Klar lykkes i dag gratulere


Det blir stor produksjon.
2209
18.09.2019 kl 12:36 213

Den burde ha pasert 20kr
Redigert 18.09.2019 kl 12:36 Du må logge inn for å svare
2209
18.09.2019 kl 13:01 195

Klarias VD Scott Boyer sade:
–Vårt ledande projekt KL-00119 utvecklas mot marknadsregistrering i god takt. Baserat på tidigare klinisk data har KL-00119 potential att möta de viktigaste medicinska behov som finns inom migränbehandling och som idag inte är mötta. Därför förväntar oss en toppnivå för den årliga globala försäljningen av KL-00119 om ca 300 miljoner USD, baserat på vår målproduktprofil och den nuvarande marknaden. Dessutom står vi fast vid vår tidslinje om marknadsgodkännande för KL-00119 i början av 2022 i både EU och USA.
2209
18.09.2019 kl 14:38 177

Klaria meddelar om framsteg inom de två ledande projekten samt ger en finansiell uppdatering
Klaria meddelar idag att viktiga framsteg uppnåtts under vintern och våren inom bolagets två ledande projekt, Sumatriptan Alginate Film (KL-00119) samt Epinephrine Alginate Film (KL-01401). Alla projektaktiviteter under 2018/2019 har framgångsrikt avslutats enligt plan i bägge projekten. Som en konsekvens av dessa framsteg förväntas i 2019 en utbetalning om 10,5 MSEK från EUs Horizon 2020-program för KL-00119 projektet samt en milstolpebetalning från samarbetspartnern Purdue Canada/ Mundipharma för KL-01401 projektet. Klaria meddelar också att bolaget har stärkt sin finansiella position genom en icke-utspädande finansiering i form av en kreditfacilitet om upp till 15 MSEK.
Klarias ledande projekt för utveckling av Sumatriptan Alginate Film (KL-00119) har visat upp betydande framsteg under 2019. Allt prekliniskt och formuleringsrelaterat arbete är nu framgångsrikt färdigställt, och tillverkningen av kliniskt material till den sista kliniska studien innan marknadsregistrering har inletts. Därför står den tidigare presenterade tidsplanen med färdigställande av kliniska studien under 2020 fast. Klaria förväntar sig också att den andra halvan av anslaget från EUs Horizon 2020-program om 21 MSEK kommer att erhållas under Q4, 2019. Därutöver har Klaria nu framgångsrikt färdigställt den internationella patentansökningsprocessen för att kunna skydda KL-00119 på samtliga viktiga marknader: USA, EU, Kanada, Kina, Japan, Sydkorea, Australien, Nya Zeeland, Brasilien, Mexiko, Israel, Indien och Ryssland.

Klarias VD Scott Boyer sade:
–Vårt ledande projekt KL-00119 utvecklas mot marknadsregistrering i god takt. Baserat på tidigare klinisk data har KL-00119 potential att möta de viktigaste medicinska behov som finns inom migränbehandling och som idag inte är mötta. Därför förväntar oss en toppnivå för den årliga globala försäljningen av KL-00119 om ca 300 miljoner USD, baserat på vår målproduktprofil och den nuvarande marknaden. Dessutom står vi fast vid vår tidslinje om marknadsgodkännande för KL-00119 i början av 2022 i både EU och USA.

Klarias projekt som har kommit näst längst, Epinephrine Alginate Film (KL-01401), i samarbete med Purdue Canada/Mundipharma utvecklas också enligt plan. Klaria förväntar sig att erhålla en milstolpebetalning från Purdue Canada/Mundipharma för projektet under det andra halvåret 2019.

För att stärka bolagets finansiella position tills dessa två betalningar erhålls har Klaria erhållit en icke-utspädande finansiering i form av en kreditfacilitet om upp till 15 MSEK från ett svenskt investerarkonsortium.

Scott Boyer fortsätter:
–Vi är även glada över att kunna presentera denna icke-utspädande finansiering som kommer att ta oss igenom detta viktiga år på ett komfortabelt sätt. Under denna period kommer vi att nå avgörande milstolpar för värderingen av våra två ledande projekt. Vi välkomnar våra nya investerare i Klaria AB.

Idag har Klaria även publicerat en presentation på sin webbplats som erbjuder mer detaljerad information om det nuvarande icke uppfyllda medicinska behovet inom migränbehandling, marknadspotentialen för Sumatriptan Alginate Film samt positioneringen av produkten på den globala migränmarknaden.

Presentationen kan nås direkt via denna länk.

LADDA NER SOM PDF
2209
18.09.2019 kl 15:25 1

Innlegget er slettet av 2209
2209
18.09.2019 kl 21:27 126

Sjekk denne juvelen.