BørsXtra: NAS - reelt etter spansk tull?, Spetalen i tank, laks


NORWEGIAN AIR: Bør det egentlig nevnes at et spansk nyhetssted på nytt hevder at IAG ønsker å kjøpe opp Norwegian til kurs NOK 70-85? Dette er andre gangen OK Diario har gått ut med slike detaljerte påstander, sist gang ble dette avvist av IAG. Aksjekursen steg i går raskt med over 10% da artikkelen ble kjent. Også en annen spansk aktør har tidligere hevdet å ha hatt innsikt om kommende bud uten at dette har materialisert seg. Denne gangen bygger OK Diario sin artikkel i stor grad på at forlengelsen av obligasjonslånet gjør at et stort hinder for bud ble fjernet. Det gjør imidlertid artikkelen mer tvilsom da obligasjonslånet etter det redaktøren oppfatter har en såkalt change of control klausul der den enkelte obligasjonseier kan forlange lånesummen tilbakebetalt til viss overkurs innen 60 dager etter at noen har kjøpt opp Norwegian. Ergo vil en oppkjøper ikke automatisk kunne nyttiggjøre seg låneforlengelsen. Man vet aldri hva som skjer – IAG har for ikke mange månedene siden vært interessert - , men er den spanske artikkel heller ikke denne gang korrekt så anbefales Finanstilsynet sjekke om det er visse aktører som stadig tjener gode penger på disse. Her kan du for øvrig følge Xtrainvestors NAS-kanal https://www.xtrainvestor.com/channel/nas

LAKSEPRISEN FALLER: Det er dramatisk om lakseprisen holder seg på NOK 40 per kilo i flere uker, mener Pareto. Produksjonskostnaden for en kilo laks ligger i snitt på NOK 38 og noen aktører vil tape penger på dette nivået, f.eks i Hordaland som har hatt historisk høyere kostnader. Høyt slaktevolum pga god vekst hos laksen og fordi man heller slakter enn å avluse presser prisen ned. I fjerde kvartal antar Pareto at prisen skal opp til NOK 60 per kilo igjen grunnet mindre nødslakting. (FA)

KUTTER HELE LAKSESEKTOREN: Nordea kutter lakseprisforventningene for 2020-2021 til NOK 57 per kilo, nedgraderer alle lakseaksjene foruten Bakkafrost (fortsatt hold) og kutter kursmålene for flere av aksjene. Salmar nedgraderes fra kjøp til selg, nytt kursmål NOK 380 (495). Norway Royal Salmon nedgraderes fra kjøp til hold med kursmål NOK 230. Mowi nedgraderes fra hold til selg med nytt kursmål NOK 185 (230). Lerøy Seafood nedgraderes fra kjøp til hold med kursmål NOK 75. Grieg Seafood nedgraderes fra kjøp til hold med kursmål NOK 140. Austevoll Seafood nedgraderes fra kjøp til hold med kursmål NOK 125. Salmones Camanchaca nedgraderes fra kjøp til hold med kursmål NOK 90.

SPETALEN I TANK: Øystein Stray Spetalen er blitt en av Okeanis Eco Tankers’ største aksjonærer via sitt Tycoon med 286.433 aksjer. I Okeanis eier den greske Alafouzos-familien over 50 prosent av aksjene og rederiet blir ansett som en oppkjøpskandidat. Shippinganalytiker Eirik Haavaldsen i Pareto viser til at selskapet har en klausul i vedtektene om at det vil begynne å selge skip og forberede en nedleggelse dersom det handler på stor rabatt målt mot den verdijusterte egenkapitalen i 2021. Pareto har et kursmål på NOK 100. (FA)

…. Red.anm: Iht Okeanis nettsides aksjonæroversikt er ikke Spetalens inngang helt fersk – han har vært inne minst siden slutten av august ettersom Tycoon var oppført per 1.september og oversikten oppdateres månedlig.

Q-FREE: SB1M oppgraderer aksjen fra nøytral til kjøp, kursmålet økes til NOK 8,5 (7,5).

THE FED MÅTTE INTERVENERE: Den amerikanske sentralbanken måtte for første gang på over 10 år intervenere i pengemarkedet ved å injisere USD 53 milliarder for å lindre fundingpress i det kortsiktige lånemarkedet. Kostnaden ved å låne cash over natten via tilbakekjøpsavtaler (repos) steg over 4 ganger til 10 prosent tirsdag morgen før sentralbanken grep inn. Sentralbanken låner ut penger via injeksjonen og mottar statsobligasjoner og andre verdipapirer som sikkerhet. De annonserte videre planer om å injisere ytterligere USD 75 milliarder i dag. Markedsaktører mener stadig lavere bank-reserver, økt opplåning av staten samt skattebetalinger ligger til grunn for presset i markedet.

LPG: Pareto øker kursmålet i Avance Gas til NOK 38 (35) og i BW LPG til NOK 54 (52). Kjøp gjentas på begge.

AKER SOLUTIONS: Exane oppgraderer aksjen fra hold til kjøp, kursmålet kuttes til NOK 34 (43).

OCEAN YIELD I DAG: Ocean Yield kommer til oss live i dag kl 1300. Selskapet har investeringer innen tankskip, produkttank, containerskip, kjemikalieskip, tørrbulk, supplyskip mm og her kan du få veldig interessante betraktninger om ulike segment. Sendingen går live i vår Facebook-gruppe Børsforum samt på Xtrainvestors side på Facebook. I etterkant vil opptaket også være tilgjengelig inne på xtrainvestor.com og vår YouTube-kanal.

BØRSXTRA…. når daglig over 20.000 personer. Mottar du den ikke allerede per mail? Da bør du legge inn emailadressen din her: https://bit.ly/2ULE5Op - du kan til
enhver tid avmelde deg ved å klikke på lenke i mottatt mail.

Disclaimer: The Information is based on information obtained from public and non-public sources that Xtrainvestor believes to be reliable but which Xtrainvestor has not independently verified, and Xtrainvestor makes no guarantee, representation or warranty as to its accuracy or completeness. Xtrainvestor, its holding company or staff in Xtrainvestor may perform services for, solicit business from, hold long or short positions in, or otherwise be interested in the investments (including derivatives) of any company mentioned in the publication or report. The Information is not an offer to buy or sell any security or other financial instrument or to participate in any investment strategy. No liability whatsoever is accepted for any direct or indirect (including consequential) loss or expense arising from the use of the Information.
Herman*
18.09.2019 kl 12:00 465

Det bør være mulig å få klarhet i om obligasjonseierne har en change of control klausul som gjør at de kan kreve lånet innløst ved et oppkjøp. Men så er saken den at det ikke vil være mange som vil ut av en super lukrativ obligasjon hvis en gigant som AIG overtar skuta. Så hele problemstillingen blir feil. Et oppkjøp vil drive kursen i obligasjonen over pari, og folk som vil ut kan selge den i markedet.
Redigert 18.09.2019 kl 12:09 Du må logge inn for å svare