Thin - reklamekampanjene fortsetter


Investorer som HAR kjøpt reklamerer i media hele tiden. Denne fokuseringen forteller oss at de ikke skal kjøpe mer, men? Thin er et typisk selskap som kan manipuleres. At Thin har vært forut for sin tid stemmer, ingen har klart å hente så mange 100 mill til ingen ting. La hausserne ta tapene selv.