Hvor oljefondet burde se på landeiendommer :


Sett passerspissen i Wien, og se på det som fins innenfor 400 km i radius der. Velg ut godbitene.
Gunstig mht. utviklingen innen migrasjon, utviklingen mht. klima, moderate priser med potensial.

Kjøp store landeiendommer hvis det er mulig. Områder som kommer til å bli utviklet.