Nettavisens klimagassutslippskutts tilnærming i Norge.


https://www.nettavisen.no/okonomi/tar-du-greta-thunberg-pa-alvor-og-gjor-noe-med-klima-utslippene-fra-norge/3423851266.html

Nettavisen kan gis kredit for å ha laget oppstillinger over temaet. Det er fint. Men å gi distriktene i Norge pepper her,
synes jeg blir urettferdig. Og en evt. ny toglinje fra Narvik til Sørkjosen i Balsfjord behøver ikke å koste mer enn kanskje
35 mrd. kr. Som da tenkes forlenget videre til Alta senere. Arm til Harstad og Tromsø droppes. Det får heller lages gode veier
inn mot toglinjen. Det teller for hele landet at samferdsel kan fungere i nordre del av Nordland, Troms og Finnmark. En
evt. ny linje må bygges for høy fart (minst 250 km/t). Prosjektet er kritisk økonomisk. Men en kan se nærmere på det.
Med nye forutsetninger. Nord-Norge ble hardt rammet under krigen, med bombing og brent jords taktikk. Det fortjener å bli tilgodesett
litt tilbake fra resten av Norge. Dette område av Norge har viktige oppgaver i fremtiden. Da trengs bedre internsamferdsel.
Det er en stor styrke ved Norge at god distriktspolitikk står sterkt. Turisme er også en fremvoksende næring.

Vi må se nøye på hvordan vi kan kutte. Søke å gjøre det via teknologiforbedringer. Å ta de stedene hvor det er
lettest å gjøre det, først. Gjøre det på måter hvor vi ikke rammer landet som helhet uforholdsmessig.

I 2018 var utslippene av karbondioksid 35,5 mill. tonn. Øvrige klimagasser ; metan, lystgass, hydrofluorkarboner,
perfluorkarboner, og svovelheksafluorid, utgjorde 17,4 mill. tonn.

Det koster visstnok 500 kroner pr. tonn å slippe ut i Norge nå. 1250 SEK i Sverige. Og 30 € (300 kroner) i EU.
Vi må se på hvor vi skal kutte. Det snakkes om 12,5 mrd. kr. i året.
Merkel leflet under åpningstalen til bilutstillingen IAA i Frankfurt med at CO2 kostnader i Tyskland
kanskje kunne bli økt til 500 eller 1000 €.
Å forverre norske bensinpriser og flybillettpriser spesielt, er neppe veien å gå.
Vi får regne på hvor det er mulig å kutte uten at det skader for mye.
Å få ned kutt ute i verden er viktigere. Der er kuttpotensialene mye større mange steder. Men
norske utslipp må også bringes ned.
trek
25.09.2019 kl 18:53 162

Går vi ned på fylkesnivå så har Oslo pr innbgger utslipp på nivå med et gjennomsnittlig land i Afrika. Det er altså ute i distriktene vi må ta kuttene hvis vi skal FN, journalistene mfl på alvor. Dvs. kutt i infrastruktur, kortbaneflyplasser etc. Smak på den AP/SV/SP/Rødt. Redusert immigrasjon er også et særdeles effektivt tiltak hvis vi vil utslipp av klimagasser til livs. Det er vel det det handler om, og ikke bare unyttig selvpisking?
Noni
25.09.2019 kl 19:28 147

Jeg tar ikke jentungen alvorlig, men de som er i mot utbygging av jernbane i nord, må tenke på at det vil spare utslipp fra utalige biler, hvis gods kan fraktes pr jernbane. I tillegg får en kanskje folk til å bo i Nord-Norge og ikke flytte sørover.
.