Faktorfondet Harvest

alain
24.04.2018 kl 15:07 2413

Dette fondet har jeg IKKE tro på. Fondet er lite robust mot markedsnedgang dvs det faller
mer enn andre fond og kommer senere tilbake når markedet snur. Det er ingen valutasikring.
Fondet er kraftig ned i 2018. Har selv 12 fond hvorav Faktorfondet Harvest er det dårligste så langt i 2018.

Du har altså ingen tro på et fond du er investert i?

Harvest har jo ikke vist noen som helst resultater foreløpig. De har levert svakt, men prøver altså å fortelle markedet at de leverer noe annet og mer sofistikert enn et gjennomsnittlig aksjefond. Simpson føler at Harvest enten begynner å levere kvalitet eller revurderer sine reklameannonser.

Eric