004

Det hadde passet perfekt om det kom på plass en avtale med Senegal eller Gambia i løpet av oktober og deretter warrants innen 31.12.19.
Det som er sikkert er at PetroNor er i en helt annen forhandlingspossisjon med Adbu Dhabi på laget. At det kommer et forlik i de to landene og at PetroNor beholder lisensene er jeg rimelig sikker på, om alt dette skjer innen 31.12.19 derimot er mer usikkert.
FkL
21.09.2019 kl 13:47 3971

Litt synd hvis det blir etter. Det blir jo et tap for alle gamle i APCL og ikke minst så er det mange som har satset på bare warrants. Jeg holder derimot en knapp på at det går i boks. Oktober bør gi noen svar.
Funlight
21.09.2019 kl 15:06 3909

JP vil også ha med flere i ledelsen store fordeler av at warrants innløses. Det er rimelige å anta at det er tilstrekkelig grunn til å jobbe for at det skjer.
Redigert 21.09.2019 kl 16:01 Du må logge inn for å svare
FkL
21.09.2019 kl 15:10 3898

Absolutt og vi må ikke glemme at vi er avhengige av å oppnå 25% eierandel til folket. Garantert i løpet av året. Det vil jo også kunne løses med Warrants.
Redigert 21.09.2019 kl 15:11 Du må logge inn for å svare
barts
21.09.2019 kl 16:53 3811

Om man ville gøre indsats for at få warrants var en beslutning man traf tidligere i år da fusionen skulle besluttes ved EGM - den indsat gjorde jeg og jeg har nu disse warrants som enten bliver gode penge eller 0 værd, alt efter om de indfris senest 31/12-19.
Da er kursen og dens udvikling resten af året reelt lidt ligegyldig nu og her. Er med på at jo højere kurs jo mere bliver warrants værd HVIS de indløses.

Derimod er det en anden indsat nu og her om man vil spille på en kurs udvikling - som med alle andre aktier.

Jeg har valgt at spille på begge og har både warrants og aktier i stort tal, og sidder helt stille i båden - under om warrants slår ind eller ej, får jeg en god gevinst på de aktier jeg har i dag enten nu i 2019 eller 2020.

FkL
21.09.2019 kl 17:26 3775

Har gjort akkurat de samme vurderingene og sitter med både warrants og aksjer. Tror på begge :)
thief
21.09.2019 kl 17:31 3757

Ja takk,begge deler🙂Ingen tvil om at forlik vil komme,så da blir det god gevinst på aksjene.Kurser mellom 2 og 3kr burde være en realitet innen jul!
Adamek
21.09.2019 kl 19:11 3653

Jer har vært, og er veldig optimistisk, som thief, og har og kursmål 3-4 i første omgang. Og, jeg sitter også på både aksjer og warrants.
Når det gjelder den artikkel som jeg kommenterte i går, virker det som om journalisten kan ha misset noe på "notatene". Hele artikkelen virker noe usammenhengende. Men mitt syn.

Angående tidsbruk angående nye meldinger, tror jeg det kan ha noe med disse som har sakene i både Gambia og Senegal.
Alle skal ha en mening om det som foregår, så det kan vel bli disputter om standpunkter og formuleringer. (bare å se på de representanter vi har her på berget innen politikken). Og det er politiske avgjørelser som skal tas.
Men som thief påpeker: PNOR har med sikkerhet "bearbeidet" motpartene hele veien, også under fusjonsarbeidet.
Og de lisenser som er disputt om, tror nå jeg var et viktig argument for fusjonen mellom Petronor og APCL.
Da vil det være utrolig om det ikke er kommet positive meldinger til Petronor om lisensene, under fusjonsprosessen.

Da gjenstår kun å få dette inn i formelle former. Og det må skje før de kan gå ut til aksjonærene med dette.

FkL
22.09.2019 kl 09:03 3405

I oktober så skal Senegal lansere minst 10 nye letelisenser. Det ryktes at det er snakk om 9 offshore og en onshore. Jeg forstår derimot ikke hvor de nye offshore lisensene skal legges ut da så og si alle på både grunt og dypt vann er delt ut allerede. I tillegg er alle lisensene som stekker seg over folden lisensiert bort. Så hva er igjen?

Oppdeling av eksisterende lisenser? Det har kommet arealkrav i den nye oljeloven, men vil det være mulig å dele opp allerede tildelte leteblokker?

Dypere vann? Disse vil jo være dyrere å utvinne og trolig befinne seg i mindre prospektive områder.

https://www.spectrumgeo.com/wp-content/uploads/Fig1.png

Noen andre som har noen tanker rundt dette?
Adamek
22.09.2019 kl 12:47 3228

Mener du PNOR er i betraktning her ? På ny, eller "oppdelt lisens ?
FkL
22.09.2019 kl 13:45 3170

I utgangspunktet ikke da ingen av våre nåværende leteblokker er større enn de krav som er satt i den nye oljeloven. I sammenheng med oppdeling så tenker jeg på andre blokker som ikke oppfyller de nye kravene og er for store. Dog er det ikke bare bare å reversere dette uten noen form for kompensasjon for de som i dag innehar blokkene.

