Cruiseturistskatt kan være greit.


https://www.vg.no/reise/i/8mWOEW/cruisereder-torstein-hagen-vil-ha-turistskatt?utm_source=vgfront&utm_content=row-7

Jeg er enig med Torstein Hagen her. Men hva avgiften skal gå til bør rammes inn. Slik at vi unngår utsklidning her.
Toaletter bør gjøres gratis. Parkeringsplasser innpasses diskret i landskapet. Og det kan gå til utsiktsplattformer, stenlagte stier osv.
I det hele tatt infrastruktur som bidrar til å forbedre og tilrettelegge turistproduktet.

Om turister som kommer pr. vei også skal betale, er jeg litt mer usikker på. Vi må tenke over hvordan vi oppfattes
ute blant turister. Kanskje se på sånt litt senere. Ting må balanseres. Ikke bli for grådig. Tenke over hvorledes ulike
betalingspåbud oppfattes. Og ikke bry turistene i utide med mange småbetalinger. En turist har ferie, og vil slippe å
tenke penger hele tiden. Lær av Club Med, hvor alt er dekket, og det er pengefritt på resorten.
Redigert 18.09.2019 kl 23:42 Du må logge inn for å svare