KAHOOT! - PÅ BØRS 10.OKTOBER


KAHOOT! kan bli en IT-gigant på lik linje med Twitter, Uber, Snap, Spotify, Netflix osv. Prisen for aksjen er nå 3-4 milliarder, men det spiller ingen rolle om den er priset til 3, 6 eller 10 milliarder. Fortsetter utviklingen og ambisjonene innfris kan man lett sette en null bak det siste tallet i første omgang.

Kahoot! er en læringsplattform som man kan si har fått et internasjonalt gjennombrudd. Kahoot! har 100 millioner unike brukere hver måned. Halvparten av alle amerikanske elever spiller Kahoot! på skolen. Man kan lett miste fatningen av omfanget her. Betalingstjenesten Vipps f.eks. opererer i et marked på størrelse med Alabama. Kahoot! opererer i USA, Europa, Sør-Amerika og ASIA.

Strategien til selskapet kan minne litt om Netflix. I tillegg til nettverk, Gettys image, millioner av quiz, katalogsystem kommer Poio (hjelp til lesing) og Dragonbox (matte) også under Kahoot! Man kan tenke seg første årene med Netflix og hvor tynt innholdet var i forhold til i dag. Slik vil utviklingen gå i Kahoot! også helt til man ikke kan klare seg uten den. Flere oppkjøp vil komme!

https://kahoot.com/files/2019/09/Kahoot_Company_Presentation18September2019.pdfkaliber
17.03.2020 kl 21:23 270

Legger ikke vekt på historien, men er nåtid som er viktig og jeg tror ikke q1 og q2 blir særlig bra! Selskapet er ikke vaksinert mot korona!