Enova gir Nel kr 10 mill. Melding nå!


Gratulerer med dagen gode venner. Regjeringen/Enova gir Nel kr 10 mill til å produsere verdens største automatiserte alkaliske elektrolyseproduksjonslinje på Herøya. Så deilig. Regjeringen støtter Hydrogen 100% 🍏😁🍏Snart kommer den nasjonale helhetlige hydrogenstrategi fra Ola Hydrogen Elvestuen. Dette smakte meget godt 🍏
Pressemelding: Tildelt tilskudd for utvikling av en avansert pilotproduksjonslinje for elektrolysatorer
(Oslo 26. september 2019) Nel Hydrogen Electrolyser, et datterselskap av Nel ASA (Nel, OSE: NEL) kunngjør i dag at selskapet har fått et tilskudd på 9,25 millioner kroner fra det norske offentlige foretaket Enova SF ("Enova") for prosjektering og designforbedringer i forbindelse med etableringen av verdens største, automatiserte alkaliske elektrolyseproduksjonslinje på Herøya, Norge. "I løpet av det siste året har vi sett på flere aspekter av planene våre for å utvide produksjonskapasiteten til alkalisk elektrolysator, og har bestemt oss for å heve ambisjonene, og nå undersøke mulighetene for en enda mer avansert og større produksjonslinje enn først antatt. Vi er veldig glad for at Enova støtter dette arbeidet. Bevilgningen er også et sterkt signal fra regjeringen om å anerkjenne hydrogen som en viktig energibærer for nullutslipp for fremtiden. Vi ser virkelig frem til å samarbeide med alle interessenter for å realisere dette viktige prosjektet, "sier Erik-Løkke Øwre, visedirektør for drift av Nel Hydrogen Electrolyser. Nel har jobbet med Enova SF, et norsk offentlig foretak som er ansvarlig for promotering av miljøvennlig produksjon og forbruk av energi, for å optimalisere utviklingen av produksjonsanlegget, og ble i dag tildelt et tilskudd for den første fasen i prosessen med å etablere en fullskala pilotproduksjonslinje. Ingeniørfasen for den avanserte pilotproduksjonslinjen vil vare til slutt i 2019, og hvis vellykket vil fortsette inn i en utførelsesfase, involverer bygging og drift av produksjonslinjen fra 2020 og utover. ENDS For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Bjørn Simonsen, VP Investor Relations and Corporate Communication, +47 971 79 821 Om Nel ASA | www.nelhydrogen.com Nel er et globalt, dedikert hydrogenselskap som leverer optimale løsninger for å produsere, lagre og distribuere hydrogen fra fornybar energi. Vi betjener næringer, energi- og gasselskaper med ledende hydrogenteknologi. Siden opprinnelsen i 1927 har Nel en stolt historie med utvikling og kontinuerlig forbedring av hydrogenplanter. Våre hydrogenløsninger dekker hele verdikjeden fra hydrogenproduksjonsteknologier til produksjon av hydrogendrivstoffstasjoner, og gir alle brenselcelleelektriske kjøretøyer samme raske drivstoff og lang rekkevidde som konvensjonelle kjøretøyer i dag. ENDS For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Bjørn Simonsen, VP Investor Relations and Corporate Communication, +47 971 79 821 Om Nel ASA | www.nelhydrogen.com Nel er et globalt, dedikert hydrogenselskap som leverer optimale løsninger for å produsere, lagre og distribuere hydrogen fra fornybar energi. Vi betjener næringer, energi- og gasselskaper med ledende hydrogenteknologi. Siden opprinnelsen i 1927 har Nel en stolt historie med utvikling og kontinuerlig forbedring av hydrogenplanter. Våre hydrogenløsninger dekker hele verdikjeden fra hydrogenproduksjonsteknologier til produksjon av hydrogendrivstoffstasjoner, og gir alle brenselcelleelektriske kjøretøyer samme raske drivstoff og lang rekkevidde som konvensjonelle kjøretøyer i dag. ENDS For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Bjørn Simonsen, VP Investor Relations and Corporate Communication, +47 971 79 821 Om Nel ASA | www.nelhydrogen.com Nel er et globalt, dedikert hydrogenselskap som leverer optimale løsninger for å produsere, lagre og distribuere hydrogen fra fornybar energi. Vi betjener næringer, energi- og gasselskaper med ledende hydrogenteknologi. Siden opprinnelsen i 1927 har Nel en stolt historie med utvikling og kontinuerlig forbedring av hydrogenplanter. Våre hydrogenløsninger dekker hele verdikjeden fra hydrogenproduksjonsteknologier til produksjon av hydrogendrivstoffstasjoner, og gir alle brenselcelleelektriske kjøretøyer samme raske drivstoff og lang rekkevidde som konvensjonelle kjøretøyer i dag. 971 79 821 Om Nel ASA | www.nelhydrogen.com Nel er et globalt, dedikert hydrogenselskap som leverer optimale løsninger for å produsere, lagre og distribuere hydrogen fra fornybar energi. Vi betjener næringer, energi- og gasselskaper med ledende hydrogenteknologi. Siden opprinnelsen i 1927 har Nel en stolt historie med utvikling og kontinuerlig forbedring av hydrogenplanter. Våre hydrogenløsninger dekker hele verdikjeden fra hydrogenproduksjonsteknologier til produksjon av hydrogendrivstoffstasjoner, og gir alle brenselcelleelektriske kjøretøyer samme raske drivstoff og lang rekkevidde som konvensjonelle kjøretøyer i dag. 971 79 821 Om Nel ASA | www.nelhydrogen.com Nel er et globalt, dedikert hydrogenselskap som leverer optimale løsninger for å produsere, lagre og distribuere hydrogen fra fornybar energi. Vi betjener næringer, energi- og gasselskaper med ledende hydrogenteknologi. Siden opprinnelsen i 1927 har Nel en stolt historie med utvikling og kontinuerlig forbedring av hydrogenplanter. Våre hydrogenløsninger dekker hele verdikjeden fra hydrogenproduksjonsteknologier til produksjon av hydrogendrivstoffstasjoner, og gir alle brenselcelleelektriske kjøretøyer samme raske drivstoff og lang rekkevidde som konvensjonelle kjøretøyer i dag. energi- og gasselskaper med ledende hydrogenteknologi. Siden opprinnelsen i 1927 har Nel en stolt historie med utvikling og kontinuerlig forbedring av hydrogenplanter. Våre hydrogenløsninger dekker hele verdikjeden fra hydrogenproduksjonsteknologier til produksjon av hydrogendrivstoffstasjoner, og gir alle brenselcelleelektriske kjøretøyer samme raske drivstoff og lang rekkevidde som konvensjonelle kjøretøyer i dag. energi- og gasselskaper med ledende hydrogenteknologi. Siden opprinnelsen i 1927 har Nel en stolt historie med utvikling og kontinuerlig forbedring av hydrogenplanter. Våre hydrogenløsninger dekker hele verdikjeden fra hydrogenproduksjonsteknologier til produksjon av hydrogendrivstoffstasjoner, og gir alle brenselcelleelektriske kjøretøyer samme raske drivstoff og lang rekkevidde som konvensjonelle kjøretøyer i dag.
www.oslobors.no
Redigert 26.09.2019 kl 08:19 Du må logge inn for å svare
høstlys
26.09.2019 kl 08:22 2330

NEL: Press release: Awarded grant for development of an advanced pilot production line for electrolysers
NEL
26.9.2019, 08:12·
Oslo Børs
(Oslo, 26 September 2019) Nel Hydrogen Electrolyser, a subsidiary of Nel ASA
(Nel, OSE:NEL) today announces that the company has been awarded a grant of NOK 9.25 million from the Norwegian public enterprise Enova SF ("Enova") for engineering and design improvements in connection to the establishment of the world's largest, automated alkaline electrolyser production line at Herøya, Norway.
"Over the last year we have been looking into several aspects of our plans to expand our alkaline electrolyser manufacturing capacity, and have decided to raise the ambitions, now exploring the possibilities for an even more advanced and larger production line than first envisioned. We are very happy that Enova are supporting this work. The grant is also a strong signal from the government recognizing hydrogen as an important zero-emission energy carrier for the future. We really look forward to work with all stakeholders to realize this important project," says Erik-Løkke Øwre, Vice President Operations of Nel Hydrogen Electrolyser.

Nel has been working with Enova SF, a Norwegian public enterprise responsible for the promotion of environmentally friendly production and consumption of energy, to optimize the development of the manufacturing plant and, was today awarded a grant for the first phase in the process of establishing a full-scale pilot production line.

The engineering phase for the advanced pilot production line will last until end of 2019, and if successful will continue into an execution phase, involving construction and operation of the production line from 2020 onwards.

ENDS

For further information, please contact:

Bjørn Simonsen, VP Investor Relations and Corporate Communication, +47 971 79 821
høstlys
26.09.2019 kl 08:23 2306

Hyggelig førbørslesning
Tigeren
26.09.2019 kl 08:25 2268

Jiihaa🍏🍏H2 festen i Nel er i dag herved erklært som åpnet.

Støtteordninger er jo det de lever av..

Ett selskap til en markedsverdi på 10 mrd kr, børsmelder at de har mottatt ett tilskudd på 9Mnok. Og folk jubler. Endelig kan man betale ut lønninger?

Minner litt om når NEXT BIOMET. børsmeldte ett produktsalg til den nette sum av 100.000 dållars.
Nikko
26.09.2019 kl 08:32 2115

Og du har kontrollen?

Idiotkontroll er visst bare idiot i dag.
Tror du virkelig dette handler om 9 millioner?
Hvor enkle kan enkelte folk være? 👍🏻😂😂

Flott dette Tigeren, men å si at regjeringa støtter hydrogen 100% er vel å ta litt hardt i eller? Foreløpig sitter hydrogen langt inne hos sittende regering er mitt inntrykk da. Kommer kanskje etterhvert får vi håpe.
Løkke til.
kaliber
26.09.2019 kl 08:49 1835

Enkelte er negativ til alt som handler om Nel og det vil de fortsatt være når kursen er 10-20-30kr+ !

Nettopp...👍🏻😎

Når Equinor får støtte til havvind i milliardklassen er det naturlig at Nel får støtte til hydrogen satsing. Jeg tror flere i regjeringen er positive til Nel og grønn omstilling

Skal verkligen staten betal pengar til en bedrift som tapper500 milj per år.

Må ställa krav på bidragstagare.

Ett viktig bidrag og signaleffekt til miljøforkjempere og Nel sitt omdømme i verden som ledende på hydrogen teknologi

Jeg syns det er latterlig at NEL for kr.10 mill . Hva er orsaken at NEL for so lite og Statoil for Milliarder, Dete er noe som ikke stemmer NEL bidrar til redusiring av Co2 utslipp, Hvis jeg har vart i Løkkes position so skulle jeg levert pengerne tilbake til di tullingene. Men dete er merklig !!!

Er det for at staaten ikke ønsker og ha bygge opp konkuranse mot Equinor ???

Hei Tigeren, det ser ut som noen er Interresert i og ha Aksje kursen på lav nivå og ikke gi NEL sjansen for og bli en Norsk Industrie Kjempe som kan konkorere ut Equinor.. Milliarder og NEL Millioner. Dete er den Norske Staat,

Innlegget er slettet av moneymachine