COV-Norne med kjøpsanbefaling og kursmål kr. 90,-


Norne har kommet med en ny analyse før Q1 rapporteringen den 26/4. Kursmål er fortsatt kr. 90,- og de forventer en omsetningsvekst på 7%. Den store triggeren for COV vil være lanseringen av kunstig intelligens i 2. halvår og det viktigste vil være hva selskapet sier om fremdriften innen et område som kan mangedoble omsetningen for COV i løpet av noen år. I Q1 2017 hadde COV et underskudd på MSEK 3,4 og jeg tror at resultatet for Q1/18 blir vesentlig bedre. Dette begrunnes med sannsynlig omsetningsvekst, men det viktigste er at COV nå er over i utviklingsfasen for kunstig intelligens. Dvs at kostnadene/investeringene de nå har vil i stor grad bli balanseført og ikke direkte kostnadsført over resultatregnskapet slik det ble i 2017. Med en antatt utviklingskostnad på MSEK 5-6 per kvartal bør COV med noenlunde samme kostnadsbilde for øvrig oppnå et positivt resultat. Jeg tror at det vil være en faktor som kan gi COV en etterlengtet opptur.
bulleye
24.04.2018 kl 12:37 1330

Kan for øvrig nevne at Norne i 2020 forventer en omsetning på MSEK 160 (en dobling fra 2017) et resultat før skatt på MSEK 66. For 2022 er estimatet en omsetning på MSEK 202 og et resultat før skatt på MSEK 80. Med en slik vekst bør COV kunne forsvare en P/E på minimum 25. Basert på en skatt på 20 % skulle det tilsi en kurs på kr. 200,-. Potensialet i COV er enormt og enten får vi være med på en eventyrlig vekst ellers så blir de kjøpt opp. La oss håpe at oppkjøpet drøyer til omsetningen blir fordoblet og overskuddet er lik dagens omsetning!