9 nye offshore blokker må jo ligge et sted og spørsmålet er jo om det i det hele tatt finnes mer areal utenfor Senegal som ikke allerede er lisensiert bort og som til samme tid kan være prospektivt. Her tenker jeg kanskje at FF eller andre her inne mulig kan mene noe.

Hvorvidt vi blir berørt av denne lisensrunden er jo også et åpent spørsmål, men da handler det nok ikke om oppdeling.
Redigert 22.09.2019 kl 13:46 Du må logge inn for å svare
Warom
22.09.2019 kl 13:53 3155

Når total fikk sin litt spesielle avtale på UDO så var de allerede alt for store innenfor ny oljelov. Disse(dvs både udo nord og sør) er enorme og vil nok reduseres til maks 10000 km2 PR lisens. I tillegg så ble SOSP redusert for noen år siden(mener det var 2014, men her tar jeg det på husken). Det ligger derfor enda enorme arealer utenfor Senegal på ultradypt vann, og disse er det nok som blir delt opp(tenker jeg) og vil bli utlyst i den nye runden.
FkL
22.09.2019 kl 14:09 3139

Ja, jeg tenker også at det må være snakk om områdene utenfor dagens lisenser og på dypere vann, men jeg ser ikke for meg at disse lisensene kommer til å være like attraktive som de som ligger opp langs folden?
Warom
22.09.2019 kl 14:11 3142

Nå er det jo slik at Total ville ha UDO, så helt uinteressante er de nok ikke. Hva fremtidens kostnader/boreteknologi vil vise vet vi jo ikke, men jeg tenker jo det samme, de burde ikke være like interessante, men det kan jo være at seismikk viser noe annet.
Warom
22.09.2019 kl 14:21 3124

I tillegg har BP/Kosmos gitt tilbake områder tilsvarende to lisenser.

Syns det er veldig interessant om det er 9+1, da bærer det preg av at ikke SOSP er medregnet. Vi husker jo tidligere at dusinet ble brukt på antall, nå ser det altså da ut til å være 9, pluss en onshore.
Warom
22.09.2019 kl 14:23 3130

Following the expiry of Total’s Technical Evaluation Agreement for the Ultra-Deepwater area in Senegal in March 2019, there will also be acreage opportunities here, both to farm-in to the acreage that Total is to acquire as a full PSC, and also via a potential licensing round that is anticipated to be launched at some point following the passage of the new Petroleum Code.

https://www.enverus.com/blog/african-bid-round-bonanza/
Warom
22.09.2019 kl 14:30 3124

Likte godt 9+1. På denne tiden i fjor gikk Senegal ut med en runde på 2 lisenser (den SOSP var på) + de planla de en ny med 10 lisenser.

Her er den på 9+1:
https://www.petroleumafrica.com/senegal-plans-licensing-round/

Og her er den med SOSP:
https://oglinks.news/senegal/news/offers-two-blocks


9+1 nå gir gode indikasjoner på at SOSP ikke er med :)
Warom
22.09.2019 kl 14:31 3127

Nå er det vel kanskje nok fra min side i dag ;)
Det er bare å kjøre debatt :)
FkL
22.09.2019 kl 15:00 3093

Personlig så tenker jeg at når Total fikk inn sin klausul på ROP i ettertid, så fikk nok Senegal opp øynene og det gjør nok at SOSP ikke sitter så løst allikevel. Jeg tenker i tillegg som deg at 9 er et fint tall. Det er jo ikke så lenge til vi får fasit heller.
Warom
22.09.2019 kl 15:40 3068

Ja, når det er så enkelt som dette :)
FkL
22.09.2019 kl 15:42 3057

Bare for å oppsummere hvis noen ikke fikk med seg konklusjonen; 9 nye offshore ultra deep lisenser, 1 onshore og SOSP ikke med.... tror vi.
HP17
22.09.2019 kl 15:53 3047

Oktober blir en meget spennende måned for PetroNor.
Stor sannsynlighet for at brikkene endelig faller på plass og warrants blir innløst.
thief
22.09.2019 kl 18:40 2889

Ikke lenge til fasit nei🙂Er faktisk bare neste uke igjen,så går vi inn i oktober,og ikke umulig vi allerede til uka får greie på hvilke lisenser som er med i denne runden.Er overbevist om at sosp ikke er med,og da burde svaret være gitt,om hva som skjer med den.Siden de ikke har gått noe videre med den tenderprosessen de startet på sosp for ca 1 år siden,så tror jeg det har med petronor sin fusjon å gjøre🙂Meget spennende dager og uker forran oss.
FkL
22.09.2019 kl 21:08 2708

Dette blir utvilsomt spennende å være med på. Det er flere kilder som sier 10.

https://africaoilandpower.com/2018/09/06/senegal-to-open-10-blocks-for-2019-bidding-round/
Redigert 22.09.2019 kl 21:11 Du må logge inn for å svare
tuja
22.09.2019 kl 21:15 2693

Det drar seg til. Flotte observasjoner av gode skribenter. :)
Warom
23.09.2019 kl 08:04 2406

Ja det blir veldig spennende. Den er jo opprinnelig planlagt uten SOSP og om det stemmer at det blir 9+1 så bør den også være uten. Om ikke vi ser SOSP der så er det nok stor sannsynlighet for at de benytter sjansen til å kjøre den alene, slik de la opp til omtrent samtidig som vi og Petronor startet samtaler. Det var nok ikke tilfeldig at de gjorde det slik, da det gir de langt bedre kontroll til å kjøre et forlik samtidig som de tar inn en foretrukket partner uten å bryte ny oilcode. Her er meldingen fra den gang:

https://oglinks.news/senegal/news/offers-two-blocks

Senegal Offers Two Blocks
Oct 09, 2018 Petroleum Africa
Senegal Offers Two Blocks
Petroleum Africa
Tuesday, October 9, 2018

Senegal’s state-run oil and gas firm, Petrosen, announced that a licensing round for two blocks has been launched. The licensing round coversthe Senegal Offshore South and Deep Offshore Senegal blocks.

Oil and gas companies have been invited to send their applications to the Senegalese Ministry of Petroleum of Energy and have until October 31to submit them. It should be noted that one of these blocks, the Senegal Offshore South block,is the subject of a dispute between the government and African Petroleum.

“In the oil code that we are drafting and which we have adopted, this is what we have will take on as a step forward – and that is to say that the blocks will be assigned by tender,” said President Sall, according to a report by Agence de Presse Sengalese.

*In addition to the invitation to bid on the two blocks, the country plans to offer up a bid round for 10 blocks in Q1 or Q2 2019.*


FkL
23.09.2019 kl 09:08 2261

Ja, er den ikke med på lanseringen så er det et veldig tydelig signal på at noe pågår på SOSP.
thief
23.09.2019 kl 09:13 2230

Med ledelsens uttalelser i minne,er nok neppe sosp med🙂De kan ikke uttale seg slik de har gjort,uten å ha god kontroll. Og petronor virker ikke som noe bingoselskap!Tror vi blir rikelig belønnet med å sitte her.At det selges så lavt som nå,er vel pga veldig utålmodige sjeler🙂
Warom
23.09.2019 kl 10:08 2130

Nabolisensen til ROP :)

https://www.upstreamonline.com/exploration/senegal-probe-firms-up-yakaar-find/2-1-676137

Senegal probe firms up Yakaar find
Appraisal well on giant gas discovery off Senegal hits 30 metres of net pay

23 September 2019 6:39 GMT UPDATED 23 September 2019 6:39 GMT
by Josh Lewis
An appraisal well on the BP-operated Yakaar discovery has confirmed a “world-scale” gas resource off the coast of Senegal.

Joint venture partner Kosmos Energy revealed Monday the Yakaar-2 well had reached a depth of 4800 metres and intersected about 30 metres of net gas pay in similar high-quality Cenomanian reservoir to the Yakaar-1 discovery well.

Yakaar-2 was drilled in a water depth of 2500 metres using the Valaris DS-12 drillship, roughly nine kilometres from Yakaar-1 and Kosmos said the results proved up the southern extension of the field.

“The Yakaar-2 appraisal well demonstrates the scale and quality of the Yakaar resource base,” Kosmos chief executive Andrew G Inglis said.

“Senegal is one of the fastest growing economies in the world and Kosmos is excited to be working alongside BP and Petrosen to support the country’s growing energy needs.”

Kosmos said in Monday’s announcement that the results underpinned its view the Yakaar-Teranga resource base was “world-scale” and had the potential to support a liquefied natural gas project.

The Yakaar and Teranga discoveries have previously been estimated to hold between 10 trillion and 25 trillion cubic feet of gas in-place.

The partners are expected to take a phased approach to the development, with the first phase to provide domestic gas and data to optimise the development of future phases which could see gas exported.

The Valaris DS-12 drillship will now move to drill the Orca-1 well for BP and Kosmos off Mauritania.
tuja
23.09.2019 kl 10:16 2103

Burde ikke bli noe mindre interesse for PetroNor etter dette. Er rimelig trygg på at det snart meldes en avtale iht SOSP. :)