Hva er Acara Energy i dag?


Er det noe mer enn et fremførbart underskudd på kr 400.000.000,-? I så fall tilsvarer denne verdien 96mill noe som tilsvarer rundt regnet 0,06 øre pr aksje.

Ser frem til å se den nye fremdriftsplanen og ferdigstillte regnskaper.


Hentet fra brreg: Det er valgt ny revisor, men får han ordnet opp i 2016 regnskapet?
"Særlige opplysninger:
Registrert i Foretaksregisteret
Registrert i Merverdiavgiftsregisteret
Registrert i NAV Aa-registeret
Sist innsendte årsregnskap 2016
Oversendt tingretten pga manglende revisor"

Da er ny revisor på plass:
Godkjent revisjonsselskap
Organisasjonsnummer 964 207 380
MOORE STEPHENS DA
Tullins gate 2
0166 OSLO