Viking Sky

Thinky
24.09.2019 kl 17:42 133

https://www.nrk.no/mr/losen-pa-_viking-sky_-meiner-automatikken-ma-kunne-overstyrast-1.14715281

Torstein Hagen hevder at det var for lite smøreolje på motorene.
Losen og sjøfartsdirektoratet hevder smøreoljenivået var mellom strekene, men lavt.

Så lenge skipet var i fart var ikke bølgene noe problem.

Systemet er sånn at motorene slår seg av om de ikke får nok smøreoljetrykk. Det kan oppstå ved at
båten beveger seg i bølger.

Kjenner ikke de på broen til dette ? Om det var risk for black out på motorene pga. høy sjø, burde de
ikke gått ut. Og om de skulle krysse værhard strekning, burde de forvisse seg om at de har nok
smøreolje, så ikke blackout alarmen utløses.

Det blir nesten for dumt om man prøver å hevde at vi visste ikke. For så sentrale operasjonelle
nødvendigheter, må man vite dette på fingrene.

Det vi burde få vite mer om, er hvorfor de på broen tydeligvis ikke kan ha vært på det rene
med hvorledes blackout anordningen fungerte. Hadde de visst at de sannsynligvis ville få
blackout på alle motorene med det smøreoljenivå de hadde, hadde de jo ikke seilt over den
værharde strekningen. Alternativt hadde de skaffet seg mer smøreolje på motorene, før de
krysset en særskilt værhard strekning. Omtrent norskekystens mest værharde sted.
Thinky
24.09.2019 kl 18:01 115

https://www.nrk.no/norge/norges-nest-rikeste-mann-om-_viking-sky_-dramaet_-_-vi-var-stygt-naere-en-katastrofe-1.14711246

Uttalelsen her kan jo tyde på at de på broen ikke var bevisste på at det litt lave nivået for smøreolje,
kunne føre til at en innebygd blackout mekanisme, ville utløses og stanse alle motorene på skipet, pga. rulling i høy sjø.

Man bringer seg jo ikke frivillig inn i en situasjon med fare for full motorstans på norges mest værharde kyststrekning,
og hvor det den aktuelle dag er grov sjø.