--- ESRB advarer om det norske boligmarkedet


Det europeiske råd for systemrisiko (European Systemic Risk Board, ESRB) besluttet i juni å gi en advarsel til Norge om sårbarhet i boligmarkedet. I følge ESRB utgjør høy gjeld i husholdningene og høye boligpriser den største sårbarheten for finansiell stabilitet i Norge. Finanstilsynet viser til advarselen fra ESRB i brev av 10. september 2019 til Finansdepartementet om boliglånsforskriften

https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/nyheter/2019/esrb-advarer-om-sarbarheter-knyttet-til-det-norsk-boligmarkedet/