ELE - Kan eksplodere oppover


Selskapet er priset til 60 millioner og er shortet og trykt så langt ned som det er mulig å komme. Bare børsskallet og fremførbart underskudd burde priset selskapet til 2-3 ganger dagens prising.

Få frie aksjer utenom topp 20,

Selskapet tar fort en "Thin" om traderne våkner og hiver seg over selskapet.