5 905 milliarder


er gjelden norske husholdninger har nå, minst. (https://www.ssb.no/bank-og-finansmarked/statistikker/kredind)
Så renteøkningen vil nok slå inn etterhvert på forbruket.
Ferie og reiser er kanskje det som kuttes først ?