Begår Norge og Equinor en strategisk feil på havvind ?


https://www.dn.no/energi/equinor/olje/havvind/equinor-sammenligner-doggerbank-med-de-store-oljefeltene-dette-tar-oss-opp-i-tetsjiktet/2-1-675521
https://www.dn.no/kommentar/havvind/vindkraft/norsk-industri/hadde-man-ikke-visst-bedre-kunne-man-tro-at-landet-hadde-funnet-noe-a-leve-av-etter-oljen/2-1-673893

Lønnsomhetsstrukturen ser annerledes ut for havvind enn for olje og gass.
Pga. ACER har vi ikke gode rammebetingelser på havvind i Norge. Med ACER er det ikke fri eksportpris.

Prosjekter som Doggerbank er både kapitalkrevende og kompetansekrevende. Det er ikke mange selskaper
i Europa som kan gi seg i kast med prosjekt som Doggerbank.

Er det riktig forstått at varigheten av investeringen er 50 år, og garantert 45-46 øre (2012 kr el. £.) pr. kwh de første 15 år ?
Og en årlig strømproduksjon på ca 12,2 TWh. Kan en ta det en vil de siste 35 år ?

Kunne ikke Equinor heller snudd på flisa, og heller leid sjøbunnen i 50 eller 100 år ?
Verken britene eller danskene har vannkraft og vannmagasin å balansere vindkraften med.
Europa ville sannsynligvis kjøpt strøm fra oss, om vi hadde mye strøm å selge.

Europas hastighet med å gå over til fornybar, kan ha med hva Norge klarer å komme opp
med av ny strømproduksjon å gjøre. Men vi har her et stort problem med ACER.

Hvis flytende havvind fra Norge var det som ble tilbudt Europa, kunne det bli god butikk for oss.
Dvs. at andre ikke kunne tilby noe særlig. Men da må vi komme fri fra ACER. Eller få en særskilt avtale om dette temaet med EU.

Flytende havvind er interessant, om det er alternativet for Europa. Blir forurensende energier
dyre nok, vil selv litt kostbare fornybar prosjekter bli liv laga.

Her må det tenkes på lang sikt. 50 og 100 år frem. Vi må få riktig utgangspunkt posisjon for oss.
Andre land må ikke bruke oss til å posisjonere seg selv. Her må vi posisjonere oss best mulig.

Viktig å tenke riktig strategi fra start.

Olje varer så lenge det er olje i feltet. Fornybar varer evig.
Men vi må ta høyde for at det om 50 - 100 år kan komme
nye energier.

Det kan komme avgifter på forurensning. Så for ren energi må markedet kanskje betale det
ren energi tilbys for.
Batterier er også et tema.

Sterk vind på havet og ekstra store møller er også et tema. Det fins masse eksisterende vindmøller med
dårlige prestasjoner i dag. Som kanskje droppes frem i tid ?

Nå må Norge bruke hodet, for det kan vise seg at vi sitter med kortene her. Vi må legge an alt dette så det
gavner oss. Ikke subsidiere andre eller være julenisse for andre. Kanskje må vi ut av EØS for å få det ønskede
moment på dette ?

Norge kan bidra med fornybar energi, men bør gjøre seg mer kostbare på dette område. Kanskje Doggerbank-avtalen
med britene er for dårlig for Equinor ? At Equinor må kreve bedre betingelser for å gå med på det. Og hvem skal ellers
bygge det ut ? Det er trolig få bedrifter av typen Equinor på dette. Statkraft meldte seg ut, fordi det angivelig var for
kapitalkrevende for dem.
Equinor burde breie seg litt mer i sine krav, i visshet om å være en av svært få habile aktører i dette markedet.

Vi leverer også gass altså. Mye gass. Som mange er veldig avhengige av. Equinor burde breie seg mer. Gjøre
seg dyrere.Redigert 22.09.2019 kl 21:41 Du må logge inn for å svare

Mht. landbasert vindkraft, har Norge latt selskap fra München, Sveits og andre steder i utlandet, få sette
opp vindmøller i uberørt norsk natur. Hva er det vi har holdt på med ?

Reiseliv kan bli en av de nye næringsveiene i Norge fremover, om vi klarer å holde kostnadsnivået nede.
Da kan vi ikke ha vindmøller i naturen altså. De må være utenfor synsfeltet på havet. Et reiseliv i Norge
krever pleie av den natur og de fasiliteter som skal tilbys.

Og hvor er temaet norskiet kraftkrevende industri i dette bildet ?
Noni
21.09.2019 kl 00:35 584

Det virker jo imponerende, men det kan vel være mange "skjær i sjøen", som du nevner om Acer. Disse globalistene skulle hatt seg en smekk. Hvorfor skal de ta en
slik hastebeslutning om å utfase olje? Verden er stor, og det er mange land som
kommer til å produsere olje i mange år. Vi må gå ut fra at levestandarden ellers i
verden vil gå fremover, og da har vi bruk for olje, særlig fordi vi ikke vet hvilken lønnsomhet det blir av vindkraften.
Noni
21.09.2019 kl 00:36 577

Tror jeg må finne senga. God natt.

En annen ting er før jeg glemmer det, at husholdningers strømforbruk i Norge går i stor grad til oppvarming.
Slik er det ikke i Europa. Derfor kan de der tåle å betale mer for strømmen. Dette er et moment som bør huskes.

Kommer ELbiler mer inn i bildet, betyr det nye strømkunder. Og spart olje.

Vi må få rigget det til slik at vi blir herrer som produserer strøm, og ikke slaver som produserer strøm til slavepriser.
Olje vil sikkert bli produsert i minst 50 år til i Norge. Spørsmålet er hvor mye. Og gass er like stort.

Samtidig snakker EU om nullutslippssamfunnet i 2050. Mens klimaeksperter tror utslippene i 2050 globalt
blir identiske med de i 2018 globalt.

Her strømpriser i Europa :
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Electricity_price_statistics

Norge og Storbritania er her oppgitt med ca lik pris. Ca 20 euro cent = ca 2 kr. pr. kwh. Inkl. ELskatter og moms.
Og inkl. antagelig nettleie. Dvs. strøm levert frem hos kunde.

Hvis Norge bygget ut 500 TWh på norsk området, og solgte denne med 1 kr. pr. kwh i fortjeneste, ville det
gi oss 500 mrd. kr. i inntekter i året. Pluss inntekter (via sysselsetting m.m.) på selve utbyggingen og driften.

Avgiftspoenget bør en merke seg. De ulike land legger på avgifter, og drar inn penger på dette. Akkurat som
på bensin, diesel osv.
Redigert 21.09.2019 kl 01:31 Du må logge inn for å svare
Odi.1
21.09.2019 kl 01:35 514

Venstre galskap i praksis dette … betale 100 for å tjene 10

Disse nyhetene kom brått på.
Nordvest Europa har vært dominerende på havindkraft så langt.
I 2016 hadde
Storbritannia 41 %
Tyskland 33 %
Danmark 10 %
Nederland 9 %
av all havvindkraft i Europa.

Det er nok ikke mange selskap som kan gi seg i kast med så store havvindprosjekter som
Equinor her gjør. Så det bør gi Equinor et fortrinn etter hvert. Og Equinor bør gjøre seg dyrere.
Og ikke opptre julenisse for franskmenn og andre. Equinor må kreve mer for å inngå på slike
kontrakter. Avgifter fra forurensning får betale det Equinor skal ha ekstra heretter. Og norsk
bør lære seg å bli foretrukne underleverandører til Equinor. Vi må forsøke å få norsk industri
til å levere mye av det som inngår. I den grad det er praktisk mulig. Tårn for eksempel ?
Turbin og rotorblader er det nok andre spesialfirmaer som leverer. Equinor kunne kanskje
kjøpe opp noen sånne ?
Redigert 22.09.2019 kl 22:44 Du må logge inn for å svare