Skjøte

Tota
26.09.2019 kl 13:31 190

Ved de fleste eiendomssalg blir det tinglyst et skjøte. I nabolaget sies det at en eiendom er solgt, men selv etter flere mndr finnes ikke noe tinglyst skjøte. Hvordan kan man da finne ut om eiendommen har fått ny eier (når det er noen grunner til ikke å spørre den antatte selgeren)?

Hør med meglerhuset salget ble gjort gjennom. Det vil før eller siden bli tinglyst dersom huset faktisk ble solgt